Aktualności

Słuchowisko pielgrzymkowe w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej

Słuchowisko pielgrzymkowe w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej

Wierni diecezji płockiej, którzy nie mogli wziąć udział w 39. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę mają możliwość poczuć „ducha” pielgrzymki za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej: dwa razy dziennie emitowane jest słuchowisko autorskie ks. Krzysztofa Jończyka, który 27 razy szedł pieszo do Częstochowy. Program jest też dostępny na fejsbuku. czytaj więcej

PRO MEMORIA

PRO MEMORIA

Czcigodni Księża! W związku ze stale rosnącą liczbą zdiagnozowanych zachorowań na COVID-19 i pojawiającymi się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, także na terenie diecezji płockiej, oraz mając na uwadze Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 sierpnia 2020 r. przypominam i polecam zachowywanie następujących norm sanitarnych: czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Drogiszce: brońmy uniwersalnych wartości chrześcijaństwa

Ks. biskup Mirosław Milewski w Drogiszce: brońmy uniwersalnych wartości chrześcijaństwa

- Brońmy uniwersalnych wartości chrześcijaństwa. Przekazujmy je młodym. Przyznawajmy się do wiary w Boga i do miłości Ojczyzny – zaapelował ks. biskup Mirosław Milewski w Drogiszce koło Niedzborza. Przewodniczył tam Mszy św. odpustowej w święto Przemienienia Pańskiego. czytaj więcej

Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”

Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”

5 sierpnia br. zebrał się w Płocku Zespół „Ku uzdrowieniu i odnowie”, powołany w 2013 r. przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Do Zespołu należą duchowni oraz świeccy. Są wśród nich prawnicy, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne oraz duszpasterz wspomagający małoletnie ofiary nadużyć seksualnych, ich najbliższych oraz wspólnoty parafialne. W spotkaniu udział wzięli Biskup Płocki Piotr Libera oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Mirosław Milewski. czytaj więcej

Pielgrzymi płoccy stawiają wszystko na Maryję

Pielgrzymi płoccy stawiają wszystko na Maryję

W święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia 2020 r.) wyruszyła na pątniczy szlak 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę, przyświeca jej hasło „Stawiam na Maryję” (Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński). Pielgrzymka będzie sztafetą – każdego dnia wędruje inna grupa: „Na pielgrzymi szlak trafiają ludzie, którzy widzą, że nie może przegrać ten, kto wszystko postawi na Maryję” – stwierdził ks. biskup Piotr Libera podczas porannej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej. Pątnicy będą m.in. modlić się o ustanie epidemii. czytaj więcej

Zmarła Wanda Sitkiewicz, mama br. Marka Sitkiewicza FSC

Zmarła Wanda Sitkiewicz, mama br. Marka Sitkiewicza FSC

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 97 lat zmarła Wanda Sitkiewicz, mama br. Marka Sitkiewicza FSC (Instytut Braci Szkół Chrześcijańskich) pochdzącego z par. Świedziebnia, który od kilkudziesięciu lat jest misjonarzem w Kamerunie. czytaj więcej

W Tłuchowie upamiętniono byłych duszpasterzy

W Tłuchowie upamiętniono byłych duszpasterzy

W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie 2 sierpnia 2020 r. odsłonięto tablicę poświęconą byłym duszpasterzom, których nagrobki nie zachowały się do współczesności. Tablicę bezinteresownie wykonali parafianie: Marcin Bednarski i Andrzej Rykaczewski. Umieszczona została przy bocznym wejściu do świątyni parafialnej. czytaj więcej

Misjonarki Krwi Chrystusa po rocznej przerwie powróciły do Rogozina

Misjonarki Krwi Chrystusa po rocznej przerwie powróciły do Rogozina

- Modlitwa jest towarzyszeniem Bogu. On nie może być sam – powiedział ks. biskup Piotr Libera 3 sierpnia 2020 r. w domu Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa w Rogozinie koło Płocka. Przewodniczył Mszy św. w kaplicy domu z okazji jego ponownego zamieszkania po rocznej przerwie. Poświęcił też kapliczkę św. Józefa, który wita przybywających do tego miejsca. czytaj więcej

Finał warsztatów ikonopisania w Płocku

Finał warsztatów ikonopisania w Płocku

Autorskie ikony przedstawiające Mandylion – twarz Chrystusa wpisaną w krzyż, powstałe podczas warsztatów ikonopisania w Płocku, zostały poświęcone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (2 sierpnia 2020 r.). Warsztaty prowadziła Katarzyna Kobuszewska: „Naukę pisania ikon rozpoczyna się od Mandylionu, który jest jednym z najważniejszych przedstawień Chrystusa pierwszych wieków chrześcijaństwa” - podkreśliła twórczyni Pracowni Ikonograficznej. czytaj więcej

Kościół w Lipowcu Kościelnym przeszedł renowację

Kościół w Lipowcu Kościelnym przeszedł renowację

„Nasz kościół parafialny świadczy o naszych korzeniach, o naszej tożsamości” – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Lipowcu Kościelnym. W ponad 200-letnim kościele parafii pw. św. Mikołaja 2 sierpnia 2020 r. przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dzieło jego renowacji. czytaj więcej

Rycerze Jana Pawła II pomogą egzorcystom

Rycerze Jana Pawła II pomogą egzorcystom

W parafii św. Michała Archanioła w Płońsku 2 sierpnia 2020 r. powstała 12 chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. Sześciu mężczyzn złożyło ślubowanie i nałożyło czarne mantule – to zewnętrzny znak przynależności do papieskiego zakonu. Być może niektórzy z nich w przyszłości będą wspierać modlitewnie księży egzorcystów. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę