Aktualności

Zmarła Halina Gołębiowska, mama ks. Jacka Gołębiowskiego

Zmarła Halina Gołębiowska, mama ks. Jacka Gołębiowskiego

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Halina Gołębiowska, mama ks. Jacka Gołębiowskiego, proboszcza parafii Krzyża Świętego w Płocku. czytaj więcej

Msza Wieczerzy Pańskiej w katedrze

Msza Wieczerzy Pańskiej w katedrze

- Dzisiaj największe problemy Kościoła nie pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów, jakie są wewnątrz jego samego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera na Mszy Krzyżma: ewangelizować, to przekazywać Boskie miłosierdzie

Ks. biskup Piotr Libera na Mszy Krzyżma: ewangelizować, to przekazywać Boskie miłosierdzie

- Ewangelizować to na pierwszym miejscu przekazywać Boskie miłosierdzie, dzielić się nim, przebaczać i pocieszać - powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, w bazylice katedralnej w Płocku (1 kwietnia 2021 r.). Podczas liturgii księża złożyli w darze ołtarza deklaracje dnia modlitwy i postu w intencji powołań. czytaj więcej

300 paczek od Caritas na Śniadanie Wielkanocne

300 paczek od Caritas na Śniadanie Wielkanocne

Caritas Diecezji Płockiej przygotowała Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich i samotnych. Po raz drugi odbędzie się ono w zmienionej formie: potrzebujący otrzymają paczki z wiktuałami, które będą mogli zjeść na śniadanie świąteczne w swoich domach i miejscach pobytu. Przygotowano około 300 paczek. czytaj więcej

List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku na Poniedziałek Wielkanocny 2021 roku

List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku na Poniedziałek Wielkanocny 2021 roku

„Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi” (Dz 2, 29-31). czytaj więcej

Komunikat Kancelarii Kurii (30 marca 2021)

Komunikat Kancelarii Kurii (30 marca 2021)

Na prośbę Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła przekazujemy, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o przekazaniu maseczek antywirusowych mieszkańcom naszego regionu. czytaj więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie po remoncie

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina w Gostyninie po remoncie

Zakończył się remont generalny Warsztaty Terapii Zajęciowej, które prowadzi parafia św. Marcina w Gostyninie. Prace kosztowały 135.419 zł, znaczną część tej kwoty przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Placówka działa od 2000 roku, obecnie zajęcia odbywają się hybrydowo. czytaj więcej

Dekret w sprawie celebracji obrzędów Triduum Paschalnego

Dekret w sprawie celebracji obrzędów Triduum Paschalnego

Zachęcamy do zapoznania się z dekretem w sprawie celebracji obrzędów Triduum Paschalnego w kaplicach wspólnot zakonnych, kaplicy Domu Księży Emerytów oraz kaplicy Domu „Leonianum”. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Dniu Świętości Życia: aborcja to największe zło tego świata

Ks. biskup Mirosław Milewski w Dniu Świętości Życia: aborcja to największe zło tego świata

My nigdy nie możemy powiedzieć, że „Aborcja jest OK”. Aborcja to największe zło tego świata – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Dniu Świętości Życia (25 marca br.). Przewodniczył Mszy św. odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem w diecezji płockiej. czytaj więcej

Wskazania pastoralne Biskupa Płockiego na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021

Wskazania pastoralne Biskupa Płockiego na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wskazaniami pastoralnymi na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021, czytaj więcej

Eucharystia na rozpoczęcie Roku Rodziny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Eucharystia na rozpoczęcie Roku Rodziny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Rodzina jest sama w sobie sanktuarium miłosierdzia; miejscem, które rozkwita dzięki wybaczeniu, dzięki „wydobywaniu dobra” spod pokładów zniechęcenia i rutyny – powiedział ks. biskup Piotr Libera 22 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie Roku Rodziny oraz akcji modlitewnego wsparcia rodzin. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę