Aktualności

"Zostań z Bogiem" Wielki Piątek Iz 52, 13–53, 12

"Zostań z Bogiem" Wielki Piątek Iz 52, 13–53, 12

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? czytaj więcej

Msza św. Krzyżma w katedrze z udziałem zaledwie kilku księży

Msza św. Krzyżma w katedrze z udziałem zaledwie kilku księży

- Rozsądną i właściwą będzie postawa miłości Boga aż po obojętność na siebie. Żadna pandemia nie jest w stanie zniweczyć Jego miłości do człowieka – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. Krzyżma 9 kwietnia br. w bazylice katedralnej płockiej. Przewodniczył jej ks. biskup Piotr Libera. Z powodu pandemii uczestniczyło w niej zaledwie kilku księży. Liturgię transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej m.in. na kanale You Tube. czytaj więcej

"Zostań – z Bogiem" Wielki Czwartek J 13,1-15

"Zostań – z Bogiem" Wielki Czwartek J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. czytaj więcej

"Zostań – z Bogiem" - wprowadzenie do medytacji Pisma Świętego

"Zostań – z Bogiem" - wprowadzenie do medytacji Pisma Świętego

Od kilku już tygodni towarzyszy nam powtarzane we wszystkich mediach hasło „zostań w domu”. Przewędrowaliśmy z tym hasłem w tle prawie cały tegoroczny Wielki Post. Przed nami wznosi się już szczyt tego czasu – Triduum Paschalne. Będziemy je świętować w niepowtarzalny sposób. Prowadzeni miłością bliźniego rzeczywiście zostaniemy w domu. Zostaniemy w naszych mieszkaniach, ale nie zostaniemy sami. Zostaniemy z Bogiem. Jego Miłość, Jego Obecność, Jego Słowo towarzyszy nam również w tym doświadczeniu. czytaj więcej

Rekolekcje dla dzieci w czasie pandemii

Rekolekcje dla dzieci w czasie pandemii

Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu w czasie pandemii, gdy dzieci nie mogą uczestniczyć w Mszach św. i spotkaniach formacyjnych – zaprasza na rekolekcje na kanale You Tube. Spotkania pod nazwą „Kaczor Kwak i wiary smak” przygotowuje wikariusz ks. Adam Kowalski. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Niedzielę Palmową: Bóg za nami tęskni

Ks. biskup Piotr Libera w Niedzielę Palmową: Bóg za nami tęskni

- Jesteśmy uczestnikami tęsknoty miłości Boga za nami, odkrywając w nas tęsknotę za Nim – powiedział ks. biskup Piotr Libera 5 kwietnia br. podczas liturgii Niedzieli Palmowej w bazylice katedralnej płockiej. Eucharystię w bazylice katedralnej płockiej koncelebrował biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Wydarzenie transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej, także na kanale You Tube KRDP TV oraz na stronie internetowej www.krdp.fm. czytaj więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich szyje maseczki

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich szyje maseczki

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej szyje maseczki na potrzeby Domu „Leonianum - Piękne życie”, ośrodka Caritas w Popowie i Szpitala Świętej Trójcy w Płocku. czytaj więcej

Wielki Tydzień w bazylice katedralnej płockiej 2020

Wielki Tydzień w bazylice katedralnej płockiej 2020

Zapraszamy do zapoznania się z planem obrzędów Wielkiego Tygodnia w płockiej bazylice katedralnej. We wszystkich wymienionych uroczystościach będzie można wziąć udział za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, które będzie transmitowało wszystkie liturgie: Płock 104,3 Fm oraz Ciechanów 103,9 Fm, na kanale You Tube KRDP TV oraz na stronie internetowej www.krdp.fm, w zakładce „posłuchaj”. czytaj więcej

Dekret Biskupa Płockiego

Dekret Biskupa Płockiego

W związku z panującym stanem epidemii w Polsce, dla duchowego dobra wspólnot zakonnych, formacyjnych i kapłańskich, mając na uwadze dekrety „In tempo di Covid-19 (I)” z dnia 19 marca 2020 r. i „In tempo di Covid-19 (II)” z dnia 25 marca 2020 r. Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Notę tejże Kongregacji z dnia 26 marca br., wyrażam zgodę na celebrację w bieżącym roku obrzędów Triduum Paschalnego w kaplicach wszystkich wspólnot zakonnych znajdujących się na terenie Diecezji Płockiej, kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, kaplicy Domu Księży Emerytów w Płocku oraz kaplicy Domu „Leonianum” w Sikorzu. czytaj więcej

Nabożeństwo Słowa Bożego w rodzinie

Nabożeństwo Słowa Bożego w rodzinie

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji proponuje nabożeśtwo Słowa Bożego w rodzinach. czytaj więcej

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę