Aktualności

Zmarł Jan Podgórski, tata ks. Michała Podgórskiego

Zmarł Jan Podgórski, tata ks. Michała Podgórskiego

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł Jan Podgórski, tata ks. Michała Podgórskiego, wikariusza w parafii św. Józefa w Ciechanowie. czytaj więcej

List papieża Franciszka z okazji 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego

List papieża Franciszka z okazji 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego

Ojciec Święty uczestniczy w płockich obchodach 90 rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. czytaj więcej

Droga Krzyżowa w katedrze w Dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich

Droga Krzyżowa w katedrze w Dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich

Biskup płocki Piotr Libera rozpoczął nabożeństwo Drogi Krzyżowej w bazylice katedralnej w Płocku, w Dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich (19 lutego 2021 r.). Krzyż do poszczególnych stacji niósł także biskup pomocniczy Mirosław Milewski, osoby świeckie, księża i siostra zakonna. Rozważania czytała s. Dominika Dudzik CSP i Zbigniew Smoliński. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: Wielki Post jest duchowym wyzwaniem

Ks. biskup Mirosław Milewski: Wielki Post jest duchowym wyzwaniem

- Wielki Post jest zawsze jakimś duchowym wyzwaniem – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Środę Popielcową w bazylice katedralnej w Płocku, podczas Eucharystii, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera (17 lutego 2021 r.). Odbył się też obrzęd posypania głów popiołem na znak rozpoczęcia wielkopostnej drogi. czytaj więcej

HAL Sacerdos - ważna informacja!

HAL Sacerdos - ważna informacja!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na stronie www.sacerdos.com.pl trwają prace modernizacyjne. czytaj więcej

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości czytaj więcej

Zmarła Halina Maria Danielska - Mama ks. kan. Mirosława Danielskiego

Zmarła Halina Maria Danielska - Mama ks. kan. Mirosława Danielskiego

Z żalem zawiadamiamy, że 15 lutego 2021 r. zmarła Halina Maria Danielska, mama ks. kan. Mirosława Danielskiego, proboszcza par. Zatory. czytaj więcej

Diecezjalne Walentynki z „Amoris laetitia” w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie

Diecezjalne Walentynki z „Amoris laetitia” w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie

W parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie 14 lutego br. odbyły się Walentynki z „Amoris laetitia”: - Dziś chrześcijanie okazujący miłość wierną i przebaczającą są nierzadko traktowani jak trędowaci. Mimo wszystko warto w życiu rodzinnym iść drogą św. Walentego, głoszącego Boga, który jest miłością – powiedział teolog ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. czytaj więcej

90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie

90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie

90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę w czasie alarmu powodziowego

Ks. biskup Piotr Libera spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę w czasie alarmu powodziowego

Biskup płocki Piotr Libera w sobotę 13 lutego 2021 r. spotkał się ze strażakami, którzy podczas trwającego alarmu powodziowego w Płocku i okolicach zabezpieczają budynki i pełnią całodobowe dyżury na wałach przeciwpowodziowych. Pasterz Kościoła płockiego podziękował im za ofiarną służbę i zapewnił o modlitwie za wstawiennictwem św. Floriana. czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywny Senior pomaga w walce z powodzią

Stowarzyszenie Aktywny Senior pomaga w walce z powodzią

Działające w Płocku i diecezji Stowarzyszenie Aktywny Senior dostarcza obiady dla osób ewakuowanych oraz służb zaangażowanych w ochronę miasta i okolic przed ewentualną powodzią. W ramach akcji pod nazwą „Od Babci Krysi dla powodzian” dowozi je do miejsc, gdzie oni przebywają. czytaj więcej

INFORMACJE  Redakcji Audycji Katolickich TVP dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3

INFORMACJE Redakcji Audycji Katolickich TVP dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę