Blogi

O spowiedzi furtkowej (2)

O spowiedzi furtkowej (2)

Problemy, jakie rodzi dyskusja o spowiedzi furtkowej, nie są wydumanymi przez teoretyków fantazmatami. Rodzi je życie i praktyka duszpasterska. Teologia powinna je reflektować. Nadarza się dobra okazja, aby korzystając z Opinii Komisji Teologicznej, opracowanej przez teologów z KUL, postawić kilka pytań. W istocie chodzi o zachowanie klarownego odróżnienia między sakramentem pokuty, w którym uwolnienie od winy jest owocem doświadczenia absolutnego usprawiedliwienia przez Boga (Opinia, nr 4), od egzorcyzmu, który jest obrzędem liturgicznym, mającym na celu wyjęcie człowieka, a więc także jakieś jego uwolnienie spod wpływu szatana.
Jezus Zmartwychwstał
ks. kan. Adam Marek Pergół
ks. kan. Adam Marek Pergół

Kapłan Diecezji Płockiej. W Zambii od 2001 roku. Pochodzi z Pułtuska. Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1997 roku. Proboszcz: Mpunde

Jezus Zmartwychwstał

Wszystkich Przyjaciół naszej Misji w Mpunde zapewniamy o modlitwie w dzień Zmartwychwstania. Prosimy by Pan zwyciężający śmierć i szatana obdarzał Was siłami w codziennej walce ze złem i ludzkimi słabościami.

10 lat

10 lat

„Ojczyzno moja, Polsko, co zrobiłaś z pontyfikatem Jana Pawła II?” – chcę zapytać jak przed laty Papież pytał Francję, „najstarszą córę Kościoła” o jej chrzest. Trudno uwierzyć, że to już dekada bez niego. Przecież być największym autorytetem i miłością polskich katolików, ale i nie-katolików. Gdy odszedł do domu Ojca, statystyki odnotowały wzrost nawróceń, także tych mało spektakularnych, w konfesjonałach czy przed telewizorami z transmisją pogrzebu.

Płocki Synod Młodych

Płocki Synod Młodych

Płocki Synod Młodych okazał się szczęśliwą propozycją włączenia młodzieży w życie Kościoła. Chodzi o takie włączenie, które nie poprzestaje na komunikowaniu młodym ludziom tego, co dostojni ojcowie synodalni mają do powiedzenia, ale o usłyszenie tego, co młodzi sądzą na temat struktur Kościoła, katechezy, liturgii, wychowania do życia w rodzinie

Niedziela Palmowa w Mpunde
ks. kan. Adam Marek Pergół
ks. kan. Adam Marek Pergół

Kapłan Diecezji Płockiej. W Zambii od 2001 roku. Pochodzi z Pułtuska. Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1997 roku. Proboszcz: Mpunde

Niedziela Palmowa w Mpunde

W tym roku na świętowanie Niedzieli Palmowej przyszły do Mpunde dzieci z naszych kaplic.
O spowiedzi furtkowej (1)

O spowiedzi furtkowej (1)

Opinia teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat tzw. spowiedzi furtkowej zasługuje na szeroką dyskusję nie tylko w kręgach spowiedników i egzorcystów. W istocie chodzi przecież o społeczne, historyczne a nawet genetyczne uwarunkowania zła popełnionego przez wolnego człowieka. Czyż w polskich sporach o resortowe dzieci, o lustrację i odpowiedzialność za Jedwabne, nie kłócimy się dlatego, że trudno nam oddzielić splot historyczno-społecznych uwarunkowań zła od osobistej odpowiedzialności współczesnych Polaków?.
Akropol pod czerwonymi sztandarami
 Andrzej Adamski
Andrzej Adamski

Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

Akropol pod czerwonymi sztandarami

Grecja stojąca na skraju zapaści finansowej (240 mld euro winna jest wierzycielom) w ciągu najbliższych dni ma przedstawić Unii Europejskiej listę konkretnych reform, po czym urzędnicy z Brukselii zdecydują o kolejnej pożyczce dla tego kraju w wysokości 7 mld euro. Grecja ma poważny problem. Jak musi być źle pod Akropolem, skoro ludzie w wyborach w styczniu wybrali tam ateistę z Syrizy do rządzenia krajem?
O feminizmie i duszpasterstwie plakatowym

O feminizmie i duszpasterstwie plakatowym

Dość często zdarza mi się ostatnio głosić konferencje na temat rodziny, gender i feminizmu. Większym zainteresowaniem cieszą się one wśród katolików świeckich niż wśród duszpasterzy.
Chrześcijański Dzień Kobiet?

Chrześcijański Dzień Kobiet?

8 marca przypadł w tym roku w niedzielę i złączył tradycyjny Dzień Kobiet z celebracją liturgiczną niedzieli. Oczywiście, złączył w tych wspólnotach, w których duszpasterze potrafili już wcześniej ochrzcić Dzień Kobiet poprzez słowo, modlitwę i

„I nie wódź nas na pokuszenie…”

„I nie wódź nas na pokuszenie…”

Kto kogo kusi? – zadałam sobie to pytanie wiele miesięcy przed Wielkim Postem, gdy w trakcie rozmowy z pewną osobą usłyszałam, że Bóg zsyła na ludzi pokusy, żeby ich sprawdzić. Od razu podniósł mi się poziom adrenaliny we krwi, choćby dlatego, że
Ostatni koronowany król Polski

Ostatni koronowany król Polski

Jakie to dziś aktualne:„My Mikołaj I, cesarz Wszech – Rosji, Król Polski…”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę