Aktualności

Wskazania pastoralne Biskupa Płockiego dla kapłanów i wiernych diecezji płockiej dotyczące organizacji obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Wskazania pastoralne Biskupa Płockiego dla kapłanów i wiernych diecezji płockiej dotyczące organizacji obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Boża Opatrzność, która wszystkim rządzi, przed którą wszystko jest odsłonięte, „nawet to, co ma stać się w przyszłości z wolnego działania stworzeń” (KKK, nr 302), daje nam piękną sposobność do świętowania 100. rocznicy urodzin Papieża Słowianina, Świadka nadziei, który pozostawił po sobie wspaniały ślad w życiu Kościoła oraz milionów wyznawców Chrystusa i ludzi dobrej woli na całym świecie. czytaj więcej

Płocki KIK i Brat Albert w żałobie [Gość Płocki]

Płocki KIK i Brat Albert w żałobie [Gość Płocki]

Nie żyje Kazimierz Wiercioch - od wielu lat związany z płockimi organizacjami katolików świeckich: Klubem Inteligencji Katolickiej i Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy św. Brata Alberta. czytaj więcej

Muzeum Diecezjalne w Płocku otwarte po przerwie

Muzeum Diecezjalne w Płocku otwarte po przerwie

Po przerwie spowodowanej pandemią, na nowo otwarto Muzeum Diecezjalne w Płocku. W ciągu roku zwiedza je kilkanaście tysięcy osób. Obecnie na terenie placówki muzealnej może jednorazowo przebywać 30 osób, w maseczkach i rękawiczkach ochronnych. Wyznaczono też nowy kierunek zwiedzania. czytaj więcej

Komunikat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Komunikat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

W dniach od 3 do 9 maja obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Troska o powołania powinna być obecna w życiu każdego chrześcijanina nieustannie. Nie może jej zabraknąć również i w tych dniach, kiedy nasze serca przepełnia modlitwa związana z panującą pandemią oraz suszą. Nie możemy zapomnieć, że tak jak co roku, także i teraz Pan Bóg zaprasza młodych mężczyzn i młode kobiety do podjęcia szczególnej drogi, jaką jest kapłaństwo lub życie konsekrowane. Wielu z nich potrzebne jest nasze dobre słowo, wsparcie, ale przede wszystkim zanoszona w ich intencji nasza modlitwa. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: nie może być „nowej normalności” bez Boga

Ks. biskup Mirosław Milewski: nie może być „nowej normalności” bez Boga

- Nie wyobrażamy sobie budowania „nowej normalności” bez Boga, bez Jego przykazań, bez dostrzeżenia świata wartości, ducha i prawdziwej wolności - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 3 maja br. w bazylice katedralnej płockiej, w czasie Eucharystii w intencji Ojczyzny, w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Z powodu stanu epidemii oficjalne uroczystości miały inny niż dotychczas charakter. czytaj więcej

PSS „Zgoda” dziękowała podczas Eucharystii za 150-lecie działalności

PSS „Zgoda” dziękowała podczas Eucharystii za 150-lecie działalności

O tym, że jedynie budowanie na wartościach jest trwałe i przynosi efekty, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski z okazji 150-lecia „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku. Z tej okazji 2 maja br. przewodniczył dziękczynnej Eucharystii w bazylice katedralnej płockiej. Była ona transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej, także na kanale You Tube. czytaj więcej

Zmarł Jerzy Kulesza, tata ks. Andrzeja Kuleszy pochodzącego z Diecezji Płockiej

Zmarł Jerzy Kulesza, tata ks. Andrzeja Kuleszy pochodzącego z Diecezji Płockiej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 2020 r. zmarł tata ks. Andrzeja Kuleszy pochodzącego z parafii Krzynowłoga Mała. czytaj więcej

20. rocznica powstania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

20. rocznica powstania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Gdy św. Faustyna zobaczyła w swej klasztornej celi Jezusa, Jej dusza była przejęta bojaźnią i radością. Zrozumiała, że Boże Miłosierdzie jest sposobem, w jaki Bóg przebacza – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 30 kwietnia 2020 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Tego dnia przypadała 20. rocznica powstania sanktuarium diecezjalnego. czytaj więcej

Zostań z Bogiem. Tydzień Biblijny 2020 (sobota)

Zostań z Bogiem. Tydzień Biblijny 2020 (sobota)

W Tygodniu Biblijnym pragniemy kontynuować to doświadczenie wspólnej medytacji Słowa Bożego według metody, z której możemy korzystać dzięki duchowemu doświadczeniu św. Ignacego Loyoli. czytaj więcej

Pierwsze STOProcent online za nami!

Pierwsze STOProcent online za nami!

W sobotę, 25 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu STOProcent przeprowadzone online. Uczestnicy za pośrednictwem Internetu spotkali się na wspólnej modlitwie, konferencji poprowadzonej przez Wspólnotę Polonii oraz pracy w zastępach. czytaj więcej

Zostań z Bogiem. Tydzień Biblijny 2020 [piątek]

Zostań z Bogiem. Tydzień Biblijny 2020 [piątek]

W Tygodniu Biblijnym pragniemy kontynuować to doświadczenie wspólnej medytacji Słowa Bożego według metody, z której możemy korzystać dzięki duchowemu doświadczeniu św. Ignacego Loyoli. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę