Aktualności

Poświęcenie odnowionego kościoła w Rogowie

Poświęcenie odnowionego kościoła w Rogowie

- Modlą się tu ludzie pragnący kontaktu z Bogiem, dbający o swoje rodziny, kochający swoje dzieci, dobrze wykonujący swoją pracę, pomagający innym. To jest prawdziwa narracja o Kościele - powiedział ks. bp Mirosław Milewski do wiernych w kościele parafii Rogowo (6 maja 2021 r.). Dokonał tam poświęcenia odnowionego, zabytkowego kościoła. W czasie wizytacji kanoniczej udzielił też młodzieży sakramentu bierzmowania. czytaj więcej

Nagrody dla laureatów 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Nagrody dla laureatów 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Laureaci 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, dotyczącego tematyki dziejów Apostolskich, odebrali nagrody z rąk ks. biskupa Piotra Libery: – Gdy otwieracie Biblię, ona przestaje „płakać”, bo zbyt często jest zapomniana, nieczytana i odstawiana na półkę – powiedział biskup do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie (parafia pw. św. Floriana). czytaj więcej

10. rocznica powstania parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku

10. rocznica powstania parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku

- Kościołowi bardzo potrzebna jest zdrowa, piękna parafia. Kościół ostateczne zakorzenienie znajduje w parafii. Parafia jest zdrowa, gdy staje się „rodziną rodzin” – powiedział ks. biskup Piotr Libera w kościele parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku (2 maja 2021 r.), w 10. rocznicę erygowania parafii. Jej proboszczem od początku jest ks. kan. Sławomir Stefański. czytaj więcej

Uroczystości ku czci św. Zygmunta – patrona Płocka

Uroczystości ku czci św. Zygmunta – patrona Płocka

3 maja Płock uczcił swojego patrona - św. Zygmunta, żyjącego w VI wieku. Jego relikwie zostały przywiezione do Płocka w XII wieku. Mszy św. intencji Ojczyzny przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Kazanie wygłosił ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, profesor UMK w Toruniu: - Tylko wtedy, gdy zaufamy Bogu, zwyciężymy czyhającego na nas szatana, który anarchię moralną przedstawia jako wolność od wszystkiego i do wszystkiego – głosił duchowny. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego Symbolicznego Grobu Strażaka w Goleszynie

Poświęcenie odnowionego Symbolicznego Grobu Strażaka w Goleszynie

Każdego roku 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana – patrona strażaków, Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje święto. W przeddzień święta - 3 maja br. w kościele parafialnym w Goleszynie odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków, której przewodniczył ks. proboszcz Roman Godlewski. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski we wspomnienie św. Józefa: praca nie może stać się bożkiem

Ks. bp Mirosław Milewski we wspomnienie św. Józefa: praca nie może stać się bożkiem

- Życiowa postawa Józefa skłania nas do zastanowienia, czy nieraz praca nie staje się bożkiem, celem życia, zapełnieniem egzystencjalnej pustki, zagrożeniem dla życia wiecznego - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski we wspomnienie św. Józefa, patrona ludzi pracy, w parafii św. Józefa w Płocku. 1 maja br. udzielił tam młodzieży sakramentu bierzmowania. czytaj więcej

Modlitwa za rodziny we wspomnienie św. Joanny Beretty Molli

Modlitwa za rodziny we wspomnienie św. Joanny Beretty Molli

W liturgiczne wspomnienie św. Joanny Beretty Molli, 28 kwietnia 2021 r., dzięki współpracy parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, została odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin. Liturgię eucharystyczną przygotowali członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. czytaj więcej

XII-wieczne opactwo w Czerwińsku na prestiżowej liście Pomników Historii

XII-wieczne opactwo w Czerwińsku na prestiżowej liście Pomników Historii

XII-wieczne opactwo w Czerwińsku nad Wisłą w diecezji płockiej zostało wpisane na prestiżową listę Pomników Historii. Tym samym doceniono jego wartości historyczne oraz krajobrazowo-przestrzenne. To trzeci w diecezji płockiej Pomnik Historii, po Wzgórzu Tumskim w Płocku i kolegiacie w Pułtusku. W Czerwińsku od kilku wieków czczony jest obraz Matki Bożej Pocieszenia. czytaj więcej

Parafia Wieczfnia Kościelna będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie

Parafia Wieczfnia Kościelna będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie

Parafia św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie: zakończono w niej montaż paneli fotowoltaicznych, dzięki którym uda się uzyskać oszczędności w wydatkowaniu energii. Pożyteczny projekt inwestycyjny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. czytaj więcej

W Przasnyszu otwarto drugie w diecezji płockiej Okno Życia

W Przasnyszu otwarto drugie w diecezji płockiej Okno Życia

Okno Życia, czyli miejsce, gdzie matka może bezpiecznie pozostawić swoje nowonarodzone dziecko, którego z różnych powodów nie może wychowywać, otwarto w Przasnyszu (23 kwietnia br.). Okno powstało z inicjatywy Starostwa Powiatowego, jego poświęcenia dokonał ks. prał. dr Andrzej Maciejewski. To drugie, po Płocku, Okno Życia w diecezji płockiej. czytaj więcej

W parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim stanął krzyż morowy

W parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim stanął krzyż morowy

Kolejny w diecezji płockiej krzyż morowy stanął przy kościele parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim: - Niech ten krzyż będzie znakiem nadziei w wychodzeniu z pandemii – powiedział gospodarz miejsca ks. kan. Stanisław Dziekan. Krzyż poświęcił 24 kwietnia br. ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. czytaj więcej

Zmarł w Łodzi o. Tomasz Wójciak, pasjonista

Zmarł w Łodzi o. Tomasz Wójciak, pasjonista

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 28 kwietnia 2021 r. w kościele pasjonistów w Przasnyszu. O godzinie 11.30 – Różaniec, a o godz. 12.00 Msza pogrzebowa, po której doczesne szczątki o. Tomasza zostaną złożone w krypcie kościoła. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę