Na krzyż z nim

Skąd my to znamy? Rozochocona tłuszcza żąda krwi. Natychmiast! Jest winien – mainstreamowe media nie mają wątpliwości. Jak można, wbrew prawu, uparcie realizować swoje zdanie, jak można nie liczyć się ze zdaniem bohaterki dramatu i tzw. opinii publicznej? Jak można po raz kolejny pokazać, że ma się sumienie i że jest ono ponad prawem stanowionym?

Skąd my to znamy? Rozochocona tłuszcza żąda krwi. Natychmiast! Jest winien – mainstreamowe media nie mają wątpliwości. Jak można, wbrew prawu, uparcie realizować swoje zdanie, jak można nie liczyć się ze zdaniem bohaterki dramatu i tzw. opinii publicznej? Jak można po raz kolejny pokazać, że ma się sumienie i że jest ono ponad prawem stanowionym?

Ale profesora Chazana z nomen omen Szpitala św. Rodziny złamać niełatwo. Od jakiegoś czasu udziela wywiadów wszystkim, którzy go o to proszą. Nie zrażają go liberalne media. Profesor tłumaczy (nie tłumaczy się), wyjaśnia, interpretuje. W ciągu tych dni dowiedziałam się więcej o życiu nienarodzonego dziecka niż przez całe swoje dotychczasowe życie.

Na co profesor się nie zgodził? Na mord. W jednym z wywiadów mówi, jak wygląda aborcja w 22-24 tygodniu życia w obdarzonymi bodaj największą liczbą naukowców na świecie Stanami Zjednoczonymi: „(…) przy osiągnięciu wystarczającego rozwarcia szyjki macicy wyciąga się nóżki i tułów dziecka na zewnątrz, a następnie przekłuwa się główkę dziecka, tak aby wyciekł mu mózg, co umożliwia wydobycie główki”. Czyli horror.

W Polsce postępuje się jednak „łagodniej”: „Podaje się kobiecie środki naskurczowe, zakłada prostaglandyny do szyjki macicy, czasem cewnik Foleya. Tego typu techniki mogą wywołać zakażenie u kobiety albo hiperstymulację macicy, co jest dla niej bardzo niebezpieczne. Powodują one także cierpienie dziecka. Później wywołuje się naturalny poród dziecka”. Mimo tego zdarza się, że rodzi się żywe dziecko, na przykład z zespołem Downa, taki przypadek miał miejsce niedawno we Wrocławiu.

Roztrząsany przez media przypadek jest dramatyczny. Nie wiemy, jakie motywy kierują pacjentką profesora i czy badania, które wskazały na poważne wady nienarodzonego dziecka są wiarygodne. Zdaniem specjalisty nie. Nam laikom pozostaje modlić się, aby ta cała sytuacja skończyła się jak najlepiej dla dziecka i matki, o profesorze nie wspominając.

Na koniec historia z życia wzięta. Kilkadziesiąt lat temu w ciążę zaszła 47-letnia kobieta, to była jej kolejna ciąża. Czasy były takie, że aborcja w naszym kraju była stosowana jako środek antykoncepcyjny. Nikt publicznie nie zajmował się ochroną życia poczętego, nie było na ten temat publikacji i wieców. Gdy lekarz tę pacjentkę zbadał, zaczął na nią krzyczeć. Babcie przecież nie rodzą dzieci. Nawet, jeśli urodzi, może wydać na świat dziecko z zespołem Downa czy innymi schorzeniami, uniemożliwiającymi normalne życie.

Kobieta nie była szczególnie religijna (całe życie w PRL-u zrobiło swoje), ale nawet przez myśl jej nie przyszło, żeby zabić dziecko, które się poczęło. Dziecko przyszło na świat, gdy jego matka miała lat 48. Wszystko skończyło się dobrze. Urodziło się całe i zdrowe, i było bardzo kochane przez rodziców i rodzeństwo. Dziś, gdy ta osoba sadzi kwiaty na grobie rodziców, nie może przestać dziękować za nich Bogu. I za życie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę