Biskup Płocki Piotr Libera

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

Publikacje

Ekumeniczny dialog synodalny w Towarzystwie Naukowym Płockim

Biskup płocki Piotr Libera i ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku byli gośćmi ekumenicznego dialogu synodalnego, który 19 stycznia 2022 r. odbył się w Towarzystwie Naukowym Płockim. Dyskusję poprowadził historyk prof. dr hab. Leszek Zygner z Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, reprezentujący sekcję dialogu TNP. czytaj więcej

W Sońsku odbyło się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych

W Sońsku koło Ciechanowa odbyło się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych (12 stycznia 2022 r.). W tym roku dzieci zbierały środki dla rówieśników w Azji Środkowej: - Misjonarz sercem obejmuje cały świat - powiedział biskup płocki Piotr Libera. Gościem spotkania była s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Połączono się także on-line z misjonarzami w Brazylii.  czytaj więcej

Ksiądz biskup Piotr Libera przyjął życzenia z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej

Biskup płocki Piotr Libera obchodził 25. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej, która przypada 6 stycznia: - Niech posługa biskupa będzie służbą - wtedy będzie ona przynosiła prawdziwą radość – zwrócił się do niego 5 stycznia br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Do życzeń przyłączyli się pracownicy wszystkich diecezjalnych instytucji, duchowni i świeccy. Cały Kościół płocki będzie modlił się w intencji swojego pasterza 6 stycznia. czytaj więcej

Jubileuszowa Eucharystia w Soczewce

O tym, że w Betlejem zaczęła się nowa era w dziejach świata i że w chrześcijaństwie wielki, wszechmocny Bóg stał się jednocześnie najmniejszym, powiedział ks. biskup Piotr Libera w czasie Mszy św. pasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Soczewce koło Płocka. Parafia ta obchodzi jubileusz stulecia. czytaj więcej

Wigilia z bezdomnymi mężczyznami

Biskup płocki Piotr Libera 24 grudnia br. weźmie udział w Wigilii z mieszkańcami Noclegowni dla Mężczyzn, prowadzonej przez Caritas Diecezji Płockiej. W ubiegłym roku spotkanie nie mogło się odbyć z powodu pandemii, w tym roku powrócono do tradycji, ale z zachowaniem zasad sanitarnych. Bezdomne osoby otrzymają także paczki świąteczne. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: wielu przeszkadza chrześcijańska tradycja

- Wielu przeszkadza piękna, chrześcijańska tradycja, proponują coś w zamian, ale my musimy nadal pamiętać o nowonarodzonym Zbawicielu Świata – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Szczutowie (20 grudnia br.). Wziął udział w spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami i personelem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II.  czytaj więcej

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r.

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie
kan. 1251 i kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra,18-19 października 2021 r.), w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania sięod spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 grudnia 2021 r.
(piątek – św. Sylwestra) wszystkim wiernym diecezji płockiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji płockiej. czytaj więcej

Po rocznej przerwie w Płocku odbyła się Wigilia pod Ratuszem

Po rocznej przerwie w Płocku ponownie odbyła się Wigilia przed Ratuszem (19 grudnia br.). Były życzenia dla płocczan, ale bez tradycyjnego dzielenia się opłatkiem: - W tym roku obchodziliśmy 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Płocku. Niech Papież Rodak oręduje za nami w niebie w tym trudnym czasie - powiedział biskup płocki Piotr Libera. Poza tym harcerze przekazali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. czytaj więcej

Życzenia Biskupa Płockiego na Boże Narodzenie A. D. 2021

Polecam Was w mojej modlitwie Bogu, który w Tajemnicy Wcielenia daje nam zbawienie. Celebrujemy z radością to Misterium Narodzin Bożego Syna, bo przynosi nam światło, nadzieję i pojednanie z Bogiem Ojcem. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: Bóg wygrał dzięki Niepokalanej Maryi

- Maryja Niepokalana jest żywą świątynią Boga. Jej „fiat” – „tak”, to wygrana Boga - powiedział bp Piotr Libera 8 grudnia br. w Przasnyszu. Przewodniczył tam nieszporom i Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki. W miejscu tym kończą się obchody roku jubileuszowego w 300. rocznicę powstania Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, czyli ojców pasjonistów, które sprawuje pieczę nad sanktuarium. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera odwiedził Instytut MUSICUM

W sobotę 27 listopada br., kilka dni po liturgicznym wspomnieniu św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej – ks. biskup Piotr Libera spotkał się z uczniami i nauczycielami Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusz Gruberskiego w Płocku. czytaj więcej

100. rocznica erygowania Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Ks. biskup Piotr Libera 21 listopada br. przewodniczył w płockiej Farze jubileuszowej Mszy św. z okazji 100. rocznicy erygowania Trzeciego Zakonu św. Franciszka: - Bądźcie kobietami i mężczyznami, którzy służą innym swoim cierpieniem – zwrócił się do członków Zakonu. Dwie z tercjarek: Marta Dąbrowska i Katarzyna Damps przyjęły szczególne wyróżnienie diecezjalne - Wielki Order św. Zygmunta.   czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera zjadł obiad z bezdomnymi mężczyznami

Biskup Płocki Piotr Libera, w V Światowym Dniu Ubogich (14 listopada br.), odbywającym się pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14,7), zjadł obiad z bezdomnymi mężczyznami. Spotkanie i posiłek miały miejsce na terenie Caritas Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: dobrym spowiednikiem jest ten, kto sam dobrze się spowiada

O tym, że dobrym spowiednikiem zwykle jest ten, kto sam się dobrze spowiada, często klęka przed Bogiem i potrafi się szczerze przyznać do swoich grzechów- powiedział ks. biskup Piotr Libera 8 listopada br. w bazylice katedralnej w Płocku. Przewodniczył Mszy św. z udziałem spowiedników z katedry i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Tego dnia bazylika katedralna obchodziła 877. rocznicę swojego poświęcenia. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: Synod, to odpowiedź na wewnętrzny kryzys wiary

- Synod, to odpowiedź na wewnętrzny kryzys wiary – powiedział Biskup Płocki Piotr Libera w katedrze płockiej podczas inauguracji diecezjalnego etapu Synodu o synodalności (7 listopada 2021 r.). W programie znalazła się prelekcja Marcina Przeciszewskiego, redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej: - Proces synodalny pomoże nam wejść w dialog ze światem współczesnym - podkreślił dziennikarz. czytaj więcej

Rada Ruchów i Stowarzyszeń wzięła udział w procesie synodalnym

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej zaangażowała się w diecezjalne prace przed synodem o synodalności. Podczas jesiennego spotkania w Opactwie Pobendyktyńskim w Płocku jej członkowie dyskutowali nad wybranymi zagadnieniami z zakresu synodalności m.in. współodpowiedzialnością, dialogiem i słuchaniem w Kościele. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: „wszyscy święci”, to nasi bliscy zmarli

O tym, że „wszyscy święci”, to bliscy zmarli, którzy są błogosławionymi z Ewangelii, ponieważ żyją w Bogu i z Bogiem, powiedział ks. biskup Piotr Libera 1 listopada br., w uroczystość Wszystkich Świętych, podczas Eucharystii na cmentarzu zabytkowym w Płocku. Tradycyjnie uczestniczyli w niej płocczanie, duchowieństwo miasta Płocka, przedstawiciele seminarium duchownego. czytaj więcej

Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku

- Szkoła to wspólnota w drodze. Szkoła katolicka, to rodzina dzieci Bożych, które wzrastają ku niebu napełniając się światłem Bożym – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku. W nowym roku szkolnym naukę w nich rozpoczęło około 230 uczniów. czytaj więcej

39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

„Kochaj mnie Tato!” – takie hasło przyświecało 39. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc kultu św. Stanisława Kostki (1550-1568), która odbył się 18 września 2021 r. - w liturgiczne wspomnienie patrona dzieci, młodzieży i diecezji płockiej. W programie były Msze św., konferencja o ojcostwie i koncert Maleo Reggae Rockers.   czytaj więcej

Ekumeniczna „Modlitwa w ogrodach” za stworzenie

Przyroda w muzyce była tematem tegorocznej „Modlitwy w ogrodach”, inicjowanej w Płocku z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia. Uczestnicy wysłuchali „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego, wypuścili w niebo gołębie oraz posadzili drzewa na terenie Szkół Katolickich i Wyższego Seminarium Duchownego.    czytaj więcej

V Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej

Około 500 druhów strażaków wzięło udział w V Pielgrzymce Strażaków Diecezji Płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu (28 sierpnia br.). Jej głównym punktem była Msza św. z udziałem strażaków: - Kiedy ludzie widzą biegnącego do pożaru strażaka, kiedy widzą człowieka ryzykującego własne zdrowie i życie, żeby zdrowie i życie drugiego ocalić, wtedy nikt nie powie, że to tylko słowa – zaznaczył biskup płocki Piotr Libera. czytaj więcej

Dożynki diecezjalne w Karniewie

- W dniu wdzięczności diecezji za mazowieckiego gospodarza, za tajemnicę wypieczonego z ziarna bochna chleba – dziękujmy także za tajemnicę dojrzałego jak dorodny bochen chleba człowieczeństwa, które objawiło się w osobie Prymasa Tysiąclecia – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas dożynek diecezji płockiej i gminy Karniewo (29 sierpnia br.). Ponowił także Śluby Jasnogórskie kard. Stefana Wyszyńskiego i pobłogosławił wieńce dożynkowe. czytaj więcej

Poświęcenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kurowie

Na terenie parafii Kurowo zainaugurowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otwarcie poprzedziła Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin: - Kto służy bliźniemu, kto się nie wywyższa, kto stara się być bratem czy siostrą dla drugiego człowieka - może być nazwany dzieckiem Bożym – powiedział ks. biskup Piotr Libera 21 sierpnia br. do organizatorów i uczestników tych placówek. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: Magnificat Maryi, to modlitwa samotnego serca, które jest w ręku Boga

- Magnificat Maryi, to modlitwa serca, serca, które, mimo tego, że znalazło się samotne na dnie swojej nocy, dobrze wie, że jest w ręku Boga – powiedział ks. biskup Piotr Libera 15 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezawodnej Nadziei, prowadzonym przez ojców pallotynów. W czasie Mszy św. polowej odbyło się tradycyjne poświęcenie wieńców z kwiatów polnych i zbóż – pierwocin ziemi podarowanej człowiekowi przez Boga. czytaj więcej

40. Pielgrzymka Piesza z Płocka weszła na Jasną Górę

Na Jasnej Górze 14 sierpnia 2021 r. zakończyła się jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej, która odbyła się pod hasłem „Idziemy z Józefem”: - Nabierzmy Ducha Świętego i podnieśmy głowy. Uczyńmy wszystko, co Jezus Chrystus nam mówi i do czego Bogurodzica, nasza moc i siła, nas zaprasza - zwrócił się do pątników na Jasnej Górze biskup płocki Piotr Libera. Po raz 9 głównym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Jacek Prusiński. czytaj więcej

300-lecie kościoła filialnego w Bliźnie w parafii Szczutowo

- Eucharystię najlepiej rozumieją nie ci, którzy o niej dyskutują i dociekają, jak jest możliwa, ale ci, którzy się nią karmią – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas jubileuszu 300-lecia zabytkowego, drewnianego kościoła w miejscowości Blizno. Jest on filialną świątynią parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie. czytaj więcej

W Sońsku poświęcono tablicę dedykowaną misjonarzom z diecezji płockiej

W parafii Sońsk 19 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej misjonarzom z diecezji płockiej, a zwłaszcza ks. prał. Wiesławowi Morawskiemu, który pochodzi z tej parafii. Tablica powstała z inicjatywy ks. biskupa Piotra Libery, a ufundowała ją parafia Sońsk. Uroczystość była transmitowana, misjonarz z Ameryki Południowej uczestniczył w niej online. czytaj więcej

Jubileusze 25-lecia kapłaństwa

- Jesteście kapłańskimi realistami. Osiągnęliście pełnię swoich możliwości – tymi słowami ks. biskup Piotr Libera zwrócił się do księży diecezji płockiej, którzy 8 czerwca br. obchodzili jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Świętowanie rozpoczęli od Eucharystii w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. czytaj więcej

Ks. biskup P. Libera: Ojciec Bernard miłość do Jezusa i bliźniego pielęgnował w stopniu heroicznym

- Ojciec Bernard miłość do Jezusa i bliźniego pielęgnował w stopniu heroicznym. Decyzja papieża Franciszka zbliża nas do beatyfikacji kolejnego syna ziemi mazowieckiej - powiedział biskup płocki Piotr Libera, komentując decyzję papieża Franciszka o promulgowaniu dekretu o heroiczności cnót o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty urodzonego w Mławie, a zmarłego w 1945 roku w Przasnyszu. czytaj więcej

Najbliższe wydarzenia >>

Homilia, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 2 grudnia 2021 r. Msza św. za rodziny i w intencji obrony życia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni Księża Biskupi, Drodzy Kapłani, Kochane Siostry Zakonne, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

To wielka łaska dla mnie: pielgrzymować na progu Adwentu i u kresu Roku Świętego Józefa do Jego Sanktuarium w Kaliszu!

W ten pierwszy czwartek grudnia, z wiarą i wzruszeniem wpatruję w Jego obraz, od wieków tu czczony i kontempluję, jak z Maryją prowadzi On ku nam małego Jezusa.

czytaj więcej

Homilia Msza św. z dekanalnymi ojcami duchownymi, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 29 XI 2021

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,

„ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do Domu Pana. Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem” – słowa dzisiejszego psalmu responsoryjnego.

Tak - to radość każdego kapłańskiego serca, że może być tak blisko Pana. To wielka radość, że w Domu Pana możemy stanąć razem, być razem, i słuchać Jego Słowa, i łamać Chleb, który staje się Jego Ciałem. Weszliśmy na Górę Pana, do której płynie rzeka ludzkich serc szukających pocieszenia i miłosierdzia. Weszliśmy do „świątyni Boga Jakuba”, „szukając światłości Pańskiej”, rozpraszającej wszelkie ciemności.

czytaj więcej

HOMILIA KATEDRA PŁOCKA. 1 NIEDZIELA ADWENTU (rok C) TVP POLONIA 28 listopada 2021 r.

Umiłowani Siostry i Bracia, słuchacze Słowa Bożego w tej czcigodnej bazylice katedralnej na Tumskim Wzgórzu w Płocku, i łączący się z nami przez transmisję TelewizjiPolonia, zwłaszcza rodacy rozsiani poza granicami naszej Ojczyzny. Drodzy chorzy, osoby w podeszłym wieku bądź przebywającena kwarantannie, a także pracownicy służby zdrowia, śpieszący z pomocą dotkniętym pandemią. czytaj więcej

OMILIA - KATEDRA PŁOCKA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 XI 2021r.

Bracia i Siostry, Uczestnicy Najświętszej Ofiary, sprawowanej w Katedrze, która kryje prochy piastowskich władców ziem polskich,

Mieszkańcy Płocka – miasta Nieujarzmionego,
Parlamentarzyści; Przedstawiciele Władz Grodu Krzywoustego i powiatu ziemskiego,
Kombatanci - żołnierze polskiej Niepodległości,

Profesorowie, nauczyciele, harcerze, uczniowie i studenci - z Waszymi pocztami sztandarowymi,

Bracia Kapłani i Siostry Zakonne; Alumni;

Rodacy z Północnego Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej, przeżywający tę podniosłą chwilę, łącząc się z nami na falach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej,

czytaj więcej

Homilia Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Płocku - Msza św. ze spowiednikami 8 listopada 2021 r.

Czcigodni Kapłani; drodzy szafarze sakramentu Bożego Miłosierdzia; Kochane Siostry Zakonne; Drodzy klerycy; Umiłowani w Chrystusie uczestnicy świętej liturgii!

„Jest to jeden z bardzo starożytnych kościołów w Polsce, a w Diecezji Płockiej, wraz z kościołem czerwińskim, co do czasu zajmuje najpierwsze miejsce, co do formy – jest najpiękniejszy. Prawdziwa to matka i głowa kościołów Diecezji. Patrząc na ten gmach, stają przed nami jego dzieje. (…) Po wielokroć niszczony, naprawiany, w XVI w. przebudowany, i w XX w. odbudowany, krasą jest miasta i Diecezji”. (źródło: Abp A.J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna. Wydanie z 1930 r., s. 179).

czytaj więcej

HOMILIA - INAUGURACJA DIECEZJALNEGO ETAPU SYNODU O SYNODALNOŚCI - Katedra Płocka, 7 XI 2021 r.

Ekscelencjo, Księże Biskupie Mirosławie,
Czcigodni Księża, Kochani klerycy, Drogie Siostry Zakonne,
Czcigodni przedstawiciele Bratnich Kościołów Chrześcijańskich naszego Miasta: z Księdzem Marcinem z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i księdzem Szymonem z Kościoła Ewangelickiego,
Drodzy Radiosłuchacze Katolickiego Radia Diecezji Płockiej,
Umiłowani Siostry i Bracia! Kochani Diecezjanie!

Duch Święty przynaglił nas, abyśmy zgromadzili się w tej prastarej bazylice katedralnej - matce wszystkich kościołów diecezji, w wigilię osiemset siedemdziesiątej siódmej rocznicy jej poświęcenia. To miejsce i ta rocznica uświadamia nam, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami.

czytaj więcej

HOMILIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – CMENTARZ PŁOCK 1 listopada 2021 r.

Chciałbym rozpocząć, Siostry i Bracia, tę homilię nieco inaczej niż zwykle - od refleksji na temat dzisiejszej Prefacji. czytaj więcej

Homilia Rogozino – odpust i poświęcenie plebanii 3 X 2021

Czcigodni Kapłani z Księdzem Dziekanem Ryszardem i Księdzem Proboszczem Januszem,
Drogie Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa, Mili Goście,
Kochani Siostry i Bracia – słuchacze Słowa Bożego,

Witam Was wszystkich jak najserdeczniej na Mszy Świętej odpustowej sprawowanej ku czci Waszej patronki – św. Siostry Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego.

Jest pewien midrasz żydowski, czyli rodzaj komentarza do Biblii, który opowiada o stworzeniu człowieka. Gdy Bóg miał zamiar to uczynić, podeszli do Niego aniołowie mówiąc: „ Dobrze się zastanów. Naprawdę, dobrze się zastanów, bo przecież on Cię zdradzi, on się Ciebie wyprze, on będzie krzywdził ludzi, on będzie kłamcą…”. A Bóg im odrzekł: „ Ja to wszystko wiem, ale Ja go chcę!”.

czytaj więcej

Homilia - Szkoły Katolickie w Płocku – rozpoczęcie nowego roku szkolnego, 20 IX 2021 r.

Szanowne Grono Pedagogiczne z Księdzem Dyrektorem,
Drodzy Rodzice,
Kochani Uczniowie,
„ Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas” – śpiewaliśmy przed Ewangelią.
Każdego dnia odkrywamy na nowo prawdę tych słów. Kiedy bowiem przeżywamy to, co przynoszą nam kolejne tygodnie, miesiące i lata nie jako splot przypadkowych zdarzeń, ale jako zaproszenie do odkrycia działania Boga w codzienności, wówczas widzimy, jak nawet drobne, niepozorne wydarzenia, mówią nam o Bożej opiece, Bożej miłości, Bożym czuwaniu i prowadzeniu nas przez życie. czytaj więcej

Homilia - Gąsocin 60. rocznica konsekracji kościoła i 50. rocznica erygowania parafii 19 IX 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Kapłani z Księdzem Dziekanem i Księdzem Proboszczem na czele,
Szanowni przedstawiciele władz samorządowych gminy Sońsk,
Umiłowani Siostry i Bracia, uczestnicy jubileuszowej liturgii!

[Pozwólcie, że pozdrowię również ks. kanonika Jana KOSINA, Waszego byłego proboszcza, który w tym roku świętuje sześćdziesiątą, diamentową rocznicę kapłaństwa. Nie może tu z nami być obecny ze względu na stan zdrowia, ale łączy się z nami przez środki przekazu. Dlatego z Gąsocina do Olsztyna, gdzie przebywa u rodziny, przesyłamy Ks. Janowi serdeczne pozdrowienia].

czytaj więcej

Homilia Bogurzyn – poświęcenie pomnika ks. Władysława Skierkowskiego i sztandaru dla Szkoły jego imienia 11 IX 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Kapłani, z Ks. Proboszczem Wojciechem na czele; Szanowni przedstawiciele władz świeckich oraz oświatowych; Drodzy członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ks. Władysława Skierkowskiego; Kochani Parafianie bogurzyńscy; Mili Goście z kurpiowskiej ziemi; Umiłowani, Siostry i Bracia!

„ Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo”.

czytaj więcej

HOMILIA NUNA X-LECIE ERYGOWANIA PARAFII BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI – 5 IX 2021

W centrum dzisiejszej Ewangelii, zaczerpniętej z siódmego rozdziału Ewangelii według św. Marka, znajduje się jedno małe, ale bardzo ważne słowo. Jest to słowo, które tak naprawdę streszcza całą misję Jezusa Chrystusa. Ewangelista Marek zachował je w oryginalnym języku Jezusa – w języku aramejskim. Dzięki temu staje się ono dla nas jakby bardziej żywe - myślę, że nawet dzieci je zapamiętały. Słowo to brzmi:Effatha- „Otwórz się”. Św. Marek napisał swoją Ewangelię, słuchając św. Piotra – pierwszego i najważniejszego z Apostołów, być może nawet z jego polecenia. Spisał ją, po grecku, bo przede wszystkim tym językiem mówiono wtedy w Cesarstwie Rzymskim, a Piotr Apostoł z pewnością chciał, aby dotarła ona do wszystkich warstw cesarstwa. Ale właśnie to słowo Effatai jeszcze słowo Abba– „Ojcze, Tato”, którym Jezus zwracał się do Boga, Ewangelista pozostawił w oryginalnym brzmieniu. Zostawił je, aby i ówcześni Rzymianie, i my dzisiaj i ludzie wszystkich czasów nie tylko jakby usłyszeli głos Jezusa; nie tylko poczuli, jak mówił i działał, ale przede wszystkim wiedzieli kim naprawdę JEST. czytaj więcej

HOMILIA DOŻYNKI DIECEZJALNE - KARNIEWO 29 SIERPNIA 2021r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni Bracia Kapłani z Księdzem Kanonikiem Stanisławem, Dziekanem Dekanatu Makowskiego, z Księdzem Kanonikiem Krzysztofem, proboszczem rodziny parafialnej w Karniewie i Księdzem Markiem Dygą, Duszpasterzem Rolników Diecezji Płockiej na czele; czytaj więcej

Homilia Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej V Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej – 28 VIII 2021

Kochani Siostry i Bracia przybyli z różnych stron płockiej diecezji na to święte miejsce zwane Wzgórzem Loret!

Pan Bóg dał nam łaskę, że możemy już po raz piąty spotkać się na Diecezjalnej Pielgrzymce „ Rycerzy św. Floriana”, jak mówią o sobie druhowie i druhny z Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez matczyne ręce Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadzieiskładamy w Sercu Jej Syna naszą codzienność, tak często ostatnio płonącą różnymi niepokojami i wymagającą szybkich „ ratowniczych” interwencji Bożej Opatrzności.

czytaj więcej

Homilia Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezawodnej Nadziei – 15 sierpnia 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Księża Pallotyni, drodzy kapłani Dekanatu Sierpeckiego, Kochane nasze Siostry Benedyktynki:

Szanowni przedstawiciele władz miejskich Sierpca oraz samorządu powiatu sierpeckiego; Szanowni reprezentanci służb mundurowych: policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej; drodzy członkowie młodzieżowej orkiestry dętej [i członkowie pocztów sztandarowych]

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, Czciciele Matki Bożej Sierpeckiej! Witam Was wszystkich i serdecznie pozdrawiam w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny!

Wczoraj w Częstochowie, na Wałach Jasnej Góry, a dziś na tym sierpeckim Placu koronacyjnym, słucham razem z Wami słowa Bożego.

czytaj więcej

List Biskupa Płockiego Piotra Libery do Ojców z okazji ich święta

Wigilia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 23 czerwca – jest w Polsce także Dniem Ojca. Tegoroczne świętowanie ma szczególny wymiar, obchodzimy bowiem Rok Rodziny Amoris laetitia z okazji 5. rocznicy publikacji papieskiej adhortacji, a także Rok św. Józefa, ziemskiego Ojca Pana Jezusa. Jest to wspaniała okazja, by raz jeszcze wyrazić wdzięczność wszystkim naszym Kochanym Ojcom, którzy z cierpliwością i oddaniem pełnią powierzoną im przez Boga misję. Papież Franciszek zauważa: „Ojciec, z jasną i szczęśliwą tożsamością męską, który z kolei na swoim odcinku łączy miłość i akceptację żony, jest równie konieczny jak jej macierzyńska troska” (AL 175). W naszych sercach nosimy także tych Ojców, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę i stanęli przed „Ojcem świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1,17). Przecież to właśnie nasi Ojcowie nauczyli wielu z nas historii Polski i dziejów naszych rodzin, pokazali, jak być zaradnymi w skomplikowanym świecie, jak jeździć na rowerze, łowić ryby, grać w piłkę i cieszyć się z kibicowania polskim sportowcom. czytaj więcej

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI ORAZ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ

Czcigodni Księża!
Drodzy Rodzice i Katecheci!

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej chrześcijańskiej rodziny: pierwsza spowiedź i Komunia Święta dziecka. W Diecezji Płockiej ta niezwykła uroczystość przeżywana jest zazwyczaj w maju, a poprzedza ją okres przygotowania, na który składają się: uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, udział w katechezie parafialnej i szkolnej, różnego rodzaju spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców. czytaj więcej

List Biskupów Płockich do Prezbiterów na obchody Wielkiego Tygodnia i Paschy 2020 roku

Z powodu strasznej epidemii, która szerzy się w tych dniach i tygodniach w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, nie jest nam dane spotkać się z Wami na Mszy Świętej Krzyżma, wspólnie jej sprawować, razem odnawiać nasze kapłańskie przyrzeczenia. To dlatego w tym czasie, który wszystkich szafarzy sakramentów, stających przy ołtarzu i patrzących na puste ławki świątyń, napełnia bólem i troską,w duchu głębokiego braterstwa postanowiliśmy skierować do Was to słowo pokrzepienia i nadziei. „Gorąco bowiem – powtarzamy za św. Pawłem Apostołem - pragniemy [...] wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – naszą i waszą” (por. Rz 1, 11-12). czytaj więcej

Akt zawierzenia Diecezji Płockiej Matce Bożej Bolesnej Biskupa Płockiego Piotra Libery i Biskupa Pomocniczego Mirosława Milewskiego

+PL: Klęczymy dziś przed Tobą, Matko Bolesna, która od ponad czterech wieków strzeżesz Pojezierza Dobrzyńskiego, Diecezji Płockiej i całej naszej Ojczyzny. Przychodzimy do Ciebie jako biskupi mazowieckiej owczarni, by zawierzyć Ci Ciało Twojego Syna, jakim jest ten Kościół diecezjalny. Chcemy wraz z moimi Kochanymi Kapłanami, Diakonami, Alumnami, Siostrami Zakonnymi i wszystkimi Wiernymi, w czasie tego niezwykłego Wielkiego Postu, w Twoich siedmiu boleściach odnaleźć otuchę i nadzieję. czytaj więcej

Zarządzenie Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii (zaktualizowane dnia 26 marca 2020 roku)

Mając na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz biorąc pod uwagę „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń” z dnia 24 marca 2020 roku, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym kolejne zarządzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także obrona od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. czytaj więcej

Dyspensa Biskupa Płockiego z dnia 25 marca

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca br. stanem epidemii w Polsce oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia br. włącznie, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie. czytaj więcej

Zarządzenie Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii

Mając na uwadze Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym kolejne zarządzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także broniąc od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. czytaj więcej

Dyspensa Biskupa Płockiego

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br., mając na uwadze obecne zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do dnia 29 marca br.  czytaj więcej

Zaproszenie Biskupa Płockiego na Niedzielę Palmową 2019 r.

Drodzy Młodzi Diecezji Płockiej,
przed kilku dniami papież Franciszek podpisał adhortację „Christus vivit” – owoc pracy październikowego synodu biskupów poświęconego młodzieży. Poprzedził go płocki synod młodych, zakończony „Przesłaniem”, w którym o Kościele wypowiedzieli się młodzi Mazowsza. Te dwa spotkania i dwa teksty nie mogą pozostać tylko wydarzeniami medialnymi i papierowymi dokumentami – mają pomóc w odnowie duszpasterstwa młodzieży naszej diecezji. Przynagla do tego również przeżywana w tym roku w Kościele 20. rocznica beatyfikacji płockich Biskupów Męczenników, Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. Te trzy okazje, to wezwanie do szczególnej modlitwy za Kościół płocki, jego Pasterzy, duchowieństwo oraz o powołania do kapłaństwa. Serdecznie zapraszam Was do włączenia się w tę modlitwę.

 

czytaj więcej

Zaproszenie Biskupa Płockiego na Diecezjalny Dzień Młodych „Połączeni z Panamą”

W dniach 22 – 27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. W spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą całego świata weźmie także udział 40 osób z naszej diecezji.
Razem z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży chcę stworzyć szansę młodzieży Diecezji Płockiej, by mogła duchowo połączyć się z Następcą Apostołów i swoimi rówieśnikami. Z tą myślą, w sobotę 26 stycznia o godz. 15:00 w hali sportowej w Łącku koło Płocka, organizujemy Diecezjalny Dzień Młodych pod hasłem „Połączeni z Panamą”. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie Eucharystia, której będę przewodniczył. czytaj więcej

Zaproszenie Biskupa Płockiego na Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 6 września 2018 r.
Nr 2130/2018 czytaj więcej

Słowo Biskupa Płockiego do kapłanów na Wielki Post 2018 roku – Roku św. Stanisława Kostki

Rozpoczął się Wielki Post, który w naszych wspólnotach parafialnych jest także szczególnym czasem rekolekcyjnym. Zachowanie tej tradycji – tradycji rekolekcji parafialnych jest wspaniałym dziełem polskiego Kościoła i wielką Waszą zasługą. Wiem, jak bardzo troszczycie się o dobór właściwych rekolekcjonistów, o modlitwę o godne przeżycie przez wszystkich parafian tego świętego czasu, o zaproszenie i ugoszczenie odpowiedniej liczby spowiedników. czytaj więcej

BÓG JEST ZAWSZE MŁODY - Słowo Biskupa Płockiego w związku z II Synodem Młodzieży Diecezji Płockiej

W Jubileuszowym Roku św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży, podjąłem decyzję o zwołaniu II Synodu Młodych Diecezji Płockiej. Rok św. Stanisława Kostki zachęca do podjęcia refleksji nad duchową kondycją młodych ludzi naszej Diecezji. Jest to również czas szczególnej modlitwy za młode pokolenie, które dojrzewa w naszych domach, szkołach, uczelniach i parafiach. Po trzech latach od pierwszego Synodu Młodych, chcę ponownie spotkać się z młodymi, by rozeznawać co Duch mówi do młodego Kościoła płockiego. czytaj więcej

Słowo zachęty Biskupa Płockiego przed VII Marszem dla Życia i Rodziny w Płocku

Zachęcam serdecznie wszystkich mieszkańców Płocka i okolic do udziału w VII Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku, połączonym z XIII Pieszą Pielgrzymką do relikwii św. Joanny Beretty Molli, patronki małżonków i rodziców. Rozpocznie się on w niedzielę, 3 czerwca br., o godz. 10.30, przed kościołem parafii św. Wojciecha na Podolszycach Południowych, skąd wyruszy w kierunku parafii pw. św. Jakuba w Płocku-Imielnicy. O godz. 12.00 zostanie tam odprawiona pod przewodnictwem biskupa Mirosława Msza św. w intencji małżeństw, rodzin i życia, a po niej wspólny festyn. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę