Aktualności

"Gość Niedzielny" w czasie epidemii. Najbliższy numer w aplikacji za darmo

"Gość Niedzielny" w czasie epidemii. Najbliższy numer w aplikacji za darmo

Jak zaopatrzyć się w kolejny numer naszego tygodnika? Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego", informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego" wstrzymany czasowo zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. czytaj więcej

KRDP zwiększyło liczbę transmisji Mszy św. i nabożeństw

KRDP zwiększyło liczbę transmisji Mszy św. i nabożeństw

Katolickie Radio Diecezji Płockiej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zmieniło swoją ramówkę: w ciągu dnia można wysłuchać więcej transmisji Mszy św. i nabożeństw. Ponadto poza już trwającymi na antenie Wielkopostnymi Rekolekcjami Radiowymi, w dniach 23-25 marca zaplanowano transmisje rekolekcji z kościoła farnego w Ciechanowie. czytaj więcej

Parafialne Koło Caritas w Sierpcu robi zakupy osobom starszym i samotnym

Parafialne Koło Caritas w Sierpcu robi zakupy osobom starszym i samotnym

Parafialne Koło Caritas, działające przy parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu prowadzi akcję pomocową na rzecz osób starszych i samotnych, robiąc dla nich zakupy spożywcze oraz kupując lekarstwa w aptekach: - Sierpczanie cieszą się, że w tych trudnych czasach ktoś o nich pamięta – mówi Hanna Wiktor, prezes koła Caritas. Pomoc dociera do wszystkich, którzy o nią się zwrócą. czytaj więcej

Wielkopostne Rekolekcje Biblijne w parafii Dąbrowa na kanale You Tube

Wielkopostne Rekolekcje Biblijne w parafii Dąbrowa na kanale You Tube

- Pamiętamy, że sercem Kościoła jest Eucharystia, ale żeby w obecnym czasie dobrze przeżyć Wielki Post, konieczne jest korzystanie z internetu – uważa ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie koło Mławy, który każdego wieczoru o godzinie 21.00 zaprasza swoich parafian do udziału w Wielkopostnych Rekolekcjach Biblijnych, koncentrujących się wokół Ewangelii dnia. czytaj więcej

Zmiana organizacji pracy Kurii w czasie zagrożenia epidemicznego

Zmiana organizacji pracy Kurii w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Kuria Diecezjalna Płocka ogranicza swoją bieżącą działalność do niezbędnego minimum, do piątku 27 marca br. czytaj więcej

Wspólnota stołu Słowa [Więź - ks. W Kućko]

Wspólnota stołu Słowa [Więź - ks. W Kućko]

Parafialne strony na Facebooku, konta na Twitterze i YouTubie zamieniły się w prawdziwe ambony. Możemy naprawdę wejść z Ewangelią do codziennego życia. czytaj więcej

Ogłoszenie Sądu Biskupiego

Ogłoszenie Sądu Biskupiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożeni epidemiologicznego Sąd Biskupi Płocki zawiesza funkcjonowanie do dnia 31 marca br. Wszystkie wezwania w dniach od 16 do 31 marca br. zostają anulowane. Po wznowieniu funkcjonowania Sądu zostaną wysłane nowe wezwania. Do dnia 31 marca prosimy o kontakt emailem: trybunal.plocki@poczta.onet.pl czytaj więcej

Zarządzenie Biskupa Płockiego w odpowiedzi na Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13 marca 2020 roku

Zarządzenie Biskupa Płockiego w odpowiedzi na Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13 marca 2020 roku

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 13 marca 2020 roku każe podjąć nowe działania, także w dziedzinie życia religijnego Kościoła w Polsce. W związku z Komunikatem abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przekazuję następujące zarządzenia dla moich Drogich Kapłanów i Diecezjan. czytaj więcej

Apel Biskupa Płockiego i Komunikat przewodniczącego KEP

Apel Biskupa Płockiego i Komunikat przewodniczącego KEP

Treść ważnego i pilnego komunikatu poniżej: czytaj więcej

Informacje w sprawie transmisji Mszy Świętych

Informacje w sprawie transmisji Mszy Świętych

Poniżej informacje, które warto przekazać wiernym: czytaj więcej

Komunikat Episkopatu Polski dotyczący prewencji w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Komunikat Episkopatu Polski dotyczący prewencji w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała komunikat o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, obowiązujący we wszystkich diecezjach w Polsce, w tym diecezji płockiej. Publikujemy jego pełną treść: czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę