Jesień życia

Starość zaciąga jak jesień, czasami jak tegoroczna złota polska jesień, ale bywa przecież dżdżysta, pochmurna, szara. Chyba tak ją widzi 85 letni K. Kutz, który ostatnio wyznał:

Starość zaciąga jak jesień, czasami jak tegoroczna złota polska jesień, ale bywa przecież dżdżysta, pochmurna, szara. Chyba tak ją widzi 85 letni K. Kutz, który ostatnio wyznał: Człowiek nie lubi mówić o sobie źle, a innej wersji starości nie ma. Starość jest okropna, obrzydliwa nieestetyczna. Oznacza, że już nigdy nie będzie fajnie i że już nigdy nie będziemy fajni. Ludzie od tej świadomości próbują uciec, ale to jest oszukiwanie samego siebie.

Ludzie mądrzy nigdy nie próbują uciec od tej świadomości, chociaż tak łatwo nie uogólniają jak czyni to Kutz. Przyznajmy jednak, że ludziom wierzącym zdarza się powtarzać, iż co jak co, ale starość się Panu Bogu nie udała. Pewnie wryły im się w pamięć słowa Koheleta ze Starego Testamentu: Młodość jak zorza poranna szybko przemija (…) marność nad marnościami (…) marność nad marnościami - wszystko marność (Koh 11,10; 1,2). Nie zapomniał o tych słowach również Jan Paweł II w pięknym Liście – do moich Braci Sióstr – ludzi w podeszłym wieku (1999 r.).

Papież miał 78 lat, kiedy napisał swój List. Pan Bóg nie oszczędził mu trudów i cierpień w starości, dlatego nieobcy był mu - jak to ujmuje - wolny od złudzeń realizm Koheleta. Nie ten realizm więc różni Kutza i Jana Pawła II. Obaj zresztą podjęli wyzwanie starości. Pamiętamy jak heroicznie znosił swoją chorobę w starości Jan Paweł II. K. Kutz również próbuje trzymać gardę. Starości – jak twierdzi - trzeba się uczyć. Przeżywa się ją tak intensywnie jak młodość, tylko à rebours. W młodości i starości wciąż trzeba zdobywać nowe umiejętności. Tyle że w młodości człowiek gna do przodu, a w starości walczy, żeby się nie cofać za bardzo. W młodości wszystko jest nadzieją, w starości lękiem.

Podejście do lęku w starości różni Jana Pawła II od K. Kutza. Śląski Reżyser wyznaje, że wcześnie stracił wiarę ( bo artysta nie może do nikogo należeć); życie jest jego własnością, traktuje siebie jak utwór i sam zamierza postawić w tym utworze ostatnią kropkę. Dla Jana Pawła II to wiara rozjaśnia tajemnicę śmierci. Ona opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, al e jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu.

Jakaż tu otwiera się perspektywa duszpasterskiej troski o ludzi w podeszłym wieku, których zresztą przybywa w naszych kościołach. Pogłębienie ich życia duchowego nie tylko przez usilniejszą modlitwę, ale i gorliwą służbę braciom, pozwoli wykorzystać ich pamięć (strażnicy pamięci zbiorowej), docenić osiągnięcia, choćby na uniwersytetach trzeciego wieku, obronić przed zgorzknieniem, a nawet lękiem. Lęk nie omija i wierzących. To przecież do chrześcijan św. Cyprian kierował słynny wyrzut: jak opornych niewolników wiodą nas w smutku i rozżaleniu przed Pana. A nadto oczekujemy nagrody wiecznej od Tego, do którego tak niechętnie idziemy. Dlaczego w częstych modlitwach prosimy, aby rychło nadszedł dzień królestwa, jeśli naszym gorącym pragnieniem i wielkim życzeniem jest służyć tutaj raczej diabłu, niż królować z Chrystusem (Traktat o śmierci).

Jeśli chcecie w myśleniu o starości - czy tym bardziej jej przeżywaniu - poczuć ciepły powiew polskiej złotej jesieni, przeczytacie raczej List Jana Pawła II. Po przeczytaniu wywiadu z K. Kutzem, może człowieka ogarnąć zimny dreszcz.

 A swoją drogą, jaki to piękny tytuł ludzie w podeszłym wieku.

7. 12. 2014. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę