Aktualności

W płockim porcie zacumowała tratwa „Pielgrzym” z relikwiami św. Jana Pawła II

W płockim porcie zacumowała tratwa „Pielgrzym” z relikwiami św. Jana Pawła II

W porcie żeglarskim w Płocku 16 czerwca 2020 r. zacumowała tratwa „Pielgrzym”, która płynie Wisłą aż do Bałtyku, z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Uczestnicy pielgrzymki pod hasłem „Z biegiem Wisły - śladami papieża Polaka” wiozą ze sobą relikwie Papieża. Do celu zamierzają dotrzeć 27 czerwca. czytaj więcej

Zmarła s. Hanna Maria Gajewska CP

Zmarła s. Hanna Maria Gajewska CP

Z przykrością informujemy, że dnia 12 czerwca 2020 roku w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie w wieku 65 lat zmarła Siostra Hanna Maria Gajewska. czytaj więcej

Msza św. w 50. rocznicę śmierci biskupa Piotra Dudźca

Msza św. w 50. rocznicę śmierci biskupa Piotra Dudźca

„Prawdziwym zagrożeniem jest «pandemia ducha», bo odziera człowieka z potrzeby sacrum, potrzeby obcowania z Bogiem” – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 13 czerwca 2020 r. w bazylice katedralnej płockiej, w czasie Mszy św. w 50. rocznicę śmierci bp. Piotra Dudźca, sufragana płockiego w latach 1950-1970. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Działdowie: męczennicy udowadniają, że wiara jest prawdziwa

Ks. biskup Piotr Libera w Działdowie: męczennicy udowadniają, że wiara jest prawdziwa

„Męczennicy byli ludźmi traktującymi poważnie swą wiarę i powołanie. Oni udowodnili za najwyższą cenę, że wiara jest prawdziwa” – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Działdowie – miejscu zagłady w 1941 roku płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Mszy św. przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. czytaj więcej

Dni św. Antoniego 2020

Dni św. Antoniego 2020

Dni św. Antoniego rozpoczęły się 12 czerwca 2020 r. uroczystymi nieszporami, podczas których wybrzmiało Responsorium do św. Antoniego. Główna uroczystość patronalna odbyła się w sobotę 13 czerwca. Nad Dniami św. Antoniego tradycyjnie patronat honorowy sprawował biskup płocki Piotr Libera. czytaj więcej

Zmarła Alina Nowomiejska, mama ks. Grzegorza Nowomiejskiego

Zmarła Alina Nowomiejska, mama ks. Grzegorza Nowomiejskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 95 lat zmarła Alina Nowomiejska, mama ks. Grzegorza Nowomiejskiego, proboszcza parafii Wojnówka. czytaj więcej

Pielgrzymka Akcji Katolickiej piesza i wirtualna

Pielgrzymka Akcji Katolickiej piesza i wirtualna

XII Piesza Pielgrzymka Akcja Katolickiej diecezji płockiej z Płocka do Słupna zmieniła w tym roku formułę. Aby uczcić bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego, biskupów męczenników II wojny światowej, grupa pątników jak zwykle poszła pieszo, a inne osoby mogły łączyć się z nimi duchowo, za pomocą mediów społecznościowych: Facebooka Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Proboszczowie z diecezji płockiej nie zarazili się koronawirusem

Proboszczowie z diecezji płockiej nie zarazili się koronawirusem

Trzech proboszczów z diecezji płockiej, którzy poddali się testom na koronawirusa, uzyskało ujemny wynik badania. Oznacza to, że nie zarazili od księdza redemptorysty, który w ostatnich dniach maja był w parafii Łopacin koło Ciechanowa, z okazji odpustu parafialnego. czytaj więcej

Zmarła Teresa Gościniak, mama ks. Dariusza Gościniaka

Zmarła Teresa Gościniak, mama ks. Dariusza Gościniaka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 74 lat po ciężkiej chorobie nowotworowej zmarła Teresa Gościniak. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Boże Ciało: strzeżmy się duchowej anoreksji

Ks. biskup Piotr Libera w Boże Ciało: strzeżmy się duchowej anoreksji

O to, aby strzec się duchowej anoreksji i trwać w wierności Bogu, zaapelował biskup płocki Piotr Libera w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Płocku (11 czerwca 2020 r.). Z powodu stanu epidemii nie odbyła się tradycyjna procesja ulicami Starego Miasta. Wierni poszli w procesji wokół katedry. czytaj więcej

Przewodniczący KEP apeluje o stosowanie się do zaleceń sanitarnych podczas uroczystości Bożego Ciała

Przewodniczący KEP apeluje o stosowanie się do zaleceń sanitarnych podczas uroczystości Bożego Ciała

Zwracam się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych. W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia – czytamy w komunikacie przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego w kontekście Uroczystości Bożego Ciała. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę