Aktualności

Wielkopostny dzień zamyślenia dla rolników i osób związanych z rolnictwem

Wielkopostny dzień zamyślenia dla rolników i osób związanych z rolnictwem

Zapraszamy rolników i inne osoby związane z rolnictwem na Wielkopostny Dzień Zamyślenia, który odbędzie się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie 25 lutego br. Będzie to okazja zarówno do wspólnej modlitwy, jak i zapoznania się z bieżącymi sprawami związanymi z rolnictwem. Poniżej zamieszczamy program spotkania. czytaj więcej

Ks biskup Szymon Stułkowski do osób konsekrowanych: ofiarowaliście Bogu skarb - swoje życie
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Ks biskup Szymon Stułkowski do osób konsekrowanych: ofiarowaliście Bogu skarb - swoje życie

O tym, że osoby konsekrowane ofiarowały Bogu swoje życie, czyli swój największy skarb, a także o tym, że trzymając się Go, powinny widzieć nad sobą otwarte niebo, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do osób konsekrowanych na Mszy św. w katedrze płockiej, z okazji 26. Światowego Dnia Życia Konsekrowanego (2 lutego br.). W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej, dokonał tradycyjnego pobłogosławienia świec. czytaj więcej

Członkowie Kół Radia Maryja modlili się w parafii św. Józefa w Płocku

Członkowie Kół Radia Maryja modlili się w parafii św. Józefa w Płocku

O tym, że Bóg jest z nami najbardziej wtedy, gdy wydaje się, że Go nie ma, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. dla Międzyparafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja, przy parafii pw. św. Józefa w Płocku (29 stycznia br.).   czytaj więcej

Poświęcenie nowej malatury kościoła w Borkowie Kościelnym

Poświęcenie nowej malatury kościoła w Borkowie Kościelnym

- Błogosławieństwa pokazują, że kiedy przyjdzie cierpienie, bieda, smutek, to będę się umiał w tym odnaleźć. To jakby cel budowania naszej relacji z Panem Bogiem, by być wtedy mocnym - powiedział bp Szymon Stułkowski w parafii Borkowo Kościelne w diecezji płockiej. W odpust ku czci św. Apolonii (29 stycznia br.) poświęcił między innymi nową malaturę kościoła. czytaj więcej

Biskup płocki poświęcił kamień węgielny pod rozbudowę Zakładu Karnego

Biskup płocki poświęcił kamień węgielny pod rozbudowę Zakładu Karnego

Ks. biskup Szymon Stułkowski poświęcił kamień węgielny pod budowę nowych pawilonów w Zakładzie Karnym w Płocku (27 stycznia br.): - Jezus Chrystus najwięcej serca okazał celnikom i jawnogrzesznicom - zwrócił się do uczestników wydarzenia.  - Największym złem jest rozpacz – powtórzył za papieżem Janem Pawłem II.   czytaj więcej

Ekumeniczne nieszpory u mariawitów
plock.gosc.pl

Ekumeniczne nieszpory u mariawitów

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan modlili się wspólnie w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (25 stycznia br.). Homilię wygłosił ks. biskup Szymon Stułkowski. Zauważył, że hasło tegorocznego tygodnia „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) stało się ciałem, jeśli chodzi o zaangażowanie Kościołów w pomoc braciom i siostrom w Ukrainie. czytaj więcej

Msza św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Msza św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Nie należy modlić się już tylko za chrześcijan innych wspólnot wyznaniowych, lecz przede wszystkim razem z nimi – podkreślił ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, emerytowany oficjał Sądu Biskupiego w Płocku. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przewodniczył Mszy św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czyli miejscu pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie.  czytaj więcej

Msza św. w intencji zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”
plock.gosc.pl

Msza św. w intencji zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”

W kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku sprawowano Mszę św. za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii” (24 stycznia br.). Przewodniczył jej ks. prof. Henryk Seweryniak. Przypomniał postać ks. prof. Konrada Marii Pawła Rudnickiego, wybitnego astronoma i duchownego mariawickiego, którego dziesiąta rocznica śmierci przypada w tym roku. Msza w kościele Janowym odbyła się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. czytaj więcej

Nabożeństwo słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku
plock.gosc.pl

Nabożeństwo słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich modlili się wspólnie podczas nabożeństwa słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ewangelickiej ks. Szymon Czembor, a homilię wygłosił ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, odpowiedzialny za ekumenizm w diecezji płockiej: -  Jednoczy nas krzyż i słowo Boże, które są duchowym kręgosłupem – zaakcentował ksiądz katolicki.  czytaj więcej

W Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości”

W Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości”

„«Radość miłości» w Rodzinie w czasie Bożego Narodzenia” - pod takim tytułem w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski (21 stycznia br.). Wzięło w nim udział ponad trzydziestu uczestników z całej diecezji. czytaj więcej

Podczas Eucharystii w Łętowie kazanie wygłosił ksiądz ewangelicki
plock.gosc.pl

Podczas Eucharystii w Łętowie kazanie wygłosił ksiądz ewangelicki

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie 22 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że czymś, co jednoczy chrześcijan bez względu na wyznanie, jest krzyż. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga
plock.gosc.pl

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga

- Biblia jest jak mapa, przez którą Bóg chce nam pokazać, jakimi drogami nas prowadzi do siebie, do nieba – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Niedzielę Słowa Bożego w katedrze w Płocku (22 stycznia br.). Wierni otrzymali też cytaty z Pisma św. do osobistego rozważenia.   czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę