Aktualności

Ks. biskup M. Milewski do kandydatów na diakonów: postępujcie ewangelicznie

Ks. biskup M. Milewski do kandydatów na diakonów: postępujcie ewangelicznie

W bazylice katedralnej płockiej ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej 22 maja br. udzielił święceń diakonatu trzem alumnom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w obecności ich wychowawców, wykładowców i rodzin: - Pracujcie nad sobą, pogłębiajcie życie duchowe, postępujcie ewangelicznie – zwrócił się do nich biskup. czytaj więcej

Modlitwa z okazji 100-lecia Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym

Modlitwa z okazji 100-lecia Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym

- Z wnętrza strażackiego serca wypływają słowa: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – powiedział ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, podczas jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym. Z powodu pandemii uroczystość odbyła się z rocznym opóźnieniem. czytaj więcej

Nabożeństwo majowe w Domu Leonianum w Sikorzu

Nabożeństwo majowe w Domu Leonianum w Sikorzu

Ks. biskup Mirosław Milewski przewodniczył nabożeństwu majowemu w Domu Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu, prowadzonym przez diecezję płocką (19 maja br.). Obecnie przebywa w nim 64 podopiecznych. Od niedawna rodziny mogą ponownie odwiedzać swoich seniorów. czytaj więcej

Abp M. Mokrzycki wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

Abp M. Mokrzycki wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

Ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski 17 maja br. wprowadził do kościoła parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie relikwie św. Jana Pawła II pierwszego stopnia: - Naśladujcie go w wierze i gorliwości – zaapelował do wiernych były sekretarz dwóch papieży. Modlił się także ze wspólnotą parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie. czytaj więcej

Otwarcie w Ciechanowie filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”

Otwarcie w Ciechanowie filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”

Na bezpłatną poradę psychologa, specjalisty od uzależnień i mediatora będą mogli liczyć mieszkańcy Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. 17 maja 2021 r. w mieście otwarto filię Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. Otwarciu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym: - Jest to przejaw dobrej, szlachetnej współpracy struktur samorządowych z Kościołem, po to aby przychodzić z pomocą człowiekowi, który jest w potrzebie – powiedział biskup płocki Piotr Libera. czytaj więcej

Bezpłatne broszury edukacyjne dla rodziców o zagrożeniach świata wirtualnego i edukacji seksualnej dzieci

Bezpłatne broszury edukacyjne dla rodziców o zagrożeniach świata wirtualnego i edukacji seksualnej dzieci

Do parafii w diecezji płockiej trafiły broszury informacyjne dotyczące obecności i funkcjonowania dzieci w świecie wirtualnym oraz właściwej edukacji seksualnej: - To krótkie, konkretne, dobrze przygotowane, merytoryczne informacje, dotyczące ważnych zagadnień, w jakimś sensie ze sobą powiązanych: dzieci przebywających w wirtualnej sieci oraz ich pytań o sprawy związane z seksualnością – opiniuje ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku. Materiały edukacyjne zostały wydane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. czytaj więcej

Na terenie szpitala psychiatrycznego w Gostyninie stanęła figura Matki Bożej

Na terenie szpitala psychiatrycznego w Gostyninie stanęła figura Matki Bożej

Figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej stanęła na terenie szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu, z inicjatywy dyrekcji tej placówki. Figurę 12 maja br. poświęcił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych i kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku: - Figura Matki Bożej w tym miejscu dowodzi mądrego, głębokiego spojrzenia na człowieka, którego życie ma także charakter nadprzyrodzony – powiedział przedstawiciel Biskupa Płockiego. czytaj więcej

Obrzęd poświęcenia pól w parafii Smoszewo

Obrzęd poświęcenia pól w parafii Smoszewo

- Na ziemi jesteśmy tylko przez jakiś czas. Warto zwracać oczy w górę, bo tam jest ostateczny cel naszych dążeń – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii św. Mateusza Apostoła w Smoszewie. Wziął udział w tradycyjnym, wiosennym poświęceniu pól: - To wołanie ludu Bożego, aby plony dojrzały, nie zostały zniszczone, by można było wyżywić siebie i świat – podkreślił biskup. czytaj więcej

Parafia Świętej Rodziny w Mławie obchodziła 20-lecie istnienia

Parafia Świętej Rodziny w Mławie obchodziła 20-lecie istnienia

- Musimy bronić dziedzictwa swojego chrztu, bronić tożsamości wyrosłej z Krzyża Świętego i miłości Niepokalanej, szanować i wspierać małżeństwo i rodzinę – powiedział ks. biskup Piotr Libera 13 maja 2021 r. w parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie. Parafia ta obchodziła 20-lecie erygowania. Kościół parafialny nosi wezwanie Matki Bożej Fatimskiej. czytaj więcej

Modlitwa w 120. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego w parafii św. Józefa w Płocku

Modlitwa w 120. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego w parafii św. Józefa w Płocku

W parafii pw. św. Józefa w Płocku 13 maja br. modlono się w 120. rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Mszy św. z udziałem przedstawicieli 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, której patronuje „żołnierz wyklęty”, przewodniczył ks. kan. porucznik rezerwy Andrzej Smoleń, proboszcz parafii: - Od rotmistrza można się uczyć głębokiej wiary i osobistej relacji z Bogiem. Bez tego nie zrozumie się jego życiowych wyborów i niezłomnej postawy – podkreślił w kazaniu. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski do młodzieży: z Bogiem trzeba się spotykać realnie, a nie wirtualnie

Ks. bp Mirosław Milewski do młodzieży: z Bogiem trzeba się spotykać realnie, a nie wirtualnie

- Z Bogiem trzeba się spotykać realnie, osobiście, a nie wirtualnie. Człowiek potrzebuje przekonania, że jest ktoś, kto mu pomoże. Wiara w Boga, to opoka, oparcie i fundament – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (11 maja br.). Podczas Mszy św. udzielił jej sakramentu bierzmowania. Dokonał też pasterskiej wizytacji parafii. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę