Aktualności

Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z obchodami 20. rocznicy beatyfikacji bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego

Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z obchodami 20. rocznicy beatyfikacji bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego

Niedziela, 16 czerwca 2019 r., godz. 15.00 w Ciechanowie w parafii pw. Płockich Biskupów Męczenników czytaj więcej

Zakończyła się XV Parafiada w Płońsku

Zakończyła się XV Parafiada w Płońsku

W niedzielę 9 czerwca br. oficjalnie podsumowano XV Parafiadę Diecezji Płockiej. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i poetyckiego oraz w wręczenie medali i nagród miało miejsce podczas XV Jubileuszowego Festynu Rodzin. Do ogólnopolskiej Parafiady zakwalifikowały się zespoły z: Parafii św. Rocha w Janowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: Duch Święty prowadzi Kościół przez oczyszczenie

Ks. biskup Mirosław Milewski: Duch Święty prowadzi Kościół przez oczyszczenie

O tym, że Duch Święty prowadzi swój Kościół przez oczyszczenie, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 9 czerwca br. w parafii Święte Miejsce. Przewodniczył sumie odpustowej z udziałem około 3 tysięcy wiernych oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. czytaj więcej

VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

O tym, że w życiu chrześcijańskiego małżeństwa i zdrowej rodziny modlitwa ma wielką moc oraz że wyjazd do klasztoru kamedułów nie wynika z chęci ucieczki, powiedział ks. biskup Piotr Libera 9 czerwca br. podczas Eucharystii poprzedzającej VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku. Przeszedł on do miejsc, które odwiedził św. Jan Paweł II w Płocku w 1991 roku. Wśród uczestników marszu było wiele rodzin z dziećmi. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Eugeniusz Klonowski

Zmarł ks. kan. Eugeniusz Klonowski

W sobotę 8 czerwca, po długiej chorobie, zmarł ks. kan. Eugeniusz Klonowski, emerytowany proboszcz par. Lucień. Odszedł do wieczności w 69 roku życia i 45 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Konkurs w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

Konkurs w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

„Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży” – taki tytuł nosi konkurs plastyczny i literacki, którego finał na etapie diecezjalnym odbył się w Płocku. Konkurs zorganizowano z okazji obchodów 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, których dom macierzysty znajduje się w tym mieście: - Niech ten konkurs przyczyni się do rozbudzenia jeszcze większej miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego – powiedziała m. Agnes Jaszczykowska, przełożona generalna zgromadzenia. czytaj więcej

Społeczność szkoły w Nacpolsku podziękowała Bogu za 50 lat swojej działalności

Społeczność szkoły w Nacpolsku podziękowała Bogu za 50 lat swojej działalności

- Sport i wytrwała praca kształtują charakter i pomagają uczniom Chrystusa w dążeniu do celów wyższych – powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku w parafii Żukowo. Przewodniczył Mszy św. z okazji 50-lecia pobliskiej Szkoły Podstawowej w Nacpolsku. Placówka ta przyjęła imię Piotra Sękowskiego, wybitnego sportowca, który zmarł przedwcześnie. czytaj więcej

Zmarł br. Dariusz Sosnowski, kapucyn pochodzący z Zakroczymia

Zmarł br. Dariusz Sosnowski, kapucyn pochodzący z Zakroczymia

W poniedziałek, 3 czerwca w klasztorze kapucyńskim w Olsztynie w wieku 74 lat, w zakonie 41 lat, w kapłaństwie 37 odszedł do Pana śp. br. Dariusz Sosnowski czytaj więcej

Ekumeniczna Eucharystia z okazji 70-lecia szkolnictwa w Nowym Kanigowie

Ekumeniczna Eucharystia z okazji 70-lecia szkolnictwa w Nowym Kanigowie

Ekumeniczna Eucharystia była 2 czerwca br. głównym punktem obchodów 70-lecia szkolnictwa w Nowym Kanigowie. W kościele parafialnym w Święcieńcu przewodniczył jej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej: - Dobra, bezpieczna szkoła, pielęgnująca i przekazująca sprawdzone wartości, mądrzy i roztropni wychowawcy i nauczyciele – to wielki skarb – podkreślił duchowny. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii w Keflaviku

Ks. biskup Piotr Libera wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii w Keflaviku

Biskup płocki Piotr Libera wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii noszącej jego imię w Keflaviku (Asbru) na Islandii. Uczestniczył tam w uroczystościach 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II na Islandii oraz 5-lecia parafii w Keflaviku: - Apostolska moc św. Jana Pawła II płynęła z jego „Abba”, z rozmodlenia, z synowskiego zaufania Maryi – powiedział biskup w parafii islandzkiej. czytaj więcej

Biskupi z Płocka uczestniczą w obchodach 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Islandii

Biskupi z Płocka uczestniczą w obchodach 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Islandii

Biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski uczestniczą w obchodach 30. rocznicy wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II na Islandię: - W morzu niewiary, ateizmu i relatywizmu moralnego – nie można utracić wiary - powiedział 1 czerwca br. bp Milewski w katedrze w Reykjavíku. Od 5 lat na Islandii pracuje duszpastersko ks. dr Grzegorz Adamiak z diecezji płockiej. czytaj więcej

Nabożeństwo za męczenników w rocznicę śmierci bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

Nabożeństwo za męczenników w rocznicę śmierci bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

Nabożeństwo w intencji współczesnych męczenników w 78. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, odbyło się w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. W tym roku Kościół płocki obchodzi 20. rocznicę jego beatyfikacji: - Błogosławiony arcybiskup przekonuje nas, że to, co głosił, w co wierzył i jak żył, było prawdziwe – powiedział ks. dr Wojciech Kućko, organizator nabożeństwa. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę