Aktualności

Finał rodzinnego konkursu na drzewo genealogiczne

Finał rodzinnego konkursu na drzewo genealogiczne

Nagrody w konkursie „Moja rodzina – drzewo genealogiczne” odebrali 13 czerwca br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku laureaci tego konkursu. Był on jednym z wydarzeń towarzyszących VIII Marszowi dla Życia i Rodziny. Uczestnicy spotkania wspólnie pomodlili się za rodziny diecezji płockiej. czytaj więcej

W diecezji trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

W diecezji trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Msze św. w intencji misjonarzy, różaniec misyjny dzieci i konkurs plastyczny dla szkół o tematyce misyjnej, znajdą się w programie obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji płockiej. Plany na październik dekanalni referenci misyjni poznali 10 czerwca br. podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. W spotkaniu uczestniczył także ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Zmarła Genowefa Topolewska, Mama śp. ks. Marka Topolewskiego

Zmarła Genowefa Topolewska, Mama śp. ks. Marka Topolewskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 11 czerwca odeszła do Pana Genowefa Topolewska. czytaj więcej

320 tys. zł od diecezjan na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

320 tys. zł od diecezjan na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Kwotę ponad 320 tys. zł zebrano w diecezji płockiej w na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – miejsce pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu, ufam Tobie!”. Była to trzecia zbiórka diecezjalna na „płockie Betlejem miłosierdzia”, jak nazywane jest to szczególne miejsce. czytaj więcej

Księża podziękowali Bogu za 25-lecia kapłaństwa

Księża podziękowali Bogu za 25-lecia kapłaństwa

Czternastu księży z diecezji płockiej, którzy w 1994 roku przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego, obchodziło 11 czerwca br. jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Mszy św. w ich intencji w kaplicy Dobrego Pasterza w płockim Wyższym Seminarium Duchownym przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Wyruszyliście, aby z miłości do Chrystusa, najlepiej jak to możliwe, wypełniać obowiązek ratowania człowieka – podkreślił hierarcha. czytaj więcej

Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z obchodami 20. rocznicy beatyfikacji bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego

Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z obchodami 20. rocznicy beatyfikacji bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego

Niedziela, 16 czerwca 2019 r., godz. 15.00 w Ciechanowie w parafii pw. Płockich Biskupów Męczenników czytaj więcej

Zakończyła się XV Parafiada w Płońsku

Zakończyła się XV Parafiada w Płońsku

W niedzielę 9 czerwca br. oficjalnie podsumowano XV Parafiadę Diecezji Płockiej. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i poetyckiego oraz w wręczenie medali i nagród miało miejsce podczas XV Jubileuszowego Festynu Rodzin. Do ogólnopolskiej Parafiady zakwalifikowały się zespoły z: Parafii św. Rocha w Janowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: Duch Święty prowadzi Kościół przez oczyszczenie

Ks. biskup Mirosław Milewski: Duch Święty prowadzi Kościół przez oczyszczenie

O tym, że Duch Święty prowadzi swój Kościół przez oczyszczenie, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 9 czerwca br. w parafii Święte Miejsce. Przewodniczył sumie odpustowej z udziałem około 3 tysięcy wiernych oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. czytaj więcej

VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

O tym, że w życiu chrześcijańskiego małżeństwa i zdrowej rodziny modlitwa ma wielką moc oraz że wyjazd do klasztoru kamedułów nie wynika z chęci ucieczki, powiedział ks. biskup Piotr Libera 9 czerwca br. podczas Eucharystii poprzedzającej VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku. Przeszedł on do miejsc, które odwiedził św. Jan Paweł II w Płocku w 1991 roku. Wśród uczestników marszu było wiele rodzin z dziećmi. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Eugeniusz Klonowski

Zmarł ks. kan. Eugeniusz Klonowski

W sobotę 8 czerwca, po długiej chorobie, zmarł ks. kan. Eugeniusz Klonowski, emerytowany proboszcz par. Lucień. Odszedł do wieczności w 69 roku życia i 45 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Konkurs w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

Konkurs w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

„Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży” – taki tytuł nosi konkurs plastyczny i literacki, którego finał na etapie diecezjalnym odbył się w Płocku. Konkurs zorganizowano z okazji obchodów 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, których dom macierzysty znajduje się w tym mieście: - Niech ten konkurs przyczyni się do rozbudzenia jeszcze większej miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego – powiedziała m. Agnes Jaszczykowska, przełożona generalna zgromadzenia. czytaj więcej

Społeczność szkoły w Nacpolsku podziękowała Bogu za 50 lat swojej działalności

Społeczność szkoły w Nacpolsku podziękowała Bogu za 50 lat swojej działalności

- Sport i wytrwała praca kształtują charakter i pomagają uczniom Chrystusa w dążeniu do celów wyższych – powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku w parafii Żukowo. Przewodniczył Mszy św. z okazji 50-lecia pobliskiej Szkoły Podstawowej w Nacpolsku. Placówka ta przyjęła imię Piotra Sękowskiego, wybitnego sportowca, który zmarł przedwcześnie. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę