XLIII Synod Diecezji Płockiej

Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Dokumenty:

Instrukcje
Instrukcja o duszpasterstwie rodzin Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa  I życia rodzinnego w Diecezji Płockiej Instrukcja o katechizacji Instrukcja o przygotowaniu i przebiegu pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci Instrukcja o przygotowaniu dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych Instrukcja o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania Instrukcja o przygotowaniu i przebiegu liturgii sakramentu bierzmowania w Diecezji Płockiej Instrukcja o katechumenacie i ponownym katechumenacie dorosłych Instrukcja o kulcie Bożego Miłosierdzia Instrukcja o sanktuariach Instrukcja o stałej formacji prezbiterów Instrukcja o relacjach i współpracy proboszcza, wikariusza i seniora Instrukcja o prymicjach kapłańskich Instrukcja o wizytacji kanonicznej Instrukcja o wizytacji dziekańskiej Instrukcja o konferencjach dekanalnych Instrukcja o zadaniach dekanalnego ojca duchownego Instrukcja dotycząca przygotowania kwestionariusza przedwizytacyjnego w sprawach budownictwa i sztuki sakralnej Instrukcja o kandydatach do stałego diakonatu, akolitatu i lektoratu oraz ich posłudze w Diecezji Płockiej Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Instrukcja o sprawowaniu liturgii rzymskiej w formie nadzwyczajnej Instrukcja o misjach i rekolekcjach parafialnych Instrukcja o rekolekcjach szkolnych Instrukcja o wizycie duszpasterskiej Instrukcja o duszpasterstwie trzeźwości Instrukcja o Parafialnych Zespołach Caritas Instrukcja o zarządzaniu kościelnymi dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej Zasady działania Diecezjalnego Funduszu Społecznego Instrukcja regulująca uposażenie pracowników zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych, kapelanów i studentów Instrukcja regulująca uposażenie proboszcza, wikariusza i rezydenta oraz świadczenia osobiste i parafialne Instrukcja o zabezpieczeniu majątku parafialnego przy zmianie na stanowisku proboszcza Instrukcja o ofiarach mszalnych oraz binowaniu i trynowaniu Mszy Świętej Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej Instrukcja o postępowaniu w sprawach budowlanych i konserwatorskich, dotyczących obiektów sakralnych i parafialnych Instrukcja o prowadzeniu księgi inwentarzowej parafii Instrukcja o ukształtowaniu i wyposażeniu wnętrza świątyni Instrukcja o cmentarzach parafialnych Instrukcja o zatrudnianiu pracowników kościelnych w parafiach