Aktualności

VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

- Gdy ponownie osacza nas koronawirus i lęk wywołany przez pandemię, gdy tylu ludzi znalazło w tej sytuacji pretekst do tego, przestać przychodzić do kościoła, gdy pękają więzi rodzinne - chwyćmy za różaniec, bo w nim jest ratunek - zaapelował ks. biskup Piotr Libera podczas VI Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie (10 października 2020 r.). Z powodu stanu epidemiologicznego wzięły w niej udział koła z dwóch dekanatów diecezji płockiej. czytaj więcej

Modlitwa różańcowa na Wiśle w parafii Czerwińsk

Modlitwa różańcowa na Wiśle w parafii Czerwińsk

Wierni parafii Czerwińsk nad Wisłą przez cztery miesiące w roku biorą udział w modlitwie różańcowej na rzece Wiśle. Podczas 10-kilometrowego rejsu mają pięć stacji, przy każdej odmawiając jedną dziesiątkę różańca. Najbliższy różaniec na Wiśle odbędzie się w niedzielę 11 października br. czytaj więcej

Modlitwa, zbiórka na stypendia i koncert w XX Dniu Papieskim (11 października 2020 r.)

Modlitwa, zbiórka na stypendia i koncert w XX Dniu Papieskim (11 października 2020 r.)

Msza św. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbiórka na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koncert i bieg sportowy, złożą się w dniach 11-18 października 2020 r. na obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus”. Płock jest „miastem papieskim” – papież Jan Paweł II odwiedził je w 1991 roku. czytaj więcej

Finał konkursu plastycznego o św. Janie Pawle II dla Zakładów Karnych

Finał konkursu plastycznego o św. Janie Pawle II dla Zakładów Karnych

Mężczyzna osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie zajął pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat…”. Jego organizatorem był Zakład Karny w Płocku, a jednym ze współorganizatorów Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Jan Paweł II odwiedził miejscowy Zakład Karny 7 czerwca 1991 roku podczas wizyty apostolskiej w Płocku. czytaj więcej

Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego KEP

Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego KEP

Publikujemy pełną treść Komunikatu: czytaj więcej

Konkurs „Civitas Christiana” o Biblii

Konkurs „Civitas Christiana” o Biblii

Weronika Gorlewska z I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie zajęła pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, inicjowanym przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Finał diecezjalny odbył się 2 października 2020 r. w płockiej siedzibie stowarzyszenia. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością Księgi Liczb i I Listu św. Pawła do Koryntian. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: różaniec przynosi duchowe uzdrowienie

Ks. biskup Mirosław Milewski: różaniec przynosi duchowe uzdrowienie

- Różaniec ma wielką moc duchowego uzdrowienia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie (3 października 2020 r.). – To szczere wołanie do Boga za pośrednictwem Maryi o pomoc w różnych sytuacjach życiowych – podkreślił w homilii. czytaj więcej

4 października zbiórka ofiar na tzw. denar św. Piotra

4 października zbiórka ofiar na tzw. denar św. Piotra

Poniżej publikujemy ważne słowo Biskupa Płockego w związku z niedzielą, 4 października br.: czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera do społeczności studenckiej: stoi za wami głęboka tradycja

Ks. biskup Piotr Libera do społeczności studenckiej: stoi za wami głęboka tradycja

- Wasza uczelnia powstała w 1999 roku, jest więc młoda i dynamiczna, ale stoi za wami wielka, głęboka i dostojna tradycja – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (2 października 2020 r.). Dokonał także poświęcenia sztandaru uczelni. czytaj więcej

Peregrynacja relikwii św. Anioła z Sycylii w Oborach

Peregrynacja relikwii św. Anioła z Sycylii w Oborach

Relikwie św. Anioła z Sycylii nawiedzą w dniach 3-4 października br. klasztor oo. karmelitów i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Peregrynacja odbywa się w Roku Jubileuszowym w 800. rocznicę męczeńskiej śmierci jednego z pierwszych karmelitów. czytaj więcej

W Roku Jubileuszowym w Czerwińsku nad Wisłą można uzyskać odpust zupełny

W Roku Jubileuszowym w Czerwińsku nad Wisłą można uzyskać odpust zupełny

W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą w trwającym Roku Jubileuszowym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Przywilej ten został udzielony przez Penitencjarię Apostolską z okazji 50. rocznicy koronacji Cudownego Wizerunku Maryi. Rok Jubileuszowy potrwa do 6 września 2021 roku. czytaj więcej

Płocczanie modlili się w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Płocczanie modlili się w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Mieszkańcy Płocka spotkali się na wspólnej modlitwie w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Msza św. w tej intencji oraz za Ojczyznę sprawowana była w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku: „Potrzeba wolności była wtedy silniejsza od wygody” – powiedział o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii. Uczestnicy Mszy św. złożyli też kwiaty przed tablicą ku czci Armii Krajowej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę