Empik i środkowy palec

Nie kupuję w Empiku. Nie muszę tam kupować – na moim osiedlu jest market z salonem In Medio, a po płytę mogę się wybrać do płockich galerii handlowych. W Empiku niech kupują Nergal, Maria Czubaszek i całe to towarzystwo, które „w ogóle świąt nie obchodzi”.

Empik_rysunek.jpg

Nie kupuję w Empiku.  Nie muszę tam kupować – na moim osiedlu jest market z salonem In Medio, a po płytę mogę się wybrać do płockich galerii handlowych. W Empiku  niech kupują Nergal,  Maria Czubaszek i całe to towarzystwo, które „w ogóle świąt nie obchodzi”.

Do akcji „Dziękuję, Empik, nie kupuję” włączyły się już 23 tysiące internautów, nie mówiąc o tych, którzy w internecie się nie zarejestrowali, ale nie zamierzają dokonywać zakupów w „doborowym” towarzystwie satanisty i aborcjonistki. Pierwszy drze Pismo św. i ogłasza światu, że „pokazał Bogu środkowy palec”, a druga dzieli się refleksjami o dwóch aborcjach:  „Mówiłam zawsze: Boże, jak to cudownie, że ja to zrobiłam”. Dziękuje za podwójne morderstwo Bogu, czyli Bóg kojarzy jej się ze śmiercią, a nie z życiem.    

Doniesienia mediów o bojkocie zakupów w Empiku mogą rozbawić. Otóż okazuje się, że nakręcają go „prawicowe media” oraz portale o „sprecyzowanym profilu” (czyli katolickim).

Rzecznik Empiku Monika Marianowicz wzorowo - piarowo nie widzi problemu: „Odpowiadamy na bieżąco na otrzymywane komentarze i maile. Nie lekceważymy głosów sprzeciwu. Warto wskazać, że wiele osób, protestujących przeciwko udziałowi Nergala czy Marii Czubaszek w kampanii, nie miało okazji jeszcze obejrzeć spotów i bazują tylko na szczątkowych informacjach zamieszczonych w sieci. Tłumaczymy im faktyczny zamysł kampanii i przedstawiamy kontekst całej sprawy”.

Zamysł firmy nijak ma się do logiki świąt, podczas których świętuje się narodzenie Dzieciątka Jezus. No chyba, że w żłóbku Dzieciątka nie ma, bo są gwiazdki, choinki, bombki, a także płyty i książki tych państwa wymienionych wcześniej.

Co zrobią internauci w Empiku po świętach – ich sprawa. Ja nie zamierzam nawet po Bożym Narodzeniu wrócić do tego sklepu. Może będę mieć trochę trudniej, bo Empik mam niemal pod nosem, ale co tam, przecież są kioski i księgarnie wysyłkowe.

Mam wrażenie, że to mi Empik pokazał środkowy palec. Dlatego też więcej mnie nie zobaczy, chyba że zmieni zdanie, wycofa się z kampanii i przeprosi klientów, bo przebacza się tym, którzy o to proszą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę