Blogi

Kazanie o teściowej

Kazanie o teściowej

Nie wiem, ilu moich kolegów księży, mówiących kazania w ostatnią niedzielę, wpadło na pomysł, aby powiedzieć kazanie o teściowej. Przypomnę, że Ewangelia z V niedzieli zwykłej (rok B) opowiada o tym, że „Jezus po wyjściu z synagogi poszedł z Jakubem I Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę, podniósł. Gorączka ja opuściła i usługiwał a im.” (Mk 1, 29 – 30).
Telewizyjny lans

Telewizyjny lans

Fakt, że telewizja robi ludziom wodę z mózgu, to „oczywista oczywistość”. Gorzej, że na telewizyjne pułapki najszybciej nabiera się młode pokolenie. Wierzą, że każda kucharka będzie Magdą Gessler, każda sprzątaczka Perfekcyjną Panią Domu, a każdy młodzieniec zajmujący się modelingiem - top-modelem. Nieprawda, za to może to zaciążyć na poziomie dążeń zawodowych ich dzieci.

Niestety...
ks. kan. mgr Krzysztof Jończyk
ks. kan. mgr Krzysztof Jończyk

Asystnet Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. 

Niestety...

Niestety przegłosowano dziś konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet! Niestety! bo właściwie dlaczego nie jest konwencja o zapobieganiu przemocy wobec człowieka? A może trzeba by teraz przegłosować konwencję o zapobieganiu przemocy wobec dzieci...? A potem konwencję o zapobieganiu przemocy wobec mężczyzn, a dalej na pewno da się jeszcze uszczegółowić i mogą powstawać kolejne konwencje.....
Dziękuję, pani Aniu

Dziękuję, pani Aniu

Żegnając śp. Annę Bąkowską, 94 - letnią Płocczankę, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, aktywną do końca uczestniczkę życia religijno-społecznego w płockich środowiskach katolickich, myślałem o geniuszu kobiety, nowym feminizmie i tych wszystkich charyzmatach kobiecych, za które Jan Paweł II tak często dziękował Bogu.
Bardziej papiescy niż  papież?

Bardziej papiescy niż papież?

Coraz bardziej zakłopotani bon motami papieża Franciszka okazują się być publicyści katoliccy, dla których papież jest Ojcem Świętym (T. Terlikowski) czy głową Kościoła, który pod kierunkiem Franciszka schodzi na dziady ( R. Ziemkiewicz). Dla pierwszego forma przepowiadania Papieża przesłania treść. Niepotrzebne są owe historyjki z życia wzięte, które nie tylko nie oddają całego kontekstu sytuacyjnego, to jeszcze wprowadzają w błąd, np. na temat słynnych już opłat za posługi księży.
Autorzy Auschwitz

Autorzy Auschwitz

Rudolf Hoess był komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1943. Jak dowiaduję się z ogólnopolskiego portalu, na uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz został zaproszony jego wnuk. A w dniu telewizyjnej emisji filmu nakręconego przez BBC „Ostateczne rozwiązanie” dowiaduję się z ust Niemca, że obóz w Auschwitz stworzono w Polsce, ponieważ „wyczuwano tam przychylność” czy coś w tym rodzaju. Czyżby idea „polskich obozów koncentracyjnych” powróciła?
To nie było wyzwolenie
 Andrzej Adamski
Andrzej Adamski

Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

To nie było wyzwolenie

W styczniu wspominamy wyzwolicieli spod okupacji hitlerowskiej – Armię Czerwoną i dyskutujemy, czy faktycznie było to wyzwolenie?
Blog ks. Adama Pergóła
ks. kan. Adam Marek Pergół
ks. kan. Adam Marek Pergół

Kapłan Diecezji Płockiej. W Zambii od 2001 roku. Pochodzi z Pułtuska. Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1997 roku. Proboszcz: Mpunde

Blog ks. Adama Pergóła

Świętując poświęcenie nowej murowanej kaplicy, dziękowaliśmy Panu Bogu za dobrych ludzi ze Słowacji. To dzięki ofiarności Pana Jana Stupaka i Jego Rodziny rodem z Lendaku mogliśmy zbudować kaplicę pod wezwaniem Ducha Św.

Zapada noc?

Zapada noc?

Stanisława Barańczaka, zmarłego niedawno w Bostonie eseistę, literaturoznawcę, poetę i tłumacza, Pan Bóg obdarzył tak licznymi talentami, że nie ma sensu sprzeczać się, w jakiej dziedzinie twórczości był najlepszy.
Charlie? Nie, dziękuję

Charlie? Nie, dziękuję

Czym zajmował się tygodnik „satyryczny” „Charlie Hebdo”? Już to wiemy, ale przypomnę: pod karykaturą Benedykta XVI ogłosił „Bóg nie istnieje!”, natomiast samemu papieżowi przypisał słowa „Kupa gnoju! Tego się obawiałem!”.

Lagerdenken

Lagerdenken

To niemieckie słowo znalazłem w wywiadzie z teologiem moralistą, F. J. Bormannem, w nieocenionym tygodniku „Christ in der Gegenwart”. Redaktorzy tego skromnego w ilość stron (około 20), ale inteligentnie redagowanego czasopisma co jakiś czas przeprowadzają wywiad ze znanymi teologami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę