W jakże sprzyjających okolicznościach przyrody

Letnia kanikuła w pełni. Kto żyw, wyjeżdża na łono natury, aby kontemplować jej piękno i z dystansu spojrzeć na sprawy dnia codziennego. I oto w ręce wpada ciekawy artykuł. Ciekawy, choć napawający troską: co naukowcy są w stanie wymyślić dalej? Jaką tezę będą forsować w najbliższym czasie? Jaki system edukacji narzucą młodemu pokoleniu w imię obrony ludzkości, a w rzeczywistości przeciwko niej?

Blog17.jpg

Letnia kanikuła w pełni. Kto żyw, wyjeżdża na łono natury, aby kontemplować jej piękno i z dystansu spojrzeć na sprawy dnia codziennego. I oto w ręce wpada ciekawy artykuł. Ciekawy, choć napawający troską: co naukowcy są w stanie wymyślić dalej? Jaką tezę będą forsować w najbliższym  czasie? Jaki system edukacji narzucą młodemu pokoleniu w imię obrony ludzkości, a w rzeczywistości przeciwko niej?

Otóż Tomasz T. Terlikowski pisze (chwała mu za konsekwentną i wytrwałą obronę prof. Chazana!), że w brytyjskim systemie edukacyjnym zakazano kreacjonizmu. Znaczy to, że  będzie można głosić „jedynie słuszną teorię”, iż wszystkie procesy na świecie są przyczyną historii, różnorodności i złożoności życia na ziemi. Tym samym nakazuje się przyjęcie tzw. naukowej teorii ewolucji.

Publicysta, podając argumenty za kreacjonizmem, powołuje się na badania Ann Gauger i Douglasa Axe, którzy na konkretnych strukturach biologicznych wykazali, iż „mechanizm przypadkowych mutacji, który zmienia całe organizmy w zupełnie nowe, jest zwyczajnie w naturze niemożliwy”.       

Kochani ludzie nauki! Naprawdę nie potrzeba sięgać do opasłych tomów, udowadniać tez nie do udowodnienia, powoływać się na wyssane z palca teorie, przypominać badania quasi autorytetów. Wystarczy na przykład: popatrzeć z mazurskiego wzgórza na jezioro Wigry,  posłuchać szumu fal Bałtyku w Krynicy Morskiej, popłynąć jachtem po Pojezierzu Brodnickim lub kajakiem po Skrwie Lewej, wejść na Giewont, pospacerować po Gorcach etc., etc., etc.  

Kto w pięknie natury nie widzi Boga – nie widzi nic… „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami…” (Rdz 1-2). Potem Bóg zadbał o pojawienie się światłości, stworzenie istot dużych i małych, a wreszcie człowieka. I teraz ten człowiek wymyśla, że to on jest bogiem i że Boga nie ma. Czyli przeczy swemu własnemu istnieniu. A wystarczy dobrze rozejrzeć się wokół, żeby dostrzec i siebie, i Boga w pięknie natury.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę