Wziął i zaniósł

Fragment książki „Ziemia Boga w 20 tajemnicach” Paula Badde, napisanej w mojej ulubionej reportersko-religijnej narracji, o wizycie Jana Pawła II w 2000 roku w Ziemi Świętej, w Instytucie Yad Vaszem: „Kantor podjął śpiew. Sześciu ocalałych przedstawiono papieżowi z Polski, a między innymi – wśród łez – Edith Zirer pochodzącą z jego stron. W dniu wyzwoleniu obozu koncentracyjnego młody ksiądz znalazł ją chorą na gruźlicę i bezsilną na ogrodzeniu obozu. Dał jej pierwszą kromkę chleba i kubek herbaty i na własnych ramionach zaniósł trzy kilometry na najbliższą stację kolejową. Jego nazwiska nigdy nie zapomniała – Karol Wojtyła”.

Papiez-blog.jpg

Fragment książki „Ziemia Boga w 20 tajemnicach” Paula Badde, napisanej w mojej ulubionej reportersko-religijnej narracji, o wizycie Jana Pawła II w 2000 roku w Ziemi Świętej, w Instytucie Yad Vaszem: „Kantor podjął śpiew. Sześciu ocalałych przedstawiono papieżowi z Polski, a między innymi – wśród łez – Edith Zirer pochodzącą z jego stron. W dniu wyzwoleniu obozu koncentracyjnego młody ksiądz znalazł ją chorą na gruźlicę i bezsilną na ogrodzeniu obozu. Dał jej pierwszą kromkę chleba i kubek herbaty i na własnych ramionach zaniósł trzy kilometry na najbliższą stację kolejową. Jego nazwiska nigdy nie zapomniała – Karol Wojtyła”.

Nie znałam tego wątku z biografii Karola Wojtyły. Młody ksiądz po prostu ją „wziął i zaniósł”. Nie zastanawiał się, że chora, pewnie ma wszy, może okazać się zbyt ciężka. On tak po prostu, naturalnie, z odruchu serca, uratował jej życie. Zobaczyli się powtórnie po wielu latach, ale Edith cały czas pamiętała. Jedna z kandydatek do europarlamentu (już wiadomo, że ponownie w nim nie zasiądzie) w jednym z programów publicystycznych powiedziała, że 8 mln ludzi oglądało kanonizację w publicznej telewizji w niedzielę 27 kwietnia, bo to była niedziela, wolny dzień i po prostu tylko grał im w domu telewizor.

A moi znajomi mają 300 kanałów i specjalni włączyli ten z transmisją kanonizacji, podobnie jak kilka milionów innych ludzi. I wcale nie należą do ludzi bardzo religijnych, po prostu nie wyobrażali sobie, żeby nie obserwować na bieżąco tego niezwykle ważnego dla Polaków wydarzenia. Bo przecież drugiego takiego cudu raczej nie będzie. Piszę „raczej”, ponieważ tylko Opatrzność zna przyszłość.

Papież rodziny jako jeden z celów swojej pasterskiej misji postawił sobie troskę o rodzinę, o życie od poczęcia do naturalnej śmierci. To, o co w tym tak naprawdę chodzi - praktycznie, a nie tylko teoretycznie, zrozumiałam w ostatnich tygodniach. W niedzielę kanonizacyjną moja siostrzenica urodziła córeczkę. Cała rodzina oszalała z miłości do dziecka, które pewnie nie jest tego świadome, ale to uczucie po prostu unosi się w powietrzu. Mama dziewczynki zwierza się, że maleństwo tuż po urodzeniu, gdy już trzymała je przy sobie, pachniało kwiatami. Być może zostało umyte w jakimś pięknie pachnącym płynie do tego typu kąpieli, ale jej rodzice już do końca życia zapamiętają towarzyszący niemowlęciu zapach kwiatów, który ich oszałamiał.  

I ostatnia pokanonizacyjna refleksja. Gdzieś tam wypowiadał się młody mężczyzna, który prowadzi w internecie coś w rodzaju informatora o papieżu Franciszku. W tych dniach zajmuje się jego wizytą w Ziemi Świętej. Oczywiście ten „specjalista od doktryny” pozwala sobie na komentarz, że Kościół powinien być bardziej dla ludzi i zmienić „procedury”. Owszem, najlepiej to pozwolić na wzięcie ślubu kościelnego bez bierzmowania i trzymanie  dziecka do chrztu, żyjąc w konkubinacie. Ciekawe, co na to Pan Jezus?    

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę