Aktualności

Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa rozpoczęła ósmy rok działalności

Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa rozpoczęła ósmy rok działalności

O tym, że wiedza religijna chroni przed wymysłami „rewolucjonistów”, którzy chcieliby zmienić Kościół, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 1 października br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego Płońsku, na rozpoczęcie kolejnego roku Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa. Wykład inauguracyjny o Kościele, który jest matką ludzi wierzących, wygłosił o. prof. Jacek Salij OP. czytaj więcej

Zachęta do wsparcia duchowego i materialnego misjonarzy

Zachęta do wsparcia duchowego i materialnego misjonarzy

Z woli Ojca Świętego Franciszka miesiąc październik 2019 roku został ogłoszony Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. czytaj więcej

Płoccy misjonarze – ks. Bogdan Zalewski, Wenezuela

Płoccy misjonarze – ks. Bogdan Zalewski, Wenezuela

W cyklu „Płoccy misjonarze” przedstawiamy informację o ks. Bogdanie Zalewskim, który przez kilkanaście lat pracował na misjach w Wenezueli w Ameryce Południowej. czytaj więcej

Spotkanie katechetów w związku z Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

Spotkanie katechetów w związku z Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

O katechezach misyjnych, różańcu w intencji misji i mobilnej wystawie rozmawiali w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocki katecheci, którzy animują w szkołach i parafiach wydarzenia związane z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Spotkanie 27 września br. poprowadził ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji: - Chcemy dotrzeć z przekazem misyjnym do wszystkich parafian - zapowiedział duszpasterz. czytaj więcej

Nagroda św. Michała Archanioła dla byłej misjonarki

Nagroda św. Michała Archanioła dla byłej misjonarki

Małgorzata Białczak z Pułtuska otrzymała nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Byłej misjonarce i specjalistce od leśnictwa przyznała ją Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku. Nagroda jest wyróżnieniem ważnych i nowatorskich działań katolików. Wręczenie nagrody odbyło się w kolegiacie św. Bartłomieja w Płocku. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski do politechników: strzeżmy się „kultury odrzucenia”

Ks. biskup Mirosław Milewski do politechników: strzeżmy się „kultury odrzucenia”

O tym, żeby strzec się „kultury odrzucenia”, która dotyka ludzi wykluczonych oraz rzeczy, które szybko stają się śmieciami, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 30 września br. do społeczności akademickiej płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Nowy rok akademicki rozpoczęło w niej około 500 studentów. czytaj więcej

Jubileusz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Jubileusz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Radosna pieśń dziękczynienia z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej - pierwszej tego typu organizacji w Polsce po 1989 r. - wypełniła w dniu 28 września 2019 r. Dom Leonianum - Piękne Życie w Sikorzu k. Płocka. czytaj więcej

Diecezja płocka przekazała tysiąc dolarów na formację kleryków w Peru

Diecezja płocka przekazała tysiąc dolarów na formację kleryków w Peru

Tysiąc dolarów na formację kleryków w seminarium duchownym w Iquitos w Peru przekazała diecezja płocka: - Środki pozyskiwane na ten cel z różnych źródeł nie pokrywają wszystkich potrzeb, dlatego każde dodatkowe wsparcie jest bardzo ważne – mówi ks. Paweł Sprusiński, kapłan diecezji płockiej, który pracuje na misjach w Peru. czytaj więcej

Ponad 10 tysięcy szczoteczek do zębów dla dzieci w Czadzie

Ponad 10 tysięcy szczoteczek do zębów dla dzieci w Czadzie

Ponad 10 tysięcy szczoteczek i niemal 8 tysięcy past do zębów udało się zebrać w diecezji płockiej w ramach akcji „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”. Włączyły się w nią szkoły, parafie i ruchy religijne, w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. czytaj więcej

Płoccy misjonarze – ks. Zbigniew Rembała, Peru

Płoccy misjonarze – ks. Zbigniew Rembała, Peru

W cyklu „Płoccy misjonarze” publikujemy informację o posłudze misyjnej ks. kan. Zbigniewa Rembały, który od 1994 roku pracuje na misjach w Peru. Oto jego relacja z posługi misyjnej: czytaj więcej

Płoccy misjonarze – ks. Jarosław Bukowski, Rosja

Płoccy misjonarze – ks. Jarosław Bukowski, Rosja

W cyklu „Płoccy misjonarze” publikujemy informację o posłudze misyjnej ks. Jarosława Bukowskiego, który pracował w Rosji w latach 2001-2004. czytaj więcej

Pogrzeb śp. Haliny Żabik, mamy ks. Grzegorza Żabika proboszcza par. Gójsk

Pogrzeb śp. Haliny Żabik, mamy ks. Grzegorza Żabika proboszcza par. Gójsk

Z żalem zawiadamiamy, że 22 września w wieku 82 lat zmarła Halina Żabik, mama ks. Grzegorza Żabika, proboszcza parafii Gójsk. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę