Aktualności

W Rokiciu poświęcono odnowiony dom Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN

W Rokiciu poświęcono odnowiony dom Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN

O tym, żeby nie bać się zaufania Bogu, zawierzenia Mu siebie, powiedział ks. biskup Piotr Libera w Rokiciu. 26 czerwca 2021 r. dokonał tam poświęcenia odnowionego domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego kościoła w Szyszkach

Poświęcenie odnowionego kościoła w Szyszkach

- Jeśli nie będziesz się regularnie spowiadać, stracisz poczucie grzechu. A gdy to się stanie, nigdy nie oczyścisz się ze współczesnych „trądów”, które nas otaczają i często osaczają, czyniąc bezwolnymi - stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Szyszki (25 czerwca 2021 r.). Poświęcił tam odnowione elementy świątyni oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.  czytaj więcej

II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej w Brwilnie

II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej w Brwilnie

W Brwilnie koło Płocka na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego odbył się II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej. W programie dnia patronalnego znalazła się też Msza św., której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Nie sądźmy bliźniego, bo wszyscy jesteśmy słabi i ułomni – powiedział na terenie zabytkowej „Antoniówki”, miejsca związanego z bł. abp. Antonim J. Nowowiejskim. czytaj więcej

„Wakacje na scenie” – bezpłatne półkolonie w Szkołach Katolickich

„Wakacje na scenie” – bezpłatne półkolonie w Szkołach Katolickich

Stowarzyszenie Człowiek Kultura oraz Szkoły Katolickie w Płocku latem wspólnie będą realizowały projekt „Wakacje na scenie”. Zapraszają na bezpłatne półkolonie na terenie Szkół Katolickich dla 90 dzieci z Płocka, w formie 6 - pięciodniowych turnusów. Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. czytaj więcej

Zmarła Krystyna Borkowska, mama ks. Marka Jędrzejewskiego

Zmarła Krystyna Borkowska, mama ks. Marka Jędrzejewskiego

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Krystyna Borkowska, mama ks. Marka Jędrzejewskiego, proboszcza parafii św. Walentego w Unierzyżu. czytaj więcej

Modlitwa motocyklistów w Osieku

Modlitwa motocyklistów w Osieku

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku miało miejsce Liturgiczne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2021. Motocykliści modlili się o bezpieczeństwo na drodze, o szczęśliwe powroty. czytaj więcej

Wznowienie zajęć Klubu Seniora „Szansa” i Poradni Rodzinnej

Wznowienie zajęć Klubu Seniora „Szansa” i Poradni Rodzinnej

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią działalność wznowił Klub Seniora „Szansa” w Płocku, w którym organizowane są różnorodne zajęcia. Poza tym swoje drzwi dla osób potrzebujących porady specjalistów otworzyła Poradnia Rodzinna. Za obiema inicjatywami stoi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Ks. bp M. Milewski: Bóg pomaga nam uciszyć burze na morzu naszego życia

Ks. bp M. Milewski: Bóg pomaga nam uciszyć burze na morzu naszego życia

- Życie jest pełne „burz na morzu”. Przetrwamy je, jeśli zaprosimy Boga do łodzi naszego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim 20 czerwca 2021 r. Odwiedził tę parafię w ramach wizytacji pasterskiej. czytaj więcej

Zakończyły się XI Dni św. Antoniego w Ratowie

Zakończyły się XI Dni św. Antoniego w Ratowie

Widowisko plenerowe „Ratowo 1920” zakończyło 20 czerwca br. XI Dni św. Antoniego na terenie Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Padwy w Ratowie. W ciągu tygodnia w Ratowie można było m.in. zwiedzić z przewodnikiem zabytkowy konwent klasztorny oraz obejrzeć pokaz musztry kawaleryjskiej.  czytaj więcej

RAPORT o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgloszonych w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku

RAPORT o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgloszonych w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku

Dramat małoletnich osób, wykorzystanych seksualnie przez osoby duchowne, na długo pozostanie w pamięci ludzi wierzących jako jeden z najbardziej trudnych okresów w życiu Kościoła. Jest on tym bardziej bolesny, że do ogromu cierpień ofiar została dołączona obojętność i brak właściwej reakcji ze strony osób i struktur odpowiedzialnych za czuwanie nad tym, by praca duszpasterska nie stała się okazją do wyrządzenia krzywdy komukolwiek, zwłaszcza najsłabszym. Kościół musi ciągle pamiętać o przestrodze i surowej karze, przed którą przestrzega Jezus: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18, 6). 

Dlatego po raz kolejny mocnym głosem muszą wybrzmieć słowa przeprosin za rany zadane dzieciom i młodzieży, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez niektórych duchownych diecezji płockiej. Choć dramat wykorzystania seksualnego dokonuje się we wszystkich grupach społecznych, zawodowych, wiekowych, to jego oblicze jest szczególnie odrażające, gdy czynią to osoby duchowne i konsekrowane. Wtedy Kościół, który został powołany, by być znakiem zbawienia w świecie, traci swoją wiarygodność, przestaje być autorytetem moralnym i duchowym, a pasterze powołani do duchowej troski nad powierzonymi im ludźmi czy to z powodu swoich zaburzeń, czy niemoralnego stylu życia, stają się narzędziem w ręku szatana. 

Mając świadomość bólu zadawanego ofiarom, również przez niektórych duchownych diecezji płockiej, Kościół lokalny pragnie z całą szczerością i odpowiedzialnością zmierzyć się z bolesnymi faktami z przeszłości poprzez publikację niniejszego raportu. Publikacja raportu stawia sobie trzy cele:

1) oczyszczenie i uzdrowienie wspólnoty Kościoła;

2) rzetelne poinformowanie członków Kościoła lokalnego o rozmiarach tej tragedii. Do tej wiedzy mają prawo przede wszystkim ofiary, ich rodzice, krewni, osoby towarzyszące pokrzywdzonym w wychodzeniu z dramatu wykorzystania, diecezjanie płoccy oraz opinia publiczna. Pozwoli to na merytoryczną dyskusję, chroni przed uproszczeniami i stereotypami w postrzeganiu Kościoła, duchownych i rozmiarach nadużyć seksualnych;

3) zbudowanie spójnego systemu prewencji i właściwego reagowania na sytuacje wykorzystania małoletnich. Pogłębiona wiedza o skali problemu, jego uwarunkowaniach i kontekstach, pozwoli też na bardziej trafną diagnozę sytuacji, w której znalazł się Kościół płocki. 

czytaj więcej

Dzień skupienia członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Dzień skupienia członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie 19 czerwca br. Diakonia Wyzwolenia Człowieka, działająca w ramach Domowego Kościoła, zorganizowała dzień skupienia dla członków i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: - Chcemy między innymi pomagać rodzinom osób, które były uzależnione od alkoholu – powiedział Henryk Kowalczyk, animator grupy. czytaj więcej

W Sońsku poświęcono tablicę dedykowaną misjonarzom z diecezji płockiej

W Sońsku poświęcono tablicę dedykowaną misjonarzom z diecezji płockiej

W parafii Sońsk 19 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej misjonarzom z diecezji płockiej, a zwłaszcza ks. prał. Wiesławowi Morawskiemu, który pochodzi z tej parafii. Tablica powstała z inicjatywy ks. biskupa Piotra Libery, a ufundowała ją parafia Sońsk. Uroczystość była transmitowana, misjonarz z Ameryki Południowej uczestniczył w niej online. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę