Aktualności

Kaplica św. Zygmunta w katedrze odzyskała pierwotny blask

Kaplica św. Zygmunta w katedrze odzyskała pierwotny blask

Zakończyły się prace związane z odnowieniem kaplicy św. Zygmunta, w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. To pierwsza tak kompleksowa restauracja kaplicy od jej zniszczenia w 1939 roku. Obiekt udało się odnowić dzięki środkom parafian, Urzędu Miasta Płocka i innych źródeł. czytaj więcej

Nagroda „Świadek wiary” dla prof. Janusza Zielińskiego

Nagroda „Świadek wiary” dla prof. Janusza Zielińskiego

Prof. Janusz Zieliński, chemik z Płocka otrzymał nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Byłemu rektorowi Politechniki Warszawskiej w Płocku przyznała ją Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku. Nagroda jest wyróżnieniem wybitnych i pożytecznych działań katolików na rzecz szerzenia królestwa Bożego w świecie. czytaj więcej

X Ratowskie Spotkania Patriotyczne

X Ratowskie Spotkania Patriotyczne

X Ratowskie Spotkania Patriotyczne odbyły się 27 września 2020 r. na terenie Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Ich tematem był patriotyzm w ujęciu chrześcijańskim, wobec szybko postępujących przemian kulturowych. W programie znalazł się koncert, pokazy musztry oraz rekonstrukcja potyczki kawaleryjskiej z 1920 roku. Spotkania zainaugurowano Mszą św. dla pielgrzymów z diecezji i z Polski. czytaj więcej

Siostry benedyktynki proszą o wsparcie remontu domu pielgrzyma

Siostry benedyktynki proszą o wsparcie remontu domu pielgrzyma

Siostry benedyktynki z Sierpca remontują dom pielgrzyma, który ma służyć społeczności lokalnej oraz chętnym z całej Polski. Inwestycja jest jednak bardzo kosztowna. Do końca roku powinien zostać wymieniony dach z konstrukcją, na co potrzeba około 560 tysięcy zł. Siostry proszą ludzi dobrej woli o wsparcie. czytaj więcej

Szkoły Katolickie zainaugurowały nowy rok szkolny

Szkoły Katolickie zainaugurowały nowy rok szkolny

- Noszony na piersiach krzyż zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, a sztandar uczy poczucia odpowiedzialności, godnej postawy i troski o dobre imię szkoły – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Szkołach Katolickich w Płocku. 24 września 2020 r. w czasie Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny poświęcił sztandar szkoły. czytaj więcej

Modlitwa za bohaterów czasów II wojny światowej w Chociszewie

Modlitwa za bohaterów czasów II wojny światowej w Chociszewie

- Przebaczenie jest łaską, to proces niezbędny dla uzdrowienia serca – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii św. Leonarda w Chociszewie w diecezji płockiej. Na cmentarzu parafialnym 25 września 2020 r. poświęcił odnowioną mogiłę Szczepana Topolskiego, który w 1944 roku został przez Niemców zamordowany w obozie w Forcie III w Pomiechówku. czytaj więcej

Zmarła Dorota Kąpińska-Rybicka - siostra ks. Dariusza Kąpińskiego

Zmarła Dorota Kąpińska-Rybicka - siostra ks. Dariusza Kąpińskiego

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 50 lat, zmarła Dorota Kąpińska-Rybicka, siostra ks. Dariusza Kąpińskiego. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: ziemia to dar samego Boga

Ks. biskup Mirosław Milewski: ziemia to dar samego Boga

- Polska ziemia, to Boża ojcowizna, czyli dar samego Boga. Ziemia ściśle łączy się ze swoim Stwórcą – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Zakrzewo koło Płocka, jednej z najstarszych w diecezji płockiej. Udzielił też sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. czytaj więcej

Apel Policji w Bydgoszczy

Apel Policji w Bydgoszczy

Insp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, przekazał nam apel o następującej treści: czytaj więcej

Msza św. o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Pułtuska

Msza św. o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Pułtuska

- Naszym wielkim zadaniem, księży i świeckich, jest odbudowa ewangelicznego Kościoła i odzyskanie mocno naruszonej wiarygodności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Pułtusku. W niedzielę 20 września 2020 r. przewodniczył Mszy św. odpustowej ku czci patrona miasta św. Mateusza. Pobłogosławił także wieńce dożynkowe, przygotowane przez mieszkańców okolicznych wsi. czytaj więcej

Spotkanie młodzieży „Chleb i Wino” w Płocku, Rostkowie, Przasnyszu

Spotkanie młodzieży „Chleb i Wino” w Płocku, Rostkowie, Przasnyszu

„Chleb i Wino” – pod takim hasłem w dniach 18-19 września 2020 r. odbyło się spotkanie młodzieży z diecezji płockiej, które zastąpiło doroczną, ogólnopolską pielgrzymkę do Rostkowa i Przasnysza – miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz głównego patrona diecezji płockiej. Na zakończenie spotkania Mszy św. w przasnyskiej farze przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Stanisław Kostka uczy, żeby nie zadawalać się byle czym

Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Stanisław Kostka uczy, żeby nie zadawalać się byle czym

- Święty Stanisław Kostka nie chciał się zadowolić byle czym. Mówił „nie” bylejakości. Uczył, że jesteście stworzeni do czegoś więcej – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 18 września 2020 r. w Nasielsku, w uroczystość św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, i głównego patrona diecezji płockiej. Poświęcił także odnowione tabernakulum w kościele parafii św. Wojciecha. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę