Aktualności

Wprowadzenie relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strzygach

Wprowadzenie relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strzygach

Relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika wprowadzono uroczyście do kościoła parafialnego w Strzygach, która nosi wezwanie Świętego (9 maja br.): – Relikwie świętego Patrona są znakiem danym z nieba, ale znakiem zobowiązującym w życiu rodzinnym i społecznym - powiedział w kazaniu ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku. czytaj więcej

Różaniec na Wiśle i poświęcenie łodzi w Czerwińsku

Różaniec na Wiśle i poświęcenie łodzi w Czerwińsku

W Czerwińsku nad Wisłą po raz piąty zainicjowano Czerwiński Różaniec Wiślany, czyli modlitwę różańcową na łodziach. Uczestnicy popłynęli z Wychódźca do Czerwińska około 18 łodziami, które na zakończenie rejsu zostały poświęcone: - Wspólnotę na łodziach łączy pasja i wiara – powiedział ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii w Czerwińsku. czytaj więcej

Spotkanie „Postaw na …” z klerykiem Bartoszem Rogowiczem

Spotkanie „Postaw na …” z klerykiem Bartoszem Rogowiczem

8 maja br. Klerycka Grupa Powołaniowa po raz drugi zorganizowała spotkanie on-line z cyklu „Postaw na …”. Kleryckie słowo o powołaniu do kapłaństwa, które było tematem tego spotkania, przygotował kl. Bartosz Rogowicz z V roku. czytaj więcej

Finał Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej

Finał Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej

W Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbył się finał Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej „Matko Józefo, zaprowadź mnie do stóp Krzyża”. Przegląd został zorganizowany w okazji setnej rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, które w tym mieście rozpoczęło swoją działalność: - Piosenką i pieśnią pasyjną wyraziliśmy miłość do Jezusa cierpiącego i wdzięczność za nasz pasyjny charyzmat – powiedziała s. mgr Dominika Dudzik CSP, koordynator konkursu. czytaj więcej

Prośba Księdza Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku

Prośba Księdza Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku

Czcigodni Księża, już od ponad roku wszyscy walczymy z pandemią koronawirusa. Od 24 października 2020 r. ponownie zamknięte zostały restauracje, hotele i inne instytucje publiczne. Wszystkie te restrykcje dotyczą także MCEW „Studnia” i negatywnie odbijają się na naszej sytuacji finansowej. czytaj więcej

Zmarł ks. Józef Kamiński

Zmarł ks. Józef Kamiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 maja 2021 r. zmarł ks. Józef Kamiński. Odszedł do Pana w 76 roku życia i 46 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego kościoła w Rogowie

Poświęcenie odnowionego kościoła w Rogowie

- Modlą się tu ludzie pragnący kontaktu z Bogiem, dbający o swoje rodziny, kochający swoje dzieci, dobrze wykonujący swoją pracę, pomagający innym. To jest prawdziwa narracja o Kościele - powiedział ks. bp Mirosław Milewski do wiernych w kościele parafii Rogowo (6 maja 2021 r.). Dokonał tam poświęcenia odnowionego, zabytkowego kościoła. W czasie wizytacji kanoniczej udzielił też młodzieży sakramentu bierzmowania. czytaj więcej

Nagrody dla laureatów 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Nagrody dla laureatów 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Laureaci 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, dotyczącego tematyki dziejów Apostolskich, odebrali nagrody z rąk ks. biskupa Piotra Libery: – Gdy otwieracie Biblię, ona przestaje „płakać”, bo zbyt często jest zapomniana, nieczytana i odstawiana na półkę – powiedział biskup do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie (parafia pw. św. Floriana). czytaj więcej

10. rocznica powstania parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku

10. rocznica powstania parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku

- Kościołowi bardzo potrzebna jest zdrowa, piękna parafia. Kościół ostateczne zakorzenienie znajduje w parafii. Parafia jest zdrowa, gdy staje się „rodziną rodzin” – powiedział ks. biskup Piotr Libera w kościele parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku (2 maja 2021 r.), w 10. rocznicę erygowania parafii. Jej proboszczem od początku jest ks. kan. Sławomir Stefański. czytaj więcej

Uroczystości ku czci św. Zygmunta – patrona Płocka

Uroczystości ku czci św. Zygmunta – patrona Płocka

3 maja Płock uczcił swojego patrona - św. Zygmunta, żyjącego w VI wieku. Jego relikwie zostały przywiezione do Płocka w XII wieku. Mszy św. intencji Ojczyzny przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Kazanie wygłosił ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, profesor UMK w Toruniu: - Tylko wtedy, gdy zaufamy Bogu, zwyciężymy czyhającego na nas szatana, który anarchię moralną przedstawia jako wolność od wszystkiego i do wszystkiego – głosił duchowny. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego Symbolicznego Grobu Strażaka w Goleszynie

Poświęcenie odnowionego Symbolicznego Grobu Strażaka w Goleszynie

Każdego roku 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana – patrona strażaków, Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje święto. W przeddzień święta - 3 maja br. w kościele parafialnym w Goleszynie odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków, której przewodniczył ks. proboszcz Roman Godlewski. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski we wspomnienie św. Józefa: praca nie może stać się bożkiem

Ks. bp Mirosław Milewski we wspomnienie św. Józefa: praca nie może stać się bożkiem

- Życiowa postawa Józefa skłania nas do zastanowienia, czy nieraz praca nie staje się bożkiem, celem życia, zapełnieniem egzystencjalnej pustki, zagrożeniem dla życia wiecznego - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski we wspomnienie św. Józefa, patrona ludzi pracy, w parafii św. Józefa w Płocku. 1 maja br. udzielił tam młodzieży sakramentu bierzmowania. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę