Aktualności

Nabożeństwo słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku
plock.gosc.pl

Nabożeństwo słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich modlili się wspólnie podczas nabożeństwa słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ewangelickiej ks. Szymon Czembor, a homilię wygłosił ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, odpowiedzialny za ekumenizm w diecezji płockiej: -  Jednoczy nas krzyż i słowo Boże, które są duchowym kręgosłupem – zaakcentował ksiądz katolicki.  czytaj więcej

W Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości”

W Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości”

„«Radość miłości» w Rodzinie w czasie Bożego Narodzenia” - pod takim tytułem w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski (21 stycznia br.). Wzięło w nim udział ponad trzydziestu uczestników z całej diecezji. czytaj więcej

Podczas Eucharystii w Łętowie kazanie wygłosił ksiądz ewangelicki
plock.gosc.pl

Podczas Eucharystii w Łętowie kazanie wygłosił ksiądz ewangelicki

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie 22 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że czymś, co jednoczy chrześcijan bez względu na wyznanie, jest krzyż. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga
plock.gosc.pl

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga

- Biblia jest jak mapa, przez którą Bóg chce nam pokazać, jakimi drogami nas prowadzi do siebie, do nieba – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Niedzielę Słowa Bożego w katedrze w Płocku (22 stycznia br.). Wierni otrzymali też cytaty z Pisma św. do osobistego rozważenia.   czytaj więcej

W Baboszewie odbył się VII Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w diecezji płockiej

W Baboszewie odbył się VII Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w diecezji płockiej

Ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy św. w parafii Baboszewo z okazji VII Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka (22 stycznia br.) : - Starość może być trudna, ale może też być szansą – powiedział w homilii. Dla seniorów były też laurki, słodycze i program artystyczny.  czytaj więcej

Msza św. ze Wspólnotami Wojowników Maryi
plock.gosc.pl

Msza św. ze Wspólnotami Wojowników Maryi

O tym, że przez chrzest człowiek przechodzi przez „nową zasłonę”, którą jest Jezus, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii św. Józefa w Płocku (21 stycznia br.). Przewodniczył Mszy św. ze Wspólnotami Wojowników Maryi z diecezji płockiej i uczestniczył w ich wspólnym kolędowaniu. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Zygmunt Karp (informacja o pogrzebie)

Zmarł ks. kan. Zygmunt Karp (informacja o pogrzebie)

Z głębokim żalem informujemy, że 22 stycznia 2023 r. zmarł ks. kan. Zygmunt Karp. Odszedł do Pana w wieku 82 lat, w 60 roku swojego kapłaństwa.  czytaj więcej

W Opactwie wręczono nagrody Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

W Opactwie wręczono nagrody Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych pt. „Niech prowadzi nas gwiazda, tam gdzie leży Boży Syn” (20 stycznia br.) . Nagrody wręczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Budując szopki Bożonarodzeniowe przekładacie na codzienność tajemnice wiary - powiedział do laureatów, katechetów i nauczycieli. czytaj więcej

W kościele Janowym w Płocku rozpoczęto obchody tygodnia ekumenicznego

W kościele Janowym w Płocku rozpoczęto obchody tygodnia ekumenicznego

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich modlili się wspólnie 18 stycznia 2023 r. na Mszy św. rozpoczynającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem  „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17). Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, a homilię wygłosił ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz z Kościoła prawosławnego: - Chrystus wzywa nas do wzniesienia się ponad podziały religijne i narodowościowe, aby rozpoznać bliźniego w potrzebie - powiedział proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego.   czytaj więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z grantem na organizację zajęć dla seniorów

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z grantem na organizację zajęć dla seniorów

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej otrzymało grant od Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka na realizację zadania pod nazwą Klub Seniora „Szansa”. Partnerem tego projektu jest Fundacja „Cokolwiek uczyniliście”, która współfinansuje realizację przedsięwzięcia. Wsparcia umożliwiającego realizację zadania udzieli również parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku poprzez bezpłatne użyczenie pomieszczeń na funkcjonowanie klubu. czytaj więcej

Przedstawiciele Diecezji Płockiej na zjeździe Polskiej Federacji SRK w Zakopanem

Przedstawiciele Diecezji Płockiej na zjeździe Polskiej Federacji SRK w Zakopanem

W dniach 13-15 stycznia 2023 r. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem odbył się kolejny zjazd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (PF SRK). Spotkanie to wzbogacone zostało częścią formacyjno-konferencyjną, poświęconą wierności nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przewodnikiem tych rozważań był ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej reprezentowali między innymi: dr Witold Wybult, jego prezes oraz ks. dr Wojciech Kućko, asystent kościelny. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła w Poniatowie

Poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła w Poniatowie

- Potrzebujemy takich miejsc jak świątynia, żebyśmy w nim rozpoznawali Jezusa - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii św. Floriana w Poniatowie. Poświęcił poddane konserwacji i restauracji zabytkowe wnętrze kościoła, który leży na Szlaku Turystycznym Obiektów Sakralnych na Mazowszu. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę