Aktualności

INFORMACJA O INICJATYWIE NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XIII TYGODNIU BIBLIJNYM

INFORMACJA O INICJATYWIE NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XIII TYGODNIU BIBLIJNYM

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Stanie się tak również w tym roku, kiedy, zaczynając od niedzieli 18 kwietnia, wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny prowadzeni hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. czytaj więcej

Komunikat w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu

Komunikat w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu

Mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, przypominam, że Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, mogą być przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. czytaj więcej

Święto Miłosierdzia Bożego w Płocku

Święto Miłosierdzia Bożego w Płocku

- Wielu lekceważy Ewangelię Chrystusa, ale paradoks Jego miłosierdzia polega na tym, że On nie odrzuca od siebie grzesznika – głosił ks. biskup Piotr Libera w Święto Miłosierdzia Bożego w katedrze w Płocku (11 kwietnia 2021 r.). W tym roku mija 90 lat od pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie w obrazie „Jezu ufam Tobie” w klasztorze w Płocku. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: Kościół i państwo służą powołaniu społecznemu tych samych osób

Ks. biskup Piotr Libera: Kościół i państwo służą powołaniu społecznemu tych samych osób

- W Płocku w tamte dni pokazało się jak na dłoni, że państwo i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne i autonomiczne, ale obie te rzeczywistości służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych osób – powiedział ks. biskup Piotr Libera w bazylice katedralnej płockiej. 10 kwietnia br. miasto obchodziło 100. rocznicę odznaczenia go Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, po bohaterskiej obronie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. czytaj więcej

Zmarła Apolonia Różanowska, mama śp. ks. Wojciecha Różanowskiego

Zmarła Apolonia Różanowska, mama śp. ks. Wojciecha Różanowskiego

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Apolonia Różanowska,mama śp. ks. Wojciecha Różanowskiego. czytaj więcej

Biskup Piotr Libera do maturzystów: nie zamykajcie za sobą ostatnich drzwi

Biskup Piotr Libera do maturzystów: nie zamykajcie za sobą ostatnich drzwi

Doroczna pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę odbyła się w tym roku w zmienionej formie: wzięło w niej udział kilkunastu maturzystów z ks. bp. Piotrem Liberą: - Nie zamykajcie za sobą ostatnich drzwi. Nie zatrzaskujcie serc i sumień – poprosił młodzież biskup płocki. W imieniu rówieśników maturzyści przed Cudownym Obrazem odmówili Akt zawierzenia Matce Bożej wszystkich maturzystów z diecezji. Pielgrzymka transmitowana była w Internecie. czytaj więcej

Zmarł Aleksander Borkowski, ojczym ks. Marka Jędrzejewskiego

Zmarł Aleksander Borkowski, ojczym ks. Marka Jędrzejewskiego

W środę 7 kwietnia 2021 r., przeżywszy 95 lat, zmarł Aleksander Borkowski, ojczym ks. mgra Marka Jędrzejewskiego, proboszcza par. pw. św. Walentego w Unierzyżu. czytaj więcej

Zmartwychwstały czeka na Ciebie: cykl spotkań paschalnych w płockich parafiach

Zmartwychwstały czeka na Ciebie: cykl spotkań paschalnych w płockich parafiach

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy cykl spotkań wielkanocnych w płockich parafiach. Konferencje dotyczące spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem, opisanych w ewangeliach, czytaj więcej

Zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB z Czerwińska

Zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB z Czerwińska

3 kwietnia 2021 roku zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB ze wspólnoty salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą w 81 roku życia, 61 ślubów zakonnych i 52 kapłaństwa. czytaj więcej

Biskup Piotr Libera w Domu Księży Emerytów: kapłaństwo nie przechodzi na emeryturę

Biskup Piotr Libera w Domu Księży Emerytów: kapłaństwo nie przechodzi na emeryturę

- Kapłaństwo nie przechodzi na emeryturę. Emerytowani kapłani są potrzebni jako świadkowie Zmartwychwstałego i jako ludzie świadomi z martwych wstawania – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas Mszy św. rezurekcyjnej w kaplicy Domu Księży Emerytów pw. św. Józefa w Płocku (4 kwietnia 2021 r.). czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Wigilię Paschalną: Chrystus jest osią wszystkich sporów świata

Ks. biskup Mirosław Milewski w Wigilię Paschalną: Chrystus jest osią wszystkich sporów świata

- Historia zbawienia, to historia życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. On jest osią wszystkich sporów świata – stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski podczas liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze w Płocku (3 kwietnia 2021 r.). Przewodniczył jej ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Piątek: pod krzyżem obnażają się ludzkie postawy

Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Piątek: pod krzyżem obnażają się ludzkie postawy

- Pod krzyżem obnażają się ludzkie postawy. Jedni lżą i poniżają, inni są wiernymi przyjaciółmi. Wielu przechodzi obojętnie – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Wielki Piątek w bazylice katedralnej w Płocku. Przypomniał, że 2 kwietnia 2021 r. mija szesnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę