Biskup senior Piotr Libera

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

Publikacje

Najbliższe wydarzenia >>

41. Piesza Pielgrzymka na  Jasną Górę

6-14 sierpnia - (6 sierpnia – Wyjście pielgrzymki na  Jasną Górę – bp Mirosław Milewski; 14 sierpnia – Wejście pielgrzymki na  Jasna Górę –  bp Piotr Libera) 

Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP

Skępe, pw. Zwiastowania NMP

Bierzmowanie

Dobrzyń n. Wisłą

Homilia w Sońsku - bierzmowanie i poświęcenie odnowionej polichromii oraz Kaplicy M.B. Różańcowej - 5.06.2013

[czytania z czwartku 9 tygodnia zwykłego – rok I]

Czcigodny Księże Dziekanie Januszu wraz ze zgromadzonymi Konfratrami,
Drodzy Młodzi Przyjaciele, którzy za chwilę przyjmiecie sakrament bierzmowania,
Umiłowani Rodzice i Świadkowie, Bracia i Siostry,
czytaj więcej

Homilia z okazji Maratonu Biblijnego – Płock 13 maja 2013

1. Kolejny już raz Akcja Katolicka zaprasza nas – Umiłowani - na Maraton Biblijny - publiczne czytanie Pisma Świętego w cieniu płockiej Bazyliki Katedralnej. czytaj więcej

Homilia z okazji nadania im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego szkole w Siedlinie - parafia św. M. Kolbe w Płońsku - 7.06.2013

[czytania z uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa]

Umiłowani Rodzice, Nauczyciele i Księża, Szanowni przedstawiciele władz miejskich i samorządowych (Panie Marszałku; Panie Premierze)
Kochani uczniowie!

 

czytaj więcej

Homilia święcenia prezbiteratu - Katedra Płocka - 8.06.2013

[czytania ze wspomnienia Niepokalanego Serca NMP, VI tom]

Umiłowani Synowie, którzy dzisiaj, w ten sobotni, Maryjny dzień, zostaniecie kapłanami, prezbiterami, najbliższymi współpracownikami biskupa w dziele apostolskim! Kochany Księże Pawle, wyruszający na posługę misyjną w Peru! Kochani Rodzice, Krewni i Przyjaciele przyszłych neoprezbiterów! Magnificencjo, Księże Rektorze, Drodzy Wychowawcy i Profesorowie Seminaryjni! Czcigodni Księża Proboszczowie, Drodzy Kapłani – Katecheci czy też starsi koledzy z ławy seminaryjnej naszych neoprezbiterów!

czytaj więcej

Homilia na jubileusz 40-lecia kapłaństwa - WSD w Płocku - 10.06.2013

Dostojny Księże Infułacie Profesorze Tadeuszu, Magnificencjo, Księże Rektorze, Czcigodni Księża Prałaci, Kanonicy, Dziekani,  Proboszczowie, Rezydenci, Kochani Seminarzyści, Drogi Księże Marianie, który zechciałeś tę dzisiejszą uroczystość zorganizować,

 

czytaj więcej

Homilia z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa księży wyświęconych w 1988 roku - Płocka Katedra - 11.06.2013

[czytania ze wspomnienia św. Barnaby, Apostoła, tom VI]
Drodzy Srebrni Jubilaci,

1. Wspominamy dzisiaj w liturgii św. Barnabę Apostoła. Barnaba należy do zapomnianych, a przecież wielkich postaci Kościoła początków. Spróbujmy mu się zatem przyjrzeć - Umiłowani Bracia - w perspektywie Waszego ważnego Jubileuszu.

czytaj więcej

Homilia w Ratowie - Odpust św. Antoniego - 13.06.2013

[czytania z czwartku X tygodnia zwykłego, rok I]

Umiłowani Bracia Kapłani,
Drodzy Pielgrzymi – Czciciele św. Antoniego!

1. Ogromnie cieszę się z tego, że kolejny już raz spotykamy się w Sanktuarium w Ratowie, aby wspólnie przeżywać Odpust ku czci św. Antoniego.

czytaj więcej

Homilia w bazylice w Niepokalanowie - śp. poseł Filip Adawent w 8. rocznicę tragicznej śmierci - 15.06.2013

„A jeśli komu droga otwarta do nieba -
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba”

(Jan Kochanowski, Pieśń 12)

czytaj więcej

Homilia w Mławie - jubileusz 300-lecia Konsekracji Kościoła Trójcy Przenajświętszej - 30.06.2013

Czcigodny Księże Kanoniku Jubilacie Ryszardzie wraz z księżmi, Twoimi Współuczestnikami w trudzie duszpasterskim w Dekanacie Mławskim i w Parafii pw. św. Stanisława Męczennika w Mławie, Prześwietna Kapituło Pułtuska, Czcigodny Księże Profesorze, Szanowny Panie Marszałku, Szanowni przedstawiciele Parlamentu RP, Władz Państwowych, Miejskich Samorządowych i Oświatowych,
czytaj więcej

Homilia w Płocku - Festiwal Młodych Polska Copacabana - 7.07.2013

1. „Wyznaczył jeszcze siedemdziesięciu dwóch i posłał ich... „Powiedział do nich: Oto posyłam Was..., idźcie...”

Św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii przekazuje nam, moi Drodzy Młodzi Przyjaciele, że grono posłanych przez Jezusa było bardzo duże – nie tylko Dwunastu, ale sześć razy Dwunastu, siedemdziesięciu dwóch - co może także oznaczać nieskończenie dużo.

czytaj więcej

Homilia na rozpoczęcie XXXII Pieszej Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasną Górę - Płocka Katedra - 6.08.2013

1. A zatem, „Kochany Bracie, Kochana Siostro” - wyruszamy! Wyruszamy po raz trzydziesty drugi z Tumskiego Wzgórza, od św. Zygmunta i Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich, od grobów Hermana i Krzywoustego! Wyruszamy w Roku Wiary pod hasłem: „KTO WIERZY, NIGDY NIE JEST SAM”! Wyruszamy na Jasną Górę Zwycięstwa! czytaj więcej

Homilia w Żurawinie z okazji dorocznego Odpustu Przemienienia Pańskiego i jubileuszu czterechset pięćdziesięciolecia ufundowania pierwszego kościoła - 11.08.2013

Drogi Księże Grzegorzu, Proboszczu Mochowski, a zarazem zasłużony misjonarzu, odpowiedzialny za dzieło misyjne Diecezji Płockiej,
Czcigodny Księże Kanoniku Andrzeju, Dziekanie Dekanatu Tłuchowskiego, wraz ze wszystkimi kapłanami, Twoimi Współpracownikami w dziele ewangelizacji i duszpasterstwa na tej pięknej ziemi, czytaj więcej

Homilia w Oborach - Odpust Wniebowzięcia - 15.08.2013

Umiłowani Ojcowie Karmelici z Ojcem Prowincjałem na czele, Umiłowani Bracia Kapłani, [czcigodne siostry zakonne], Drodzy Strażacy – Druhny i Druhowie z Rejonu Lipnowskiego, Szanowny Panie Ministrze, Pani Wojewodo i Panie Pośle, Szanowni reprezentanci władz samorządowych, Drodzy Pątnicy z Ziemi Dobrzyńskiej, a także z innych zakątków naszej Ojczyzny, którzy licznie przybywacie do Obór, czytaj więcej

Homilia w Rostkowie - Odpust Wniebowzięcia NMP - 18.08.2013

Umiłowani Bracia Kapłani, Drogi Księże Kanoniku Adamie, proboszczu Parafii w Rostkowie, Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych i Oświatowych, Kochani Siostry i Bracia,

1. Ogromnie cieszę się z tego, że kolejny już raz mogę przeżywać wraz z Wami ten rostkowski, jedyny w swoim rodzaju odpust Wniebowziętej Pani.

czytaj więcej

Homilia w Domu Księży Emerytów – Płock - 22.08.2013

[czytania ze wspomnienia NMP Królowej, tom VI lekcjonarza]

Nabożni słuchacze słowa Bożego!
1. Obchodzone dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej związane jest treściowo z uroczystością Wniebowzięcia, którą przeżywaliśmy przed tygodniem. Dzisiejsze wspomnienie zwraca naszą uwagę na koronę, wieńczącą skronie Maryi.

czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę