Biskup senior Piotr Libera

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

Publikacje

Najbliższe wydarzenia >>

41. Piesza Pielgrzymka na  Jasną Górę

6-14 sierpnia - (6 sierpnia – Wyjście pielgrzymki na  Jasną Górę – bp Mirosław Milewski; 14 sierpnia – Wejście pielgrzymki na  Jasna Górę –  bp Piotr Libera) 

Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP

Skępe, pw. Zwiastowania NMP

Bierzmowanie

Dobrzyń n. Wisłą

Słowo na 140. rocznicę Płockiego Towarzystwa Lekarskiego – Teatr Dramatyczny - Płock 19.01.2013

Szanowni Państwo,

jestem Państwu ogromnie wdzięczny, że na obchód 140-lecia Płockiego Towarzystwa Lekarskiego zechcieliście zaprosić także Biskupa Płockiego. I nie myślę tu oczywiście o mojej skromnej osobie, ale o urzędzie, który mam zaszczyt piastować.

czytaj więcej

Homilia wygłoszona w Dulsku podczas Eucharystii połączonej z wprowadzeniem relikwii bł. Jana Pawła II i poświęceniem tablicy ku czci miejscowych bohaterów Powstania Styczniowego -20.01.2013

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami...” czytaj więcej

Homilia wygłoszona na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku - 25.01.2013

Ekscelencjo, Księże Biskupie Naczelny,
Czcigodni Księża Mariawiccy, Prawosławni, Ewangeliccy i Katoliccy,
Drogie Siostry Zakonne, Diakoni i Alumni,
Szanowni Chrześcijanie Świeccy, czytaj więcej

Homilia w Dniu Chorych – Płock 11.02.2013

Ewangelia: Łk 10, 25-41

Umiłowani,
1. Światowy Dzień Chorych, który dzisiaj, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy, jest okazją, aby uwrażliwić siebie samych i całe społeczeństwo na los ludzi chorych;
czytaj więcej

Homilia - Środa Popielcowa - 13.02.2013

Siostry i Bracia,

1. Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Post, obchodzony co rok na pamiątkę czterdziestodniowego postu i kuszenia Jezusa Chrystusa. Nawiązujemy w ten sposób także do starożytnej tradycji przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielkanoc.

czytaj więcej

Homilia - Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii – Płock Studnia 17.02.2013

[czytania z 1 Niedzieli Wielkiego Postu, rok C]
Umiłowani Bracia,

1. Z głębi serca dziękuję Wam za to, że swoją posługę nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii:

czytaj więcej

Kazanie pasyjne - Katedra Płocka - 17.02.2013

Umiłowani Bracia i Siostry,

1. Tak oto rozpoczęliśmy w Płockiej Bazylice Katedralnej wielkopostne nabożeństwo Gorzkich żali.

czytaj więcej

Homilia – Katedra Płocka 22.02.2013

[czytania ze Święta Bazyliki św. Piotra – tom VI]

Ekscelencjo, Drogi Księże Biskupie Romanie; Czcigodni kapłani; Kochani klerycy; Wielebne Siostry Zakonne; Drodzy uczestnicy tej Eucharystii zebrani Katedrze i przy radioodbiornikach,

czytaj więcej

Wprowadzenie do Mszy Świętej - 23.02.2013

Obchodzimy dzisiaj w całym Kościele Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Jest to dzień wdzięczności za wierne trwanie w prawdzie Chrystusowej i jej nauczanie przez rzymską Stolicę Piotrową, prokthemene tes agapes – przewodzącą wspólnocie miłości całego Kościoła, jak pisano już na początku II wieku; za skałę prawdy, na której Kościół może niezłomnie trwać i dlatego „bramy piekielne go przemogą”. czytaj więcej

Homilia w Mławie - 300-lecie Gorzkich Żali – 2.03.2013

Czcigodny Księże Kanoniku Ryszardzie wraz z Twoimi Współpracownikami w duszpasterskim trudzie w Parafii św. Biskupa Męczennika; Drodzy kapłani Dekanatu Mławskiego, zcigodny Księże Rektorze i Drodzy Alumni; Wielebne Siostry Zakonne; czytaj więcej

Słowo na otwarcie Muzeum Żydów Mazowieckich – Płock 14.03.2013

Bardzo mnie wzruszył cytat z Psalmu 133, który znajduje się na zaproszeniu na dzisiejszą uroczystość otwarcia Muzeum Żydów Mazowieckich w odrestaurowanej małej synagodze płockiej. czytaj więcej

Homilia wygłoszona 19 marca 2013 r. w dniu Inauguracji Pontyfikatu Papieża Franciszka – Płocka Katedra

[czytania z VI tomu; Ewangelia druga! Łk 2,41-51]
Siostry i Bracia,
1. Oto dzisiaj, w Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Kościoła Świętego Papież Franciszek, pasterz „z krańców ziemi”, dai confini della terra, jak sam powiedział w minioną środę z logii Bazyliki Watykańskiej, zainaugurował swój pontyfikat.
czytaj więcej

Telegram Biskupa Płockiego Piotra Libery do Ojca Świętego Franciszka

Umiłowany Ojcze Święty! Łącząc się z Tobą w dniu Uroczystej Inauguracji Twojego Pontyfikatu, Biskup Piotr Libera - wraz z Biskupem Pomocniczym Romanem Marcinkowskim, kapłanami, alumnami, siostrami zakonnymi i wiernymi świeckimi, zgromadzonymi w Płockiej Bazylice Katedralnej na Uroczystej Eucharystii dziękczynnej za Twój, Umiłowany Ojcze Święty, wybór - składa Ci wyrazy najgłębszej czci i synowskiego oddania. czytaj więcej

Homilia na Niedzielę Palmową (Kościół św. Jadwigi Królowej) Płock 23.03.2013

Kochani Księża,
Drodzy Młodzi Przyjaciele,
1. Niedziela Palmowa, to jedyna niedziela w ciągu roku, kiedy podczas liturgii czytamy dwie Ewangelie – jedną o uroczystym wjeździe Jezusa - Mesjasza do Jerozolimy i drugą, którą w tym roku jest Męka Jezusa Chrystusa według św. Łukasza. Jezus wjeżdża do swojego miasta.

 

czytaj więcej

Homilia wygłoszona podczas Mszy Krzyżma - Płock - Katedra 2013

1. „Chrystus, usiadłszy, począł mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli...”
Jestem Wam, Umiłowani, ogromnie wdzięczny za tę obecność w katedrze, przy swoim biskupie, wraz z biskupem pomocniczym... czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę