Aktualności

Dekret Biskupa Płockiego w związku z publikacją Listu apostolskiego w formie motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka z dnia 16 lipca 2021 r.

Dekret Biskupa Płockiego w związku z publikacją Listu apostolskiego w formie motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka z dnia 16 lipca 2021 r.

W trosce o piękno i właściwe sprawowanie liturgii według dawnej formy w diecezji płockiej, po zweryfikowaniu prawdziwej sytuacji grup celebrujących według Missale Romanum z 1962 r., w duchu wierności nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży, jak również w zgodzie z dyspozycjami, wyrażonymi w Liście apostolskim w formie motu proprio Traditionis custodes (TC) papieża Franciszka, czytaj więcej

Msza św. z biskupem Romanem Marcinkowskim w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w 100. rocznicę powstania Legionu Maryi

Msza św. z biskupem Romanem Marcinkowskim w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w 100. rocznicę powstania Legionu Maryi

W pierwszą niedzielę września 2021 r. biskup senior Roman Adam Marcinkowski z Płocka przewodniczył Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej o godz. 9.00 przez Program 1 Polskiego Radia. W kazaniu wspomniał obchodzoną w 2021 r. 100. rocznicę powstania Legionu Maryi. czytaj więcej

Spotkanie duszpasterzy młodzieży i ministrantów

Spotkanie duszpasterzy młodzieży i ministrantów

- Diecezja płocka jest jedyną w Polsce, w której odbył się Synod Młodych. W głosie synodalnym nie może zabraknąć głosu młodzieży – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Płocku podczas spotkania z duszpasterzami młodzieży i duszpasterzami Liturgicznej Służby Ołtarza (1 września br.). Wręczył im nominacje na rok pracy duszpasterskiej. czytaj więcej

PRO MEMORIA

PRO MEMORIA

Wobec trwającego zagrożenia epidemicznego i po docierających do mnie sygnałach o lekceważeniu bądź kwestionowaniu przez niektórych duchownych diecezji płockiej obowiązujących norm sanitarnych, przypominam ponownie, że: czytaj więcej

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. Dnia Solidarności z Afgańczykami

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. Dnia Solidarności z Afgańczykami

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze zmianą władzy.
Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej. czytaj więcej

Płock pożegnał starostę Mariusza Bieńka

Płock pożegnał starostę Mariusza Bieńka

W płockiej katedrze bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. pogrzebowej w intencji zmarłego 22 sierpnia Mariusza Bieńka, starosty płockiego. czytaj więcej

Komunikaty Kancelarii Kurii dotyczące Konferencji Dziekanów

Komunikaty Kancelarii Kurii dotyczące Konferencji Dziekanów

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Kancelarii Kurii czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski do młodzieży: w życiu i w wierze potrzeba wysiłku

Ks. biskup M. Milewski do młodzieży: w życiu i w wierze potrzeba wysiłku

- W życiu i w wierze potrzeba wysiłku.  Oprócz egoistycznym potrzeb, jest też miłość i odpowiedzialność. Ludzi trzeba kochać czynem – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym (30 sierpnia br.). czytaj więcej

Uroczystości pogrzebowe śp. Starosty Płockiego Mariusza Bieńka

Uroczystości pogrzebowe śp. Starosty Płockiego Mariusza Bieńka

W czwartek 2 września br. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku odbędą się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego 28 sierpnia 2021 r. śp. Starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył będzie biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Kazanie wygłosi ks. kan. Grzegorz Przybyłek, proboszcz parafii Wyszogród. czytaj więcej

Trwają spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym

Trwają spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym

Płock i Ciechanów, to dwa miasta w diecezji płockiej, w których organizowane są spotkania szkoleniowo-informacyjne dla katechetów przed nowym rokiem szkolnym: - Duch Pański jest nad nami, tak, jak był nad Jezusem – powiedział do katechetów 30 sierpnia br. biskup płocki Piotr Libera. Gościem spotkania w Płocku w parafii św. Stanisława Kostki był ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. czytaj więcej

W Strzygach powstał mural z kard. Stefanem Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II

W Strzygach powstał mural z kard. Stefanem Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II

Na murze otaczającym kościół parafialny w Strzygach płockiej powstał mural przedstawiający scenę homagium Prymasa Tysiąclecia po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Jego autorką jest Agnieszka Cieszewska. - Dzięki muralowi otoczenie kościoła w Strzygach staje się  piękną lekcją historii i religii – uważa proboszcz ks. Jarosław Maciej Jastrzębski. czytaj więcej

V Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej

V Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej

Około 500 druhów strażaków wzięło udział w V Pielgrzymce Strażaków Diecezji Płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu (28 sierpnia br.). Jej głównym punktem była Msza św. z udziałem strażaków: - Kiedy ludzie widzą biegnącego do pożaru strażaka, kiedy widzą człowieka ryzykującego własne zdrowie i życie, żeby zdrowie i życie drugiego ocalić, wtedy nikt nie powie, że to tylko słowa – zaznaczył biskup płocki Piotr Libera. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę