Aktualności

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie – 19 lutego 2023 r.

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie – 19 lutego 2023 r.

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w diecezji płockiej odbędzie się w niedzielę 19 lutego br. w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. W tym roku wierni usłyszą komentarz rozdziału adhortacji papieża Franciszka, dotyczący wychowania dzieci. czytaj więcej

Ks. prof. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego
parafia-zukowo.pl

Ks. prof. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego

Ks. prał. prof. UKSW dr hab. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego w Płocku. Nominację odebrał 10 lutego br. z rąk biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. czytaj więcej

W Płocku odbyło się ogólnopolskie spotkanie wspólnoty Wojowników Maryi
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

W Płocku odbyło się ogólnopolskie spotkanie wspólnoty Wojowników Maryi

Około 5 tysięcy osób wzięło udział w ogólnopolskim, otwartym spotkaniu formacyjnym wspólnoty Wojowników Maryi w Płocku (11 lutego br.). Nauczanie koncentrowało się wokół tematu „Ojciec i dzieci”: - Gdy dzieci są małe, trzeba im dużo mówić o Panu Bogu, a gdy są dorosłe - dużo mówić Panu Bogu o swoich dzieciach – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski do chorych: nasz los jest w ręku Boga
foto: ks. W> Piętka/Gość Płocki

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski do chorych: nasz los jest w ręku Boga

- To miejsce pozwala nam uświadomić sobie, że nasz los jest w ręku Bogu – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kaplicy pw. św. Ojca Pio w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku (10 lutego br.). Przewodniczył Mszy św. z okazji XXXI Światowego Dnia Chorego i odwiedził oddziały szpitalne. czytaj więcej

Warsztaty dla spowiedników „Bioetyka w konfesjonale”

Warsztaty dla spowiedników „Bioetyka w konfesjonale”

Zapraszamy Czcigodnych Księży do udziału w warsztatach dla spowiedników, poświęconych zamyśleniu nad istotą sakramentu pokuty i pojednania. Będą one okazją do przyjrzenia się sprawowaniu sakramentu pokuty w świetle ostatnich dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kwestiach etyki życia seksualnego i bioetyki: aborcji, antykoncepcji, spowiedzi osób żyjących w związkach nieregularnych, rozeznawania i towarzyszenia różnym osobom. czytaj więcej

44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – 3 marca 2023 roku
fot. ks. W. Kućko

44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – 3 marca 2023 roku

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 44. Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dnia 3 marca 2023 roku (piątek), w gmachu płockiego seminarium, pod hasłem: „Bóg nie męczy się przebaczaniem. Szanse i wyzwania sakramentu pokuty i pojednania”. czytaj więcej

W diecezji płockiej powiększy się grono nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W diecezji płockiej powiększy się grono nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W diecezji płockiej przybędzie 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Po zakończeniu okresu przygotowania i formalnym ustanowieniu przez biskupa płockiego łącznie w diecezji posługiwać będzie 145 mężczyzn uprawnionych do udzielania wiernym Komunii św.: - Jest to ważna forma zaangażowania się ludzi świeckich w życie Kościoła – uważa ks. dr Marcin Sadowski, opiekun tej grupy, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.    czytaj więcej

Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Jesteśmy świadkami ogromu cierpienia, jakie w tych dniach spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii. W związku z tym proszę o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie. Proszę również, aby w najbliższą niedzielę 12 lutego br. na wszystkich Mszach Świętych odprawianych w kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej, dołączono do modlitwy wiernych specjalne wezwanie w tej intencji. Niech miłosierny Bóg wspomoże wszystkie ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie. czytaj więcej

Zmarła Czesława Piątek, Mama ks. Jerzego Piątka

Zmarła Czesława Piątek, Mama ks. Jerzego Piątka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 89 lat zmarła Czesława Piątek, mama ks. mgr. Jerzego Piątka, proboszcza parafii św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą. czytaj więcej

W Płocku rusza Akademia Wiary – 8 lutego 2023 r.

W Płocku rusza Akademia Wiary – 8 lutego 2023 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach Akademii Wiary: - To spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę – zapowiada dr Witold Wybult, prezes stowarzyszenia. Tematem pierwszej prelekcji 8 lutego br. będzie piękno liturgii. czytaj więcej

Biskup płocki modlił się z chorymi i pracownikami szpitala w Ciechanowie
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Biskup płocki modlił się z chorymi i pracownikami szpitala w Ciechanowie

O tym, że Bóg „spalił się” dla ludzi do końca, na krzyżu, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w szpitalu w Ciechanowie, odwiedzając go niemal w przededniu Światowego Dnia Chorych (5 lutego br.). Zachęcił także wiernych, aby „spalali się z miłości do Boga i do ludzi”. Odwiedził również jeden z oddziałów szpitalnych. czytaj więcej

Tytuł „Tłuchowianina Roku 2022” dla ks. Andrzeja Zakrzewskiego

Tytuł „Tłuchowianina Roku 2022” dla ks. Andrzeja Zakrzewskiego

Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, emerytowany proboszcz parafii Tłuchowo, został uhonorowany tytułem „Tłuchowianina Roku 2022”, przyznawanym przez lokalną społeczność: - Wiele rzeczy mogłem zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian i mieszkańców gminy – podkreślił były proboszcz, diecezjalny kapelan Straży Pożarnych, autor publikacji historycznych.   czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę