Rekolekcje dla młodzieży

Zaczęło się banalnie. Studentka poprosiła o zwolnienie z wykładu, ponieważ chciała pomóc księdzu w prowadzeniu rekolekcji dla młodzieży. Młody ksiądz pochodzi z Radomia, tak jak ona, prowadzi rekolekcje w Warszawie. Ponieważ z jego radomskiej grupy oazowej studiuje tu kilka osób, więc poprosił ich o pomoc. Oczywiście, zwolniłem studentkę, prosząc przy okazji, aby przyniosła mi plan tych rekolekcji. Oto on:

   Zaczęło się  banalnie.  Studentka  poprosiła o zwolnienie z wykładu, ponieważ   chciała  pomóc księdzu w prowadzeniu  rekolekcji dla młodzieży. Młody ksiądz pochodzi z Radomia, tak jak ona, prowadzi rekolekcje w Warszawie. Ponieważ  z  jego radomskiej  grupy oazowej  studiuje  tu kilka  osób, więc  poprosił ich  o pomoc. Oczywiście,   zwolniłem  studentkę,   prosząc przy okazji, aby przyniosła  mi plan tych rekolekcji. Oto on:              

 Dzień I  „Larwa”

1. Rozśpiewka (muz. – 5- 10 min. );   2. Przedstawienie – skąd  jesteśmy, co tu robimy  ( Maciek  -  3 min.);  3. Film  „To jest twoje życie. Żyj świadomie!”  (  5 min.); 4. Konferencja: ”Marzenia, pragnienia, pasje, Boża  Miłość  ( ksiądz -  20 min.); 5. Pierwsza  część  „Cyrku motyli” +  omówienie ( Filip & Karolina - 10 min.);  6. Świadectwo „Radość życia, pasja, Miłość  Boża”  (  5 min.); 7. Zaspojlerowanie planu na kolejne dni, podziękowanie;  Po południu – w   Kościele -  Koronka, Słowo Boże, spotkanie w  kawiarence.

Dzień II „Kokon”

1. Zaczynamy filmikiem „Light of darkness (tech.  – 10 min.); 2. Konferencja „Mój obraz  Boga” (ksiądz – 20 min.); Świadectwo „obraz  Boga – kontekst spowiedzi – Bartosz & Paulina – 10 min.); 4. Liturgia  Słowa, Łk 15,  11 – 32 (ksiądz -  10 min); 5. Spotkania  w grupach. Po południu – nabożeństwo  spowiedzi: konferencja (ksiądz – 5 min.), warunki dobrej spowiedzi (Marta, Paulina, Filip, Jola – 10 min.),  świadectwo – „Moja  spowiedź” (Maciek & Karolina – 5 min., Wystawienie Najświętszego  Sakramentu i rachunek sumienia ( kilka osób – 15 min.), spowiedź.

Dzień III „Motyl”

1. Rozpocząć  radośnie (Arkadio/Grammatik – 10 min.); 2. Świadectwo mega radosne o  byciu z  Bogiem (Bartosz – 10 min.); 3. Przypomnieć  treści z pierwszej   części   filmu „Cyrk motyli” ( Filip & Karolina – 5 min.); 4. Druga część  „Cyrku motyli” – 10 min.); 5. Konferencja „Wszystko mogę  w  Tym, który mnie  umacnia”  (ksiądz -  15 min.);  6. Panel dyskusyjny (skrzynka pytań); 7. Filmik „Lepiej podróżować  w grupie (4 min.); 8. Pogadanka o wspólnocie. Krótkie  świadectwo (Bartosz – 10 min.); 9. Historia o orle A. de Mello + zapisy do Oazy (Filip – 5 min.). Po południu: Droga  Krzyżowa. Msza  Święta.

   Z wdzięcznością myślę o  tym księdzu, tej grupie  oazowej i  wszystkich  katechetach – świeckich i duchownych – którzy wbrew  wszystkim  uprzedzeniom i zniechęceniom,   mają podobne lub  jeszcze  lepsze pomysły. Toć to prawdziwa  nowa  ewangelizacja.

                1. 04. 2014.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę