Wiara i biznes

Kiedy kilka tygodni temu zadzwonił p. Wojciech Sztreker, prosząc abym wziął udział w panelu na konferencji „Wiara i biznes”, zgodziłem się tylko dlatego, że wcześniej nie miałem czasu, aby uczestniczyć w spotkaniach, które organizuje na płockich Podolszycach w parafii św. Krzyża. Miałem kaca moralnego z tego powodu, że świecki katolik inicjuje duszpasterstwo mężów i ojców, a ksiądz nie znajduje czasu, aby wygłosić konferencję.

Kiedy kilka tygodni temu zadzwonił p. Wojciech Sztreker, prosząc abym wziął udział w panelu na konferencji „Wiara i biznes”, zgodziłem się tylko dlatego, że wcześniej nie miałem czasu, aby uczestniczyć w spotkaniach, które organizuje na płockich Podolszycach w parafii św. Krzyża. Miałem kaca moralnego z tego powodu, że świecki katolik inicjuje duszpasterstwo mężów i ojców, a ksiądz nie znajduje czasu, aby wygłosić konferencję.

Zgoda wcale nie oznaczała braku wątpliwości. Zwłaszcza, gdy usłyszałem, że konferencja odbędzie się w Orlen Arenie, hali mieszczącej kilka tysięcy osób, w roboczy poniedziałek, a intencją organizatorów jest integracja polskich chrześcijan działających w biznesie. Nie podbudowało mojego optymizmu nawet nazwisko Chrisa Lowneya, byłego jezuity amerykańskiego, który po opuszczeniu zakonu stał się znanym liderem biznesu i miał być głównym mówcą płockiej konferencji. Wszystko wydawało mi się piękne, ale mało realne.

Jakież było moje zdziwienie, gdy w poniedziałek, 12 maja, zobaczyłem halę sportową oblepioną plakatami z chrześcijańskim znakami jakości, a w środku prawie tysiąc przeważnie młodych ludzi, profesjonalne nagłośnienie, telewizję, recepcję, wszystko na najwyższym poziomie. Kolejni prelegenci, którzy wychodzili na scenę, nie narzekali, nie krytykowali rządu, polityków, struktur. Polscy przedmówcy Chrisa Lowneya (Maciej Gnyszka, Piotr Michalak i Tomasz Sztreker, syn wspomnianego na początku Wojciecha) to młodzi ludzie, dla których kariera biznesowa jest nieodłączna od wiary chrześcijańskiej i życia wartościami. Ludzie kompetentni, serdeczni, pełni wiary.

O wykładzie Lowneya można napisać esej. To klasa sama w sobie, zarówno gdy chodzi o treść, jak i formę wykładu; dobra jezuicka szkoła duchowości, doświadczenie długoletniego przywódcy biznesowego i wyśmienity sposób przekazu. Najbardziej urzekło mnie jednak to, że najnowsze trendy w gospodarce tak dobrze współgrają z duchowością św. Ignacego. W oka mgnieniu zrozumiałem, dlaczego ludzie tak masowo jeżdżą na rekolekcje ignacjańskie i po co tyle osób ze wszystkich stron Polski przyjechało do Płocka.

Szukają po prostu wsparcia w swoich marzeniach o uczciwości w biznesie, o wartościach większych niż wyścig szczurów, o środowisku, w którym ludzie owszem konkurują, ale się nie zagryzają, gdzie jest czas na modlitwę, rodzinę i wspólnotę. Wprost piszą, że chcą „dawać świadectwo, iż życie oparte na chrześcijańskich wartościach nie tylko nie stoi w sprzeczności z sukcesem i dostatnim życiem, ale że jest jego dopełnieniem i pozwala sukces w biznesie docenić w pełni”.

Słuchając młodego Tomasza Sztrekera, niewątpliwie dobrego ducha całego przedsięwzięcia, nie mam wątpliwości, że im się uda. Przemawiał ze sceny jak Mojżesz. Mówił o chrześcijańskim znaku jakości jako certyfikacie sumienia, o dumie z przynależności do grona chrześcijańskich biznesmenów i menedżerów, o zawierzeniu Jezusowi, o sile solidarności. Odpowiedzią była burza oklasków i wiele głosów poparcia, a także deklaracji współudziału, pomocy i wdzięczności za zaproszenie.

Ja także serdecznie dziękuję. Marzenia się jednak spełniają.

 13. 04. 2014.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę