Aktualności

Zmarł ks. kan. Marian Ofiara
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Zmarł ks. kan. Marian Ofiara

Po długiej chorobie, 8 kwietnia br., odszedł do domu Ojca ks. kan. Marian Ofiara. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 12 kwietnia 2022 r. w Sanktuarium Męczenników Działdowskich w Działdowie, o godz. 11.00. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu śp. ks. Mariana Ofiarę. czytaj więcej

Wybory w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich

Wybory w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, w Szkołach Katolickich w Płocku odbyło się XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, uczestniczyło zaś w nim 38 delegatów z 14 kół organizacji, działających w różnych parafiach diecezji płockiej. czytaj więcej

Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta w Płocku – 8 kwietnia 2022 r.

Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta w Płocku – 8 kwietnia 2022 r.

W piątek 8 kwietnia 2022 r. (przed Niedzielą Palmową), odbędzie się ogólnomiejska Droga Krzyżowa ulicami Płocka. W nabożeństwie uczestniczyć będą J. E. Biskup Płocki Piotr Libera oraz J. E. Biskup Mirosław Milewski. czytaj więcej

Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – 10 kwietnia 2022 r.
ekai

Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – 10 kwietnia 2022 r.

W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy i wszyscy, którzy tworzą szpital będą mogli uczestniczyć w Mszy św., a także skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Podczas rekolekcji zakończy się peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w diecezji płockiej. czytaj więcej

Rekolekcje wielkopostne „Opuszczeni” (propozycja MCEW Studnia)

Rekolekcje wielkopostne „Opuszczeni” (propozycja MCEW Studnia)

Na kartach Ewangelii odnajdujemy tak bardzo ludzkie doświadczenie samotności i opuszczenia. W Ogrójcu widzimy osamotnionego Mesjasza – “wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56). czytaj więcej

W Płocku odbył się finał XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej

W Płocku odbył się finał XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej

Maja Karolina Gołuszko z diecezji legnickiej zajęła pierwsze miejsce w XXXII Olimpiadzie Teologii Katolickiej pt. „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”, finał odbył się 2 kwietnia 2022 r. w Płocku. Swoją wiedzę sprawdziło 82 młodych ludzi z 41 diecezji. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela z ich udziałem przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Wiedza o miłosierdziu jest zaledwie pierwszym krokiem w kształtowaniu człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Trzeba czynić miłosierdzie  – podkreślił w homilii. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Jan Paweł II zachęcał młodzież do pracy nad sobą
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Jan Paweł II zachęcał młodzież do pracy nad sobą

- Papież Jan Paweł II zawsze zachęcał młodych do wysiłku, do pracy nad sobą, do walki o dobro i do empatii - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Krzynowłoga Wielka. W 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II udzielił bierzmowania młodzieży z tej parafii. czytaj więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wspiera uchodźców i mieszkańców Ukrainy

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wspiera uchodźców i mieszkańców Ukrainy

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej od początku wojny w Ukrainie zaangażowało się w organizację pomocy ludności ukraińskiej: uchodźcom, którzy przebywają w Płocku i osobom, które pozostały na Ukrainie. – Dzięki życzliwości płocczan udało się zebrać i zakupić wiele potrzebnych rzeczy - mówi dr Witold Wybult, prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. czytaj więcej

W diecezji płockiej w 2021 roku przybyło chrztów i ślubów

W diecezji płockiej w 2021 roku przybyło chrztów i ślubów

W diecezji płockiej w 2021 roku więcej dzieci przyjęło sakrament chrztu św. i więcej par zdecydowało się na sakrament małżeństwa - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annuus 2021”, przygotowanego przez Stolicę Apostolską. To powrót do sakramentów po czasie ścisłych ograniczeń pandemicznych.   czytaj więcej

Ogólnopolska XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej – 31 marca – 2 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolska XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej – 31 marca – 2 kwietnia 2022 r.

W Płocku pod hasłem „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” 31 marca 2022 r. rozpoczyna się finał XXXII ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. 82 uczestnikom towarzyszyć będą biskupi: biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Młodzież, która przyjechała do grodu nad Wisłą z opiekunami, zwiedzi miejsce pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie” św. s. Faustynie Kowalskiej. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: posługa w Kościele nie może spowszednieć
foto: facebook @wsdplock

Ks. biskup Mirosław Milewski: posługa w Kościele nie może spowszednieć

O tym, że posługi w Kościele nie mogą spowszednieć i że wzorem Jezusa należy wykonywać je starannie i gorliwie, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 27 marca 2022 r., w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Podczas Eucharystii udzielił posług lektoratu i akolitatu siedmiu alumnom. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: przyjmowanie uchodźców, to nasza troska o życie

Ks. biskup Mirosław Milewski: przyjmowanie uchodźców, to nasza troska o życie

- Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy w naszym kraju, to wyraz troski o życie, które jest święte – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w parafii pw. św. Józefa w Płocku. Dodał, że obecnie życie jest atakowane nawet przez organizacje, które powinny je chronić. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę