Aktualności

Caritas pomaga seniorom w Tygodniu Miłosierdzia

Caritas pomaga seniorom w Tygodniu Miłosierdzia

W Tygodniu Miłosierdzia Caritas Diecezji Płockiej realizuje akcję #Pomoc Dla Seniora. Pracownicy i wolontariusze przekazują seniorom paczki żywnościowe, maseczki i rękawiczki oraz 200 kart z programu „Na codzienne zakupy”. czytaj więcej

Po raz pierwszy od lat nie odbędzie się AutoFara „Z Jezusem w drogę”

Po raz pierwszy od lat nie odbędzie się AutoFara „Z Jezusem w drogę”

AutoFara „Z Jezusem w drogę”, od kilkunastu lat organizowana wiosną przez parafię św. Bartłomieja (farną) w Płocku, w tym roku nie może się odbyć. Dla kierowców z Płocka i okolic była okazją do wspólnej modlitwy w ich intencji oraz poświęcenia pojazdów na rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego. czytaj więcej

Akcja „Smak Miłosierdzia” w Tygodniu Miłosierdzia

Akcja „Smak Miłosierdzia” w Tygodniu Miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w Tygodniu Miłosierdzia obdarowało paczkami potrzebujących, w ramach akcji „Smak Miłosierdzia”. Akcja rozpoczęła się 22 kwietnia br. po Koronce do Miłosierdzia Bożego. Przygotowano 90 paczek, głównie z żywnością: - Podczas rozdawania paczek dołożyliśmy wszelkich starań, aby zachowane zostały względy bezpieczeństwa - zapewnił ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor sanktuarium. czytaj więcej

Księża emeryci wsparli Szpital Świętej Trójcy w Płocku

Księża emeryci wsparli Szpital Świętej Trójcy w Płocku

Księża mieszkający w Domu Księży Emerytów w Płocku zebrali 7 tysięcy zł na, aby w czasie pandemii wesprzeć Szpital Świętej Trójcy w Płocku: - W tych czasach nikt nie może pozostać obojętny na pomoc innym ludziom, zwłaszcza zmagającym się z koronawirusem – powiedział ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor domu. czytaj więcej

Modlitwa o deszcz

Modlitwa o deszcz

Zachęcamy do korzystania z Kolekty w Mszale Rzymskim, codziennie w modlitwie osobistej i wspólnotowej. czytaj więcej

Zmarła Agata Błachnio, mama pani Eweliny Przedpełskiej, notariusza w Sądzie Biskupim

Zmarła Agata Błachnio, mama pani Eweliny Przedpełskiej, notariusza w Sądzie Biskupim

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. zmarła Agata Błachnio, mama pani Eweliny Przedpełskiej, notariusza w Sądzie Biskupim w Płocku. czytaj więcej

Apel przewodniczącego Episkopatu do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz

Apel przewodniczącego Episkopatu do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz

Zwracam się do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitw ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w Apelu. czytaj więcej

Zmarł ks. Henryk Bysiak, emerytowany proboszcz par. Poniatowo

Zmarł ks. Henryk Bysiak, emerytowany proboszcz par. Poniatowo

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 19 kwietnia br. zmarł ks. Henryk Bysiak. Przeżył 75 lat w tym 51 lat w kapłaństwie. [link do transmisji pogrzebu poniżej] czytaj więcej

Sposób pracy Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego od 20 kwietnia br.

Sposób pracy Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego od 20 kwietnia br.

Od poniedziałku, 20 kwietnia br., pracę, w pełnym wymiarze, wznawia Kuria Diecezjalna Płocka i Sąd Biskupi w Płocku (w godzinach: 8:30-14:00/15.00), przy zachowaniu obowiązujących obecnie zasad sanitarnych (np. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży lub maseczki). Sprawy niewymagające osobistej obecności, prosimy załatwiać telefonicznie lub korespondencyjnie. czytaj więcej

Święto Bożego Miłosierdzia w miejscu, w którym Pan Jezus polecił je obchodzić

Święto Bożego Miłosierdzia w miejscu, w którym Pan Jezus polecił je obchodzić

W płockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – miejscu, gdzie Jezus Miłosierny polecił, aby ustanowić Święto Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia br. odbyły się związane z nim uroczystości: - Każde, nawet najtrudniejsze doświadczenie, ma swój cel i sens – powiedział ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Główna Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego były transmitowane dla wiernych poprzez Facebooka sanktuarium. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: ostatecznie liczy się miłosierdzie

Ks. biskup Piotr Libera: ostatecznie liczy się miłosierdzie

- Ostateczne liczy się miłosierdzie: to doświadczone i to ofiarowane – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Niedzielę Miłosierdzia (19 kwietnia br.) w Sendeniu, na terenie parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Kościół w Sendeniu nosi tytuł Miłosierdzia Bożego. czytaj więcej

Święto Miłosierdzia Bożego w Domu Księży Emerytów

Święto Miłosierdzia Bożego w Domu Księży Emerytów

W Święto Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2020 r., ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy św. w kaplicy Domu Księży Emerytów w Płocku. W tym roku w kwietniu przypada 25. rocznica ogłoszenia Święta Miłosierdzia Bożego dla Polski i 20. rocznica ogłoszenia tego święta dla całego świata. Ponadto 13 kwietnia minęło 35 lat od przyjęcia przez ks. biskupa seniora sakry biskupiej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę