Aktualności

Nieszpory w świątyni mariawickiej

Nieszpory w świątyni mariawickiej

Nieszpory w Katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zakończyły 25 stycznia br. płockie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył im ks. biskup Marek M. Babi, biskup naczelny tego Kościoła, a homilię wygłosił ks. biskup Mirosław Milewski: - Powinien nas łączyć „ekumenizm wartości” – zaakcentował biskup katolicki. czytaj więcej

Rozmowa ekumeniczna w kościele ewangelickim

Rozmowa ekumeniczna w kościele ewangelickim

Formę rozmowy ekumenicznej przybrało spotkanie, które odbyło się 24 stycznia br. w kościele ewangelickim w Płocku, w przedostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: - Wszyscy przeżywamy te same troski współczesnego świata – stwierdził gospodarz miejsca ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii. czytaj więcej

Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w Seminarium

Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w Seminarium

Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego odbyło się 23 stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z udziałem przedstawicieli płockich Kościołów chrześcijańskich. Przewodniczył mu ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, a homilię wygłosił ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku: - Jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie innych – podkreślił duchowny. czytaj więcej

Modlitwa w zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Modlitwa w zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

- „Jezu ufam Tobie” to najmądrzejsze słowa świata - powiedział 22 stycznia br. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Wierni różnych Kościołów: katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i mariawickiego modlili się w nim o zjednoczenie chrześcijan w kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. czytaj więcej

Nieszpory ekumeniczne w cerkwi prawosławnej

Nieszpory ekumeniczne w cerkwi prawosławnej

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan uczestniczyli 21 stycznia br. w nieszporach ekumenicznych w cerkwi prawosławnej: - Chrześcijanin ma świadomość, że jego wybory mają związek z życiem drugiego człowieka - powiedział ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku. Przyznał, że po raz pierwszy w życiu głosi słowo Boże w cerkwi. czytaj więcej

Zmarł Eugeniusz Marciniak, Tata o. Bartłomieja Marciniaka, paulina

Zmarł Eugeniusz Marciniak, Tata o. Bartłomieja Marciniaka, paulina

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Tata ojca Bartłomieja Marciniaka, paulina pochodzącego z diecezji płockiej. czytaj więcej

III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w Płońsku

III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w Płońsku

III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka odbył się w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku. Mszy św. w ich intencji przewodniczył 20 stycznia br. ks. biskup Mirosław Milewski: - Jesteście nadzieją dla kondycji współczesnych katolickich rodzin – zwrócił się w homilii do seniorów. czytaj więcej

Zmarła s. Wanda Stefania Sadowska

Zmarła s. Wanda Stefania Sadowska

19 stycznia 2019 roku w domu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Staroźrebach, w wieku 90 lat zmarła Siostra Wanda Stefania Sadowska. czytaj więcej

Modlitwa za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”

Modlitwa za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”

W kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku 19 stycznia br. sprawowana była Msza św. za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”: - Są sprawy, które nas różnią, ale to nie znaczy, ze nie możemy współpracować i modlić się o Ducha Świętego – powiedział ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, były wieloletni referent ds. ekumenii. Msza św. odbyła się tradycyjnie w ramach płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. czytaj więcej

Inauguracja Tygodnia Ekumenicznego w Płocku

Inauguracja Tygodnia Ekumenicznego w Płocku

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich wzięli udział 18 stycznia br. w Mszy św. ekumenicznej w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku na inaugurację Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” (por. Pwt 16,18-20): - Należy przepraszać Pana za każdą niesprawiedliwość w myślach, mowie i czynach, która przyczyniła się do podziałów społecznych – podkreślił biskup płocki Piotr Libera. Wspólnie modlono się także za śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. czytaj więcej

Poświęcenie Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Skępem

Poświęcenie Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Skępem

O tym, że cierpienie jest jakby stacją drogi krzyżowej - stacją oczyszczenia i spotkania z Bogiem-Człowiekiem, powiedział ks. biskup Piotr Libera 17 stycznia br. podczas uroczystości poświęcenia i nadania imienia św. Jana Pawła II Ośrodkowi Rehabilitacji WIMED w Skępem. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski

Zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski

W środę 16 stycznia zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski, emerytowany proboszcz par. Sikórz. Odszedł do wieczności w 73 roku życia i 47 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę