Aktualności

Ks. biskup Piotr Libera: Magnificat Maryi, to modlitwa samotnego serca, które jest w ręku Boga

Ks. biskup Piotr Libera: Magnificat Maryi, to modlitwa samotnego serca, które jest w ręku Boga

- Magnificat Maryi, to modlitwa serca, serca, które, mimo tego, że znalazło się samotne na dnie swojej nocy, dobrze wie, że jest w ręku Boga – powiedział ks. biskup Piotr Libera 15 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezawodnej Nadziei, prowadzonym przez ojców pallotynów. W czasie Mszy św. polowej odbyło się tradycyjne poświęcenie wieńców z kwiatów polnych i zbóż – pierwocin ziemi podarowanej człowiekowi przez Boga. czytaj więcej

40. Pielgrzymka Piesza z Płocka weszła na Jasną Górę

40. Pielgrzymka Piesza z Płocka weszła na Jasną Górę

Na Jasnej Górze 14 sierpnia 2021 r. zakończyła się jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej, która odbyła się pod hasłem „Idziemy z Józefem”: - Nabierzmy Ducha Świętego i podnieśmy głowy. Uczyńmy wszystko, co Jezus Chrystus nam mówi i do czego Bogurodzica, nasza moc i siła, nas zaprasza - zwrócił się do pątników na Jasnej Górze biskup płocki Piotr Libera. Po raz 9 głównym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Jacek Prusiński. czytaj więcej

KSM na wakacyjnych warsztatach pro-life

KSM na wakacyjnych warsztatach pro-life

Młodzież należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej uczestniczyła w obozie formacyjnym – Letniej Akademii pro-life. Została ona zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Warsztaty połączone z wypoczynkiem odbyły się w ośrodku KSM w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku. czytaj więcej

Jubileusze sióstr pasjonistek

Jubileusze sióstr pasjonistek

Dziesięć sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek, obchodziło w domu macierzystym w Płocku jubileusz swoich ślubów wieczystych (10 sierpnia 2021 r.). Eucharystii z tej okazji przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski: - Wzorem postępowania w Kościele jest służba – powiedział w homilii. czytaj więcej

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” zorganizowała letni pobyt w kraju polskim dzieciom z Litwy

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” zorganizowała letni pobyt w kraju polskim dzieciom z Litwy

Polskie dzieci z Litwy dzięki Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” przebywają na kilkudniowych wakacjach w Płocku. W programie jest m.in. zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą nadwiślańskiego miasta: - Naszym celem jest podtrzymywanie więzi z Polską młodego pokolenia Polaków z Litwy – mówi Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.  czytaj więcej

W Łukomiu odbył się pogrzeb Andrzeja Mosakowskiego – lidera wspólnoty Wojownicy Maryi

W Łukomiu odbył się pogrzeb Andrzeja Mosakowskiego – lidera wspólnoty Wojownicy Maryi

W parafii Łukomie 10 sierpnia 2021 r. odbył się pogrzeb Andrzeja Mosakowskiego – lidera wspólnoty Wojownicy Maryi, która w ostatnich latach zaczęła się rozwijać na terenie diecezji płockiej. Andrzej Mosakowski zginął 3 sierpnia w wypadku samochodowym pod Sierpcem: - Był gotowy, aby pójść do Pana – powiedział w kazaniu ks. kan. dr Roman Mosakowski, brat zmarłego, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie koło Pułtuska. czytaj więcej

300-lecie kościoła filialnego w Bliźnie w parafii Szczutowo

300-lecie kościoła filialnego w Bliźnie w parafii Szczutowo

- Eucharystię najlepiej rozumieją nie ci, którzy o niej dyskutują i dociekają, jak jest możliwa, ale ci, którzy się nią karmią – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas jubileuszu 300-lecia zabytkowego, drewnianego kościoła w miejscowości Blizno. Jest on filialną świątynią parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie. czytaj więcej

150-lecie obecności mniszek klarysek kapucynek w Przasnyszu

150-lecie obecności mniszek klarysek kapucynek w Przasnyszu

W Przasnyszu uczczono 150-lecie obecności mniszek klarysek kapucynek. Jubileuszowej Eucharystii 7 sierpnia 2021 r. przewodniczył biskup płocki Piotr Libera: - Każdy z nas może wydobyć z siebie i oddać Bogu coś wciąż jeszcze nie ofiarowanego, skrywanego czy wręcz wstydliwego. Cud dokona się, gdy Pan będzie we wszystkim uwielbiony – powiedział w homilii. Jubileuszowym obchodom towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, a także modlitwa w Działdowie – miejscu męczeńskiej śmierci bł. s. Marii Teresy Kowalskiej. czytaj więcej

Zmarł ks. Tomasz Iwandowski (kapłan pochodzący z diecezji płockiej)

Zmarł ks. Tomasz Iwandowski (kapłan pochodzący z diecezji płockiej)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł w 9 roku kapłaństwa i 38 roku życia ks. Tomasz Iwandowski. Pochodził z par. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie. czytaj więcej

Uhonorowano cenne zabytki Mazowsza

Uhonorowano cenne zabytki Mazowsza

W bazylice pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, wręczono certyfikaty cenny zabytek Mazowsza dla obiektów zabytkowych subregionu ciechanowskiego. Wśród wyróżnionych obiektów znalazło się wiele zabytków sakralnych. czytaj więcej

Pogrzeb śp. Andrzeja Mosakowskiego, brata ks. Romana Mosakowskiego

Pogrzeb śp. Andrzeja Mosakowskiego, brata ks. Romana Mosakowskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek, 3 sierpnia 2021 r. zginął w wypadku samochodowym śp. Andrzej Mosakowski, brat ks. Romana Mosakowskiego, proboszcza par. Przewodowo. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera spotkał się ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Ks. biskup Piotr Libera spotkał się ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

W Popowie około 60 uczniów szkół średnich z czterech diecezji uczestniczy w letnim obozie stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Biskup płocki Piotr Libera 4 sierpnia br. przewodniczył Mszy św. z ich udziałem na terenie Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej: - Oddaj wszystko Bogu, a On poprowadzi cię do wyznaczonego celu – zwrócił się do młodzieży. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę