Aktualności

Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku

Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku

- Szkoła to wspólnota w drodze. Szkoła katolicka, to rodzina dzieci Bożych, które wzrastają ku niebu napełniając się światłem Bożym – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku. W nowym roku szkolnym naukę w nich rozpoczęło około 230 uczniów. czytaj więcej

Msza św. w 50. rocznicę powstania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Msza św. w 50. rocznicę powstania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

- Kultura oznaczała kiedyś uprawę duszy i sumienia. Jakimi wartościami został uprawiony duch, takie przynosił owoce w postępowaniu i życiu – powiedział ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski w zabytkowym kościele z Drążdżewa, na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Msza św. poprzedziła jubileuszowe obchody.   czytaj więcej

39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

„Kochaj mnie Tato!” – takie hasło przyświecało 39. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc kultu św. Stanisława Kostki (1550-1568), która odbył się 18 września 2021 r. - w liturgiczne wspomnienie patrona dzieci, młodzieży i diecezji płockiej. W programie były Msze św., konferencja o ojcostwie i koncert Maleo Reggae Rockers.   czytaj więcej

Ks. bp M. Milewski: św. Stanisław Kostka przeciwstawił się panującym modom na życie

Ks. bp M. Milewski: św. Stanisław Kostka przeciwstawił się panującym modom na życie

- Św. Stanisław Kostka był osobowością. Nie dał się zwieść mirażowi kariery. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Gąbinie, w święto św. Stanisława Kostki (1550-1568) - głównego patrona diecezji płockiej (18 września 2021 r.).    czytaj więcej

Ks. kan. dr Andrzej Leleń: w muzyce chorał jest fundamentem (rozmowa)

Ks. kan. dr Andrzej Leleń: w muzyce chorał jest fundamentem (rozmowa)

- W muzyce chorał jest fundamentem. Gdyby nie było religijnej monodii Średniowiecza, nie byłoby wielogłosowości - uważa ks. kan. dr Andrzej Leleń, współorganizator 27.  Festiwalu Muzyki Jednogłosowej, przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Płockiej, wykładowca muzyki Kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, wykładowca Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku. czytaj więcej

Pielgrzymka do Działdowa – 25 września 2021 r.

Pielgrzymka do Działdowa – 25 września 2021 r.

25 września br. (sobota) odbędzie się doroczna pielgrzymka z parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku do Działdowa – miejsca męczeńskiej śmierci Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników - abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Trwają zapisy na tę pielgrzymkę. czytaj więcej

27. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku – 17-19 września 2021 r.

27. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku – 17-19 września 2021 r.

Zespoły wokalne Gothic Voices z Wielkiej Brytanii i Monodia Polska, a także aktor Jan Frycz oraz śpiewak i instrumentalista Adam Strug wystąpią w Płocku podczas 27. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. Ciekawym wydarzeniem będzie także mistrzowski koncert organowy Marcela Péresa. Festiwal odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 r. w bazylice katedralnej Płockiej. czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”

Ks. biskup M. Milewski: kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”

- Błogosławieni kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”. Swoim życiem pokazali, że wiara w krzyż Chrystusowy daje ogromną siłę, pomocną w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Skrwilnie (14 września br.). czytaj więcej

Ekumeniczna „Modlitwa w ogrodach” za stworzenie

Ekumeniczna „Modlitwa w ogrodach” za stworzenie

Przyroda w muzyce była tematem tegorocznej „Modlitwy w ogrodach”, inicjowanej w Płocku z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia. Uczestnicy wysłuchali „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego, wypuścili w niebo gołębie oraz posadzili drzewa na terenie Szkół Katolickich i Wyższego Seminarium Duchownego.    czytaj więcej

Zachęta Biskupa Płockiego do wspierania diecezjalnych mediów

Zachęta Biskupa Płockiego do wspierania diecezjalnych mediów

W trzecią niedzielę września, 19 września 2021 r., Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszy mu w tym roku hasło papieskiego przesłania: „«Chodź i zobacz», aby komunikować się spotykając osoby tam, gdzie są, i takie, jakie są”. czytaj więcej

XII Turniej Piłki Siatkowej KSM o Puchar Biskupa Płockiego

XII Turniej Piłki Siatkowej KSM o Puchar Biskupa Płockiego

Na początku nowego roku szkolnego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej zorganizowało po raz kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Biskupa Płockiego. Zawody sportowe odbyły się 4 września br. w Grudusku.  czytaj więcej

Przedstawiciele diecezji płockiej na beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej

Przedstawiciele diecezji płockiej na beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną organizatorzy zdecydowali, że w uroczystościach beatyfikacyjnych Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Elżbiety Róży Czackiej w niedzielę 12 września 2021 r. udział wezmą jedynie przedstawiciele poszczególnych diecezji. Na czele delegacji z diecezji płockiej staną księża biskupi: biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy Mirosław Milewski. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę