Aktualności

Płoccy misjonarze - ks. Adam Pergół, Zambia

Płoccy misjonarze - ks. Adam Pergół, Zambia

W ciągu kolejnych dni, w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, będziemy na stronie internetowej diecezji płockiej prezentować sylwetki płockich misjonarzy. Rozpoczynamy od ks. Adama Pergóła, który od 2001 roku pracuje na misjach w Zambii. Oto jego relacja z posługi misyjnej: czytaj więcej

Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich

Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich

O tym, że w rzeczywistości szkolnej warto zachowywać się jak na boisku sportowym: starać się wygrać mecz i nie poddawać się w różnych sytuacjach, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku. W nowym roku szkolnym naukę w szkołach rozpoczęło około 160 osób. czytaj więcej

Msza św. z uczniami Szkół Reymontowskich w Koziebrodach

Msza św. z uczniami Szkół Reymontowskich w Koziebrodach

O tym, że dane przez Boga życie może być piękne i radosne, i że warto być wiernym odziedziczonym wartościom, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 22 września br. w Koziebrodach, podczas 23. Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich. Wzięło w nim udział kilkanaście szkół z Polski oraz goście z Kanady: - Reymont cenił wiarę wsi – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej. czytaj więcej

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

O tym, że duchowe „nowinki” są niebezpieczne i mogą prowadzić na manowce życia duchowego, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 21 września br. podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Płocku. Wzięli w nim udział przedstawiciele 21 wspólnot, działających w parafiach. czytaj więcej

Msza św. w 60-lecie PERN SA w Płocku

Msza św. w 60-lecie PERN SA w Płocku

O potrzebie „bezpieczeństwa duchowego” mówił biskup Mirosław Milewski 18 września br. w płockiej bazylice katedralnej, podczas Mszy św. dziękczynnej za 60 lat działalności PERN SA w Płocku: - Tam, gdzie jest Bóg, nie ma strachu i trwogi. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest odwaga i świadectwo – podkreślił hierarcha. czytaj więcej

Płocczanie modlili się za pomordowanych na Wschodzie

Płocczanie modlili się za pomordowanych na Wschodzie

Uroczystości patriotyczne z okazji Dnia Sybiraka odbyły się 17 września br., w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, przy Memoriale Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie, na cmentarzu komunalnym w Płocku. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Stefan Cegłowski, kapelan organizacji kombatanckich. czytaj więcej

XIX Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

XIX Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

48 młodych szachistów z diecezji płockiej wzięło udział w XIX Memoriale Szachowym im. św. Stanisława Kostki, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Szymon Borkowski z Płońska. Memoriał organizowany jest zawsze we wrześniu, w mieście, w którym ochrzczony został Święty z Mazowsza. czytaj więcej

Trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji płockiej

Trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji płockiej

„Ochrzczeni i posłani” - pod takim hasłem w diecezji płockiej obchodzony będzie Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, czyli październik 2019. W programie znajdzie się m.in. cotygodniowa Msza św. i różaniec w intencji misjonarzy, wystawa o misyjnych drogach księży diecezji płockiej i konkurs plastyczny: - Misje, to podstawowe posłanie chrześcijanina – mówi ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji. czytaj więcej

Dożynki diecezjalne w Płońsku

Dożynki diecezjalne w Płońsku

O tym, że za postępem materialnym powinien iść także postęp duchowy, mówił ks. biskup Roman Marcinkowski 15 września br. na terenie parafii św. Ojca Pio w Płońsku, podczas dożynek diecezji płockiej oraz Ziemi Płońskiej. W uroczystości uczestniczyły delegacje rolników z dekanatów diecezji płockiej, z wieńcami i dożynkowym chlebem. czytaj więcej

Poświęcenie epitafiów dwóch księży w Lubowidzu

Poświęcenie epitafiów dwóch księży w Lubowidzu

- Krzyż to jedyny wiarygodny drogowskaz w życiu – znak zwycięstwa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 13 września w parafii Lubowidz. Dokonał tam poświęcenia epitafiów, poświęconych dwóm księżom, którzy byli zasłużonymi proboszczami parafii, w rocznice ich śmierci. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski do rolników: nie wierzcie tym, którzy zasiewają ziarna ateizmu

Ks. biskup Mirosław Milewski do rolników: nie wierzcie tym, którzy zasiewają ziarna ateizmu

O tym, aby nie wierzyć tym, którzy chcą na polskiej wsi zasiewać ziarna ateizmu, przestrzegł ks. biskup Mirosław Milewski 15 września br. w Świętym Miejscu, gdzie przewodniczył Eucharystii z okazji dożynek powiatu i gminy Przasnysz. Pobłogosławił także przyniesione przez rolników na święto plonów wieńce dożynkowe i chleb. czytaj więcej

37. pielgrzymka dzieci i młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

37. pielgrzymka dzieci i młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

Około 6,5 tys. dzieci i młodzieży z diecezji płockiej i innych diecezji 14 września br. wzięło udział w 37. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa - miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „nieJESTEMsam”, a wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie Świętego z Mazowsza. Poza tym jej uczestnicy przekazywali szczoteczki i pasty do zębów dla rówieśników w Czadzie. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę