Aktualności

Księża biskupi zawierzyli diecezję płocką Matce Bożej Bolesnej

Księża biskupi zawierzyli diecezję płocką Matce Bożej Bolesnej

Biskup płocki Piotr Libera i jego biskup pomocniczy Mirosław Milewski 31 marca 2020 r. zawierzyli diecezję płocką Matce Bożej Bolesnej: - Udzielaj nam cierpliwości, byśmy czas rozłąki z ołtarzami wykorzystali na jeszcze większe ukochanie Jezusa Eucharystycznego. Pokrzep tych, którzy korzystają z aktu żalu doskonałego i Komunii duchowej, aby wytrwali w dobru - modlili się przed słynącą łaskami Pietą Oborską, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. czytaj więcej

Centrum Metanoia oferuje telefoniczne wsparcie specjalistów

Centrum Metanoia oferuje telefoniczne wsparcie specjalistów

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia w Płocku oferuje telefoniczne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika i księdza. Pomoc ma charakter bezpłatny, mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy doświadczają lęków, stanów depresyjnych czy są zagubieni duchowo: - Postaramy się nikogo nie zostawić bez potrzebnego w tym trudnym czasie wsparcia – deklaruje ks. Jarosław Mokrzanowski, dyrektor Centrum Metanoia. czytaj więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich uruchomiło telefon wsparcia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich uruchomiło telefon wsparcia

Telefon wsparcia w czasie kwarantanny oraz pogotowie zakupowe dla seniorów zainicjowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz z wydziałem ds. rodzin Kurii Diecezjalnej, w związku z istniejącym stanem pandemii. Pomoc jest bezpłatna, skierowana do mieszkańców Płocka. czytaj więcej

Zbiórka na Ziemię Świętą 2020

Zbiórka na Ziemię Świętą 2020

Poniżej zamieszczamy ważny komunikat dotyczący tegorocznej zbiórk na Ziemię Świątą: czytaj więcej

Z lękiem można walczyć [Gość Płocki]

Z lękiem można walczyć [Gość Płocki]

Centrum Psychologiczno- Pastoralne "Metanoia" w Płocku zachęca do kontaktu telefonicznego bądź mailowego (metanoia@op.pl). Sekretariat jest czynny, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-19.00. "Wszystkim, którzy tego potrzebują postaramy się pomóc" - zapewnia placówka. czytaj więcej

Dekret Biskupa Płockiego w sprawie świadczeń parafii na rzecz diecezji w okresie pandemii

Dekret Biskupa Płockiego w sprawie świadczeń parafii na rzecz diecezji w okresie pandemii

Trosce o dobro duchowe wiernych towarzyszy także staranie o doczesny wymiar wspólnoty Kościoła, dzięki czemu może on wypełniać swoją misję. Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną oraz solidaryzując się ze wspólnotami parafialnymi, przeżywającymi trudności w bieżącym funkcjonowaniu w dziedzinie materialnej z powodu szerzącej się pandemii, zgodnie z „Instrukcją o zarządzaniu kościelnymi dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej” 43. Synodu Diecezji Płockiej (s. 577–583), postanawiam: czytaj więcej

200 kg żywności dla seniorów w parafii Węgrzynowo

200 kg żywności dla seniorów w parafii Węgrzynowo

Około 200 kg żywności przekazała parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie seniorom i osobom samotnym. Żywność, przekazana parafii przez przedsiębiorcę z Warszawy, trafiła do osób, które z powodu obecnych ograniczeń mają trudności w udaniu się po zakupy. czytaj więcej

Karty podarunkowe i żywność dla wiernych parafii św. Marcina w Gostyninie

Karty podarunkowe i żywność dla wiernych parafii św. Marcina w Gostyninie

Karty podarunkowe na zakupy spożywcze oraz środki czystości, a także żywność z długim terminem ważności, przekazuje wiernym parafii pw. św. Marcina w Gostyninie działające przy niej Koło Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. Trafiają one do osób starszych i chorych, które w czasie stanu epidemii znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. czytaj więcej

Ciepła zupa dla każdego od Caritas płockiej

Ciepła zupa dla każdego od Caritas płockiej

Każda osoba, która w czasie stanu epidemii zgłosi się na stołówkę Caritas Diecezji Płockiej, otrzyma ciepłą zupę: - Wydajemy ją wszystkim, którzy się zgłoszą. Nie sprawdzamy, czy osoby te są do nas skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – zapewnia ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. Dziennie jest to około 300 obiadów. czytaj więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie szyją maseczki

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie szyją maseczki

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzi parafia pw. św. Marcina w Gostyninie, w czasie stanu epidemii szyją maseczki dla podopiecznych i personelu dwóch Domów Pomocy Społecznej: - Pomagamy w ten sposób tym, którzy nie mogą uniknąć kontaktów z innymi ludźmi – mówi ks. kan. Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii. czytaj więcej

Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym

Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym

ks. Krzysztof Wons SDS zaprasza do udziału w rekolekcjach w dynamice lectio divina pt. „Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym”, prowadzonych online, które odbywać się będą od wtorku 24 marca do środy 1 kwietnia 2020 r. czytaj więcej

#Módlmy się wspólnie - piątek 27 marca godz. 18.00

#Módlmy się wspólnie - piątek 27 marca godz. 18.00

Papież Franciszek zaprasza na wspólną modlitwę: czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę