Biskup senior Piotr Libera

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

Publikacje

Najbliższe wydarzenia >>

41. Piesza Pielgrzymka na  Jasną Górę

6-14 sierpnia - (6 sierpnia – Wyjście pielgrzymki na  Jasną Górę – bp Mirosław Milewski; 14 sierpnia – Wejście pielgrzymki na  Jasna Górę –  bp Piotr Libera) 

Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP

Skępe, pw. Zwiastowania NMP

Bierzmowanie

Dobrzyń n. Wisłą

Homilia Nazaret – 18.10.2013

1. „Verbum hic caro fatum est” – „Tu Słowo stało się ciałem”...
Tyle wielkich i pięknych rzeczy widzieliśmy już podczas tej pielgrzymki... Wyobraźmy sobie jeszcze jeden fresk... - ten, który przed chwilą przed naszymi oczyma namalował św. Łukasz. Piękna, intymna scena Zwiastowania. czytaj więcej

Homilia Ad Coenaculum – 21.10.2013

„Umiłowawszy swoich... do końca ich umiłował...”
1. Wieczernik, chrześcijański Syjon, Wzgórze Zachodnie Świętego Miasta... To tutaj, jak wymownie nauczał Benedykt XVI w pierwszym tomie swojego dzieła „Jezus z Nazaretu”, kapłan Zebedeusz, ojciec Apostołów Jana i Jakuba, miał swój jerozolimski dom. czytaj więcej

Homilia w Techniku Budowlanym w Płocku - 25.10.2013

Wielce Przedstawiciele Władz Samorządowych i Oświatowych z Panem Kuratorem Karolem Semikiem na czele
Szanowny Panie Dyrektorze wraz z całym Gronem profesorskim i administracyjnym Zespołu Szkół Budowlanych w Płocku,
Szanowni Projektanci, Budowniczy i Fundatorzy nowej Hali Warsztatowej,
Drodzy Młodzi Przyjaciele – Uczniowie płockiej „Budowlanki”, czytaj więcej

Homilia - Szkoła Nowej Ewangelizacji - Święto Patronalne św. Łukasza - 29.10.2013

[czytania z wtorku 30 tygodnia zw. rok I]
1. Pozwólcie, że rozpocznę tę homilię od pewnego słowa, użytego przez Ojca Świętego, które szczególnie mnie zainspirowało i dlatego już kilkakrotnie do niego wracałem... 27 lipca tego roku, podczas Światowych Dni Młodzieży, w katedrze w Rio de Janeiro, papież Franciszek spotkał się z argentyńską młodzieżą. czytaj więcej

Homilia podczas Eucharystii w Bonisławiu dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci bp. Czesława Kaczmarka

[czytania z poniedziałku 31 tygodnia zwykłego – rok I]
1. Opowiadał mi kiedyś jeden z księży naszej diecezji taką oto historię: kilka lat temu, we wakacje, pojechał on do pomocy polskiemu proboszczowi, pracującemu na północy Francji, niedaleko Lille.

 

czytaj więcej

Homilia Biskupa Płockiego za Ojczyznę - 11 listopada 2013

Czcigodni Księża, Wielce Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych – Posłowie [i Senatorowie] Rzeczpospolitej, a także Władz Samorządowych - Wielce Szanowny Panie Prezydencie wraz z Rajcami Miejskimi, Szanowni Członkowie Organizacji Kombatanckich, Stowarzyszeń, Bractw, Wspólnot oraz Pocztów Sztandarowych instytucji Płocka i Powiatu, Drogie Siostry Zakonne, Alumni, Studenci, Uczniowie, Druhny i Druhowie, Słuchacze Katolickiego Radia Płock, Umiłowani Siostry i Bracia, czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę