Biskup senior Piotr Libera

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

Publikacje

Najbliższe wydarzenia >>

41. Piesza Pielgrzymka na  Jasną Górę

6-14 sierpnia - (6 sierpnia – Wyjście pielgrzymki na  Jasną Górę – bp Mirosław Milewski; 14 sierpnia – Wejście pielgrzymki na  Jasna Górę –  bp Piotr Libera) 

Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP

Skępe, pw. Zwiastowania NMP

Bierzmowanie

Dobrzyń n. Wisłą

Homilia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 22 lutego 2022 r.

Drodzy Kapłani z księdzem rektorem Tomaszem,

Kochane siostry zakonne, zwłaszcza ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z [obecną dziś pośród nas matką Petrą – przełożoną generalną i] siostrą Dianą – przełożoną płockiego klasztoru na Starym Rynku, Szanowni Rycerze św. Jana Pawła Wielkiego.

Kochani Siostry i Bracia, pielgrzymi - czciciele Bożego Miłosierdzia!

W tym świętym miejscu, w dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicę tamtego wieczoru, gdy św. siostra Faustynazobaczyła w swej celi miłosiernego Jezusa, wznosi się nasza gorąca modlitwa o miłosierdzie i pokój dla nas i całego świata. Bo „jeśli dusze nie uwielbią miłosierdzia Mojego– mówi Jezus - wszystkie zginą” (DZ 965). Dlatego za św. siostrą Faustyną wyznajemy, że „im większa nędza nasza, tym większe mamy prawo do miłosierdzia Bożego” (DZ 793).

czytaj więcej

Homilia, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 2 grudnia 2021 r. Msza św. za rodziny i w intencji obrony życia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni Księża Biskupi, Drodzy Kapłani, Kochane Siostry Zakonne, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

To wielka łaska dla mnie: pielgrzymować na progu Adwentu i u kresu Roku Świętego Józefa do Jego Sanktuarium w Kaliszu!

W ten pierwszy czwartek grudnia, z wiarą i wzruszeniem wpatruję w Jego obraz, od wieków tu czczony i kontempluję, jak z Maryją prowadzi On ku nam małego Jezusa.

czytaj więcej

Homilia Msza św. z dekanalnymi ojcami duchownymi, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 29 XI 2021

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,

„ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do Domu Pana. Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem” – słowa dzisiejszego psalmu responsoryjnego.

Tak - to radość każdego kapłańskiego serca, że może być tak blisko Pana. To wielka radość, że w Domu Pana możemy stanąć razem, być razem, i słuchać Jego Słowa, i łamać Chleb, który staje się Jego Ciałem. Weszliśmy na Górę Pana, do której płynie rzeka ludzkich serc szukających pocieszenia i miłosierdzia. Weszliśmy do „świątyni Boga Jakuba”, „szukając światłości Pańskiej”, rozpraszającej wszelkie ciemności.

czytaj więcej

HOMILIA KATEDRA PŁOCKA. 1 NIEDZIELA ADWENTU (rok C) TVP POLONIA 28 listopada 2021 r.

Umiłowani Siostry i Bracia, słuchacze Słowa Bożego w tej czcigodnej bazylice katedralnej na Tumskim Wzgórzu w Płocku, i łączący się z nami przez transmisję TelewizjiPolonia, zwłaszcza rodacy rozsiani poza granicami naszej Ojczyzny. Drodzy chorzy, osoby w podeszłym wieku bądź przebywającena kwarantannie, a także pracownicy służby zdrowia, śpieszący z pomocą dotkniętym pandemią. czytaj więcej

OMILIA - KATEDRA PŁOCKA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 XI 2021r.

Bracia i Siostry, Uczestnicy Najświętszej Ofiary, sprawowanej w Katedrze, która kryje prochy piastowskich władców ziem polskich,

Mieszkańcy Płocka – miasta Nieujarzmionego,
Parlamentarzyści; Przedstawiciele Władz Grodu Krzywoustego i powiatu ziemskiego,
Kombatanci - żołnierze polskiej Niepodległości,

Profesorowie, nauczyciele, harcerze, uczniowie i studenci - z Waszymi pocztami sztandarowymi,

Bracia Kapłani i Siostry Zakonne; Alumni;

Rodacy z Północnego Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej, przeżywający tę podniosłą chwilę, łącząc się z nami na falach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej,

czytaj więcej

Homilia Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Płocku - Msza św. ze spowiednikami 8 listopada 2021 r.

Czcigodni Kapłani; drodzy szafarze sakramentu Bożego Miłosierdzia; Kochane Siostry Zakonne; Drodzy klerycy; Umiłowani w Chrystusie uczestnicy świętej liturgii!

„Jest to jeden z bardzo starożytnych kościołów w Polsce, a w Diecezji Płockiej, wraz z kościołem czerwińskim, co do czasu zajmuje najpierwsze miejsce, co do formy – jest najpiękniejszy. Prawdziwa to matka i głowa kościołów Diecezji. Patrząc na ten gmach, stają przed nami jego dzieje. (…) Po wielokroć niszczony, naprawiany, w XVI w. przebudowany, i w XX w. odbudowany, krasą jest miasta i Diecezji”. (źródło: Abp A.J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna. Wydanie z 1930 r., s. 179).

czytaj więcej

HOMILIA - INAUGURACJA DIECEZJALNEGO ETAPU SYNODU O SYNODALNOŚCI - Katedra Płocka, 7 XI 2021 r.

Ekscelencjo, Księże Biskupie Mirosławie,
Czcigodni Księża, Kochani klerycy, Drogie Siostry Zakonne,
Czcigodni przedstawiciele Bratnich Kościołów Chrześcijańskich naszego Miasta: z Księdzem Marcinem z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i księdzem Szymonem z Kościoła Ewangelickiego,
Drodzy Radiosłuchacze Katolickiego Radia Diecezji Płockiej,
Umiłowani Siostry i Bracia! Kochani Diecezjanie!

Duch Święty przynaglił nas, abyśmy zgromadzili się w tej prastarej bazylice katedralnej - matce wszystkich kościołów diecezji, w wigilię osiemset siedemdziesiątej siódmej rocznicy jej poświęcenia. To miejsce i ta rocznica uświadamia nam, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami.

czytaj więcej

HOMILIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – CMENTARZ PŁOCK 1 listopada 2021 r.

Chciałbym rozpocząć, Siostry i Bracia, tę homilię nieco inaczej niż zwykle - od refleksji na temat dzisiejszej Prefacji. czytaj więcej

Homilia Rogozino – odpust i poświęcenie plebanii 3 X 2021

Czcigodni Kapłani z Księdzem Dziekanem Ryszardem i Księdzem Proboszczem Januszem,
Drogie Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa, Mili Goście,
Kochani Siostry i Bracia – słuchacze Słowa Bożego,

Witam Was wszystkich jak najserdeczniej na Mszy Świętej odpustowej sprawowanej ku czci Waszej patronki – św. Siostry Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego.

Jest pewien midrasz żydowski, czyli rodzaj komentarza do Biblii, który opowiada o stworzeniu człowieka. Gdy Bóg miał zamiar to uczynić, podeszli do Niego aniołowie mówiąc: „ Dobrze się zastanów. Naprawdę, dobrze się zastanów, bo przecież on Cię zdradzi, on się Ciebie wyprze, on będzie krzywdził ludzi, on będzie kłamcą…”. A Bóg im odrzekł: „ Ja to wszystko wiem, ale Ja go chcę!”.

czytaj więcej

Homilia - Szkoły Katolickie w Płocku – rozpoczęcie nowego roku szkolnego, 20 IX 2021 r.

Szanowne Grono Pedagogiczne z Księdzem Dyrektorem,
Drodzy Rodzice,
Kochani Uczniowie,
„ Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas” – śpiewaliśmy przed Ewangelią.
Każdego dnia odkrywamy na nowo prawdę tych słów. Kiedy bowiem przeżywamy to, co przynoszą nam kolejne tygodnie, miesiące i lata nie jako splot przypadkowych zdarzeń, ale jako zaproszenie do odkrycia działania Boga w codzienności, wówczas widzimy, jak nawet drobne, niepozorne wydarzenia, mówią nam o Bożej opiece, Bożej miłości, Bożym czuwaniu i prowadzeniu nas przez życie. czytaj więcej

Homilia - Gąsocin 60. rocznica konsekracji kościoła i 50. rocznica erygowania parafii 19 IX 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Kapłani z Księdzem Dziekanem i Księdzem Proboszczem na czele,
Szanowni przedstawiciele władz samorządowych gminy Sońsk,
Umiłowani Siostry i Bracia, uczestnicy jubileuszowej liturgii!

[Pozwólcie, że pozdrowię również ks. kanonika Jana KOSINA, Waszego byłego proboszcza, który w tym roku świętuje sześćdziesiątą, diamentową rocznicę kapłaństwa. Nie może tu z nami być obecny ze względu na stan zdrowia, ale łączy się z nami przez środki przekazu. Dlatego z Gąsocina do Olsztyna, gdzie przebywa u rodziny, przesyłamy Ks. Janowi serdeczne pozdrowienia].

czytaj więcej

Homilia Bogurzyn – poświęcenie pomnika ks. Władysława Skierkowskiego i sztandaru dla Szkoły jego imienia 11 IX 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Kapłani, z Ks. Proboszczem Wojciechem na czele; Szanowni przedstawiciele władz świeckich oraz oświatowych; Drodzy członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ks. Władysława Skierkowskiego; Kochani Parafianie bogurzyńscy; Mili Goście z kurpiowskiej ziemi; Umiłowani, Siostry i Bracia!

„ Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo”.

czytaj więcej

HOMILIA NUNA X-LECIE ERYGOWANIA PARAFII BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI – 5 IX 2021

W centrum dzisiejszej Ewangelii, zaczerpniętej z siódmego rozdziału Ewangelii według św. Marka, znajduje się jedno małe, ale bardzo ważne słowo. Jest to słowo, które tak naprawdę streszcza całą misję Jezusa Chrystusa. Ewangelista Marek zachował je w oryginalnym języku Jezusa – w języku aramejskim. Dzięki temu staje się ono dla nas jakby bardziej żywe - myślę, że nawet dzieci je zapamiętały. Słowo to brzmi:Effatha- „Otwórz się”. Św. Marek napisał swoją Ewangelię, słuchając św. Piotra – pierwszego i najważniejszego z Apostołów, być może nawet z jego polecenia. Spisał ją, po grecku, bo przede wszystkim tym językiem mówiono wtedy w Cesarstwie Rzymskim, a Piotr Apostoł z pewnością chciał, aby dotarła ona do wszystkich warstw cesarstwa. Ale właśnie to słowo Effatai jeszcze słowo Abba– „Ojcze, Tato”, którym Jezus zwracał się do Boga, Ewangelista pozostawił w oryginalnym brzmieniu. Zostawił je, aby i ówcześni Rzymianie, i my dzisiaj i ludzie wszystkich czasów nie tylko jakby usłyszeli głos Jezusa; nie tylko poczuli, jak mówił i działał, ale przede wszystkim wiedzieli kim naprawdę JEST. czytaj więcej

HOMILIA DOŻYNKI DIECEZJALNE - KARNIEWO 29 SIERPNIA 2021r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni Bracia Kapłani z Księdzem Kanonikiem Stanisławem, Dziekanem Dekanatu Makowskiego, z Księdzem Kanonikiem Krzysztofem, proboszczem rodziny parafialnej w Karniewie i Księdzem Markiem Dygą, Duszpasterzem Rolników Diecezji Płockiej na czele; czytaj więcej

Homilia Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej V Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej – 28 VIII 2021

Kochani Siostry i Bracia przybyli z różnych stron płockiej diecezji na to święte miejsce zwane Wzgórzem Loret!

Pan Bóg dał nam łaskę, że możemy już po raz piąty spotkać się na Diecezjalnej Pielgrzymce „ Rycerzy św. Floriana”, jak mówią o sobie druhowie i druhny z Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez matczyne ręce Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadzieiskładamy w Sercu Jej Syna naszą codzienność, tak często ostatnio płonącą różnymi niepokojami i wymagającą szybkich „ ratowniczych” interwencji Bożej Opatrzności.

czytaj więcej

Zachęta Biskupa Płockiego przed wyruszeniem 37. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Za kilka tygodni, po raz trzydziesty siódmy wyruszy z Płocka na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej. Ten rok obchodzimy jako Rok św. Stanisława Kostki, w związku z okrągłą 450. rocznicą jego śmierci. Wśród wielu ciekawych i godnych naśladowania cech Świętego z Rostkowa, warto zwrócić uwagę na to, że jego życiu ważną rolę odegrało piesze pielgrzymowanie. Aby osiągnąć swoje życiowe cele i marzenia, wyruszał w drogę. Uczy nas Stanisław, że do osiągnięcia pragnień potrzeba nieraz dużego wysiłku, także fizycznego, trzeba pokonania własnych słabości. czytaj więcej

Zaproszenie Biskupa Płockiego na diecezjalne dziękczynienie i liturgiczne zakończenie Roku Jubileuszowego św. Stanisława Kostki

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w niedzielę 25 listopada 2018 r., serdecznie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, szczególnie przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich, do udziału w diecezjalnym zakończeniu Roku św. Stanisława Kostki, które odbędzie w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. czytaj więcej

Słowo zachęty Biskupa Płockiego przed VIII Marszem dla Życia i Rodziny w Płocku

Zachęcam serdecznie wszystkich mieszkańców Płocka i okolic do udziału w VIII Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku, który odbędzie się dnia 9 czerwca br. O godz. 11.30 będę przewodniczył Mszy św. w Bazylice Katedralnej, zaś po niej rozpoczniemy wspólną wędrówkę śladami miejsc, które w 1991 r. odwiedził w naszym mieście Papież Polak. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, dlatego nasz Marsz rozpoczniemy przed pomnikiem Świętego Papieża przy katedrze. Następnie zatrzymamy się przy oknie Domu Biskupów Płockich, z którego przemawiał do zgromadzonych, potem przejdziemy obok Zakładu Karnego i Wyższego Seminarium Duchownego, by wspólną modlitwą zakończyć na Placu Celebry Papieskiej z 1991 r. czytaj więcej

Słowo Biskupa Płockiego do kapłanów diecezjalnych i zakonnych

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z wolą Konferencji Episkopatu Polski (por. Stanowisko KEP z dnia 19 listopada 2018 r.), w odpowiedzi na prośby Papieża Franciszka, choćby tę z Listu do Ludu Bożego z dnia 18 sierpnia 2018 roku, pierwszy piątek Wielkiego Postu, we wszystkich diecezjach, jest „dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią”. Modląc się w tym dniu wraz z wiernymi świeckimi, osobami konsekrowanymi oraz członkami zakonów kontemplacyjnych, szczególną pamięcią mamy otaczać również „Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, angażujących się szczerze i gorliwie w służbę Kościołowi, w których bardzo boleśnie uderza zepsucie i niemoralność ich współbraci”. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę