Aktualności

Ks. Wojciech Kućko: nienarodzony, bezbronny człowiek, to nasz brat

Ks. Wojciech Kućko: nienarodzony, bezbronny człowiek, to nasz brat

- W małym, bezbronnym człowieku, nienarodzonym i zdanym na pomoc innych, mamy dostrzec naszego brata – powiedział ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Przewodniczył w nim Mszy św. w Dniu Dziecka Utraconego (15 października 2020 r.). Dzień ten każdego roku obchodzony jest miejscu, w którym znajduje się jedyne w diecezji „Okno Życia”. W Mszy św. w sanktuarium uczestniczyli m.in. rodzice, którzy przedwcześnie utracili swoje dziecko. czytaj więcej

Różaniec dla każdej rodziny w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku

Różaniec dla każdej rodziny w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku

Tysiąc różańców trafi do rodzin w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku w diecezji płockiej. Posłużą do modlitwy w obliczu trwających zagrożeń, ale też w intencjach parafii i za cały Kościół. Różańce zostały wcześniej poświęcone przez biskupa płockiego Piotra Liberę. czytaj więcej

Wspólnota Krwi Chrystusa modli się o ustanie pandemii

Wspólnota Krwi Chrystusa modli się o ustanie pandemii

Wierni świeccy, którzy należą do Wspólnoty Krwi Chrystusa w diecezji płockiej, podjęli dzieło codziennej modlitwy o oddalenie pandemii, za chorych, których dotknął Covid-19 oraz za służby medyczne, które pomagają chorym: - Ufamy, że Krew Chrystusa nas uchroni - mówi Danuta Ilińska, animatorka diecezjalna tejże wspólnoty. czytaj więcej

Pogrzeb ks. inf. Aleksandra Pasternakiewicza, budowniczego kościołów

Pogrzeb ks. inf. Aleksandra Pasternakiewicza, budowniczego kościołów

Pogrzeb jednego z najstarszych kapłanów diecezji płockiej – ks. infułata Aleksandra Pasternakiewicza, który zmarł w wieku 85 lat i po 61 latach kapłaństwa, odbył się 14 października 2020 r. w bazylice katedralnej. Dzięki ks. Pasternakiewiczowi powstało wiele kościołów w diecezji płockiej, ale też na Kresach Wschodnich. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Ksiądz infułat był przykładem kapłaństwa pokornego i pełnego miłości Bożej – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej. czytaj więcej

Sześć stypendiów „papieskich” od parafii św. Bartłomieja w Płocku

Sześć stypendiów „papieskich” od parafii św. Bartłomieja w Płocku

Sześć kolejnych osób z parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku otrzymało w tym roku stypendia przyznane przez Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II. Zostały one wręczone w XX Dniu Papieskim. W ciągu 10 lat istnienia funduszu przyznano 101 stypendiów na łączną kwotę 168.800 zł. czytaj więcej

Kapelani szpitali rozmawiali o posłudze w dobie Covid-19

Kapelani szpitali rozmawiali o posłudze w dobie Covid-19

Kapelani pracujący w szpitalach na terenie diecezji płockiej spotkali się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, aby porozmawiać o charakterze swojej posługi w czasie pandemii koronawirusa (12 października 2020 r.). Zaproszenie biskupa płockiego Piotra Libery przyjął także ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia i Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do św. Rocha, patrona chroniącego od zarazy. czytaj więcej

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

Poniżej publikujemy treść apelu: czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Dzień Papieski: nie pozwólmy zamknąć się w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego

Ks. biskup Mirosław Milewski w Dzień Papieski: nie pozwólmy zamknąć się w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego

- Niech niepotrzebne lęki i obawy nie zamkną was w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka. W XX Dzień Papieski (11 października 2020 r.) zwrócił też uwagę, że św. Jan Paweł II w swym życiu wziął przykład ze św. Pawła, Apostoła Narodów, pragnąc aby jak najwięcej ludzi na świecie poznało Boga i zawierzyło się Matce Bożej. czytaj więcej

W XX Dzień Papieski parafia Nuna przyjęła relikwie św. Jana Pawła II

W XX Dzień Papieski parafia Nuna przyjęła relikwie św. Jana Pawła II

W XX Dzień Papieski 11 października 2020 r. w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. Relikwiarz z kroplą krwi Świętego ks. biskup Roman Marcinkowski przekazał proboszczowi parafii ks. Waldemarowi Marciniakowi: - Niech obecność św. Jana Pawła II przynosi tej wspólnocie błogosławione owoce – życzył biskup senior. czytaj więcej

Zmarł ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz

Zmarł ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz

Ks. Aleksander Pasternakiewicz dotarł dziś na ucztę weselną w Niebie. Śp. ks. Aleksander przeżył 85 lat, w tym 61 w kapłaństwie. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: Carlo Acutis uczy, jak korzystać z wirtualnego świata

Ks. biskup Mirosław Milewski: Carlo Acutis uczy, jak korzystać z wirtualnego świata

- Carlo Acutis uczy, jak korzystać z wirtualnego świata. Pokazuje, że w internecie jest wiele dobra, którego podłożem jest wiara w Boga – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 10 października 2020 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem. W czasie Mszy św. udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Dokonał też poświecenia tablicy, dedykowanej św. Janowi Pawłowi II z okazji 100. rocznicy jego urodzin. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę