Aktualności

Czwarta dziewica konsekrowana w diecezji płockiej

Czwarta dziewica konsekrowana w diecezji płockiej

Ks. biskup Mirosław Milewski konsekrował 3 sierpnia br. w bazylice katedralnej dziewicę. Jest to czwarta, świecka kobieta w diecezji płockiej, która zdecydowała się na wybór jednej z najstarszych form życia konsekrowanego w Kościele. czytaj więcej

Duszpasterz trzeźwości: twórzmy kulturę niepicia alkoholu

Duszpasterz trzeźwości: twórzmy kulturę niepicia alkoholu

- Dajmy Bogu prawo użyć nas do tworzenia nowej kultury – kultury niepicia alkoholu – apeluje w sierpniu ks. kan. Zbigniew Kaniecki, konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, duszpasterz trzeźwości w diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka. czytaj więcej

Kościół w Ratowie nazywany jest „rokokową bombonierką”

Kościół w Ratowie nazywany jest „rokokową bombonierką”

Wędrując w czasie wakacji po diecezji płockiej, warto zajrzeć do zespołu klasztornego w Ratowie koło Mławy, gdzie znajduje się słynący łaskami wizerunek św. Antoniego z Padwy. Ale to nie jedyny powód, aby odwiedzić to szczególne miejsce – XVIII-wieczny kościół poklasztorny, ze względu na swe unikatowe walory architektoniczne, nazywany jest przez specjalistów „rokokową bombonierką”. czytaj więcej

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Płocku – 1 sierpnia 2019 r.

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Płocku – 1 sierpnia 2019 r.

Uroczysty apel przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu przy Alejach Kobylińskiego w godzinie „W” zaplanowano 1 sierpnia br. w Płocku, z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie nie zabraknie dźwięku syreny, którą w tym roku na swych łodziach włączą także wodniacy, związani z rzeką Wisłą. czytaj więcej

Ważne informacje dotyczące 38. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę w 2019 r.

Ważne informacje dotyczące 38. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę w 2019 r.

W tym roku wprowadzono dwie zmiany, jeśli chodzi o Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Zapisy na pielgrzymkę prowadzone będą w Szkołach Katolickich (a nie jak dotychczas w Kurii Diecezjalnej), w następujących terminach: 2 sierpnia (piątek), 3 sierpnia (sobota), 5 sierpnia (poniedziałek), w godz. 10.00-17.00. Ponadto pielgrzymka wyruszy z kościoła parafii pw. św. Bendedykta w Płocku-Radziwiu (z powodu remontu tzw. starego mostu), po Mszy św. o godz. 6.00, pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego. czytaj więcej

Zmarła Mirosława Kiersnowska, mama ks. Michała Kiersnowskiego SAC

Zmarła Mirosława Kiersnowska, mama ks. Michała Kiersnowskiego SAC

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca zmarła Mama ks. Michała Kiersnowskiego SAC, dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu. czytaj więcej

Akcja „Audiokrew” przy parafii św. Wojciecha w Płocku

Akcja „Audiokrew” przy parafii św. Wojciecha w Płocku

Około 11 litrów krwi zebrano na terenie parafii św. Wojciecha w Płocku w czasie akcji „Audiokrew”. Poza tym chętni mogli zgłosić się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego: - Wśród oddających krew był wiele kobiet oraz osób, które zrobiły to po raz pierwszy w życiu – komentuje Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock, który zainicjował akcję. czytaj więcej

Pielgrzymka rzeką Wisłą do św. Barbary

Pielgrzymka rzeką Wisłą do św. Barbary

Około 80 wodniaków na motorówkach, pontonach i tzw. pychówkach wzięło udział w drugiej pielgrzymce rzecznej po Wiśle. Wyruszono ze Wzgórza Czerwińskiego w Czerwińsku na Wzgórze Tumskie w Płocku: - Popłynęliśmy, aby pokłonić się św. Barbarze, patronce wodniaków – powiedział ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii w Czerwińsku. czytaj więcej

Słynny odpust na św. Jakuba w zabytkowej kaplicy w Gostyninie

Słynny odpust na św. Jakuba w zabytkowej kaplicy w Gostyninie

Msza Święta odpustowa była sprawowana 28 lipca br. w zabytkowej kaplicy pw. św. Jakuba, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. Apostoła i męczennika czci się w tym mieście od XII wieku: - Apostoł Jakub uczy nas, jak być gotowym do dawania świadectwa – powiedział ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. czytaj więcej

Rzesze pielgrzymów modlą się przed Pietą Oborską

Rzesze pielgrzymów modlą się przed Pietą Oborską

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, z łaskami słynącą Pietą Oborską, w ciągu całego roku, a zwłaszcza latem, przyciąga rzesze pielgrzymów. Miejsce to znane jest przybywającym licznie pielgrzymom z niemal całej Polski. Przybywają, aby pokłonić się Maryi, spotkać na Wieczerniku Królowej Pokoju, poprosić o zdrowie czy przyjąć szkaplerz. czytaj więcej

Chór Katedralny Pueri at Puellae Cantores Plocenses z nagrodami na festiwalach

Chór Katedralny Pueri at Puellae Cantores Plocenses z nagrodami na festiwalach

Trzy złote medale na konkursie w greckim Karpenisi, dwa złote medale i nagroda Grand Prix na konkursie we włoskim Chieti oraz brązowy medal na festiwalu na Filipinach – to najważniejsze sukcesy Płockiego Chóru Katedralnego Pueri et Puellae Cantores Plocenses, osiągnięte w ostatnim czasie. Płocki chór działa od ponad 20 lat, jest jednym z najbardziej utytułowanych chórów dziecięco-młodzieżowych w Polsce. czytaj więcej

Wolontariat ŚDM w Dobrzyniu nad Drwęcą remontuje dom ubogiej rodzinie

Wolontariat ŚDM w Dobrzyniu nad Drwęcą remontuje dom ubogiej rodzinie

W 2016 roku utworzyli parafialny zespół Światowych Dni Młodzieży, dziś jako Wolontariat ŚDM remontują dom ubogiej rodzinie z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą: - Wzięli sobie do serca zachętę papieża Franciszka, żeby wstać z kanapy i zajęli się pracą charytatywną – komentuje ks. kan. Jarosław Kulesza, proboszcz parafii. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę