Aktualności

List do kapłanów

List do kapłanów

List J. Em. Kardynała Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa i J. Em. Kardynała Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów dotyczący kapłańskiego udziału w trwającym procesie synodalnym.    czytaj więcej

Komunikat Biskupa Płockiego (18 marca 2022)

Komunikat Biskupa Płockiego (18 marca 2022)

W najbliższą niedzielę, 20 marca br., podczas ogłoszeń duszpasterskich wszystkich Mszy św. należy odczytać wiernym przekazany poniżej komunikat. Ponadto we wszystkich kościołach i kaplicach w Diecezji Płockiej w piątek 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 17:00, w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, należy podjąć modlitwę do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. czytaj więcej

Prezentacja „Rocznika Diecezji Płockiej 2021”

Prezentacja „Rocznika Diecezji Płockiej 2021”

Po wielu miesiącach prac, w Płockim Instytucie Wydawniczym został opublikowany Rocznik diecezji płockiej 2021. Struktura personalno-administracyjna (Płock 2022), przygotowany przez Zespół Redakcyjny, którego przewodniczącym był bp dr Mirosław Milewski, zaś redaktorem naczelnym ks. dr Wojciech Kućko. W najbliższym czasie publikacja zostanie rozprowadzona w diecezji płockiej. Książka wydana jest w kolorze, na papierze kredowym, w twardej oprawie, w formacie B5, zawiera 1296 stron. Ostatnia tego typu publikacja była wydana w 2004 r. Podczas konferencji księży dziekanów dn. 17 marca 2022 r., w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, odbyła się prezentacja książki. Wpisuje się ona w długą historię schematyzmów i roczników diecezji, zaprezentowane są w niej bowiem najnowsze dane, dotyczące stanu materialnego i administracyjnego Mazowsza Północnego i ziemi dobrzyńskiej. czytaj więcej

Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Dwadzieścia osiem osób z Ukrainy zamieszkało w Ostoi św. Antoniego, znajdującej się na terenie zabytkowego, XVIII-wiecznego Zespołu klasztornego w Ratowie: - Ukraińcy są wdzięczni, że po długiej i męczącej podróży, której towarzyszyły wybuchy bomb, znaleźli mieszkanie i schronienie na terenie spokojnej ziemi zawkrzeńskiej – mówi Ewa Kozłowska-Głębowicz ze Stowarzyszenia „Ratujmy Ratowo”, jednego ze stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc. czytaj więcej

Spotkanie synodalne kobiet w parafii Dzierżenin

Spotkanie synodalne kobiet w parafii Dzierżenin

W dniu 15 marca 2022 r. w parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie odbyło się spotkanie synodalne kobiet. Rozpoczęło się o godz. 17.00 Mszą Świętą. Następnie spotkanie było kontynuowane w Domu Strażaka OSP Dzierżenin. Uczestniczyło w nim 32 kobiety należące do różnych wspólnot i organizacji: Ruch Rodzin Nazaretańskich, Apostolat „Złota Róża”, cztery Koła Gospodyń Wiejskich, lektorki Pisma Świętego. czytaj więcej

Wojsko Gedeona ewangelizuje i formuje

Wojsko Gedeona ewangelizuje i formuje

„Freedom” to nazwa ostatnich, ale nie jedynych rekolekcji wspólnoty Wojsko Gedeona w ostatnich miesiącach. Co sprawia, że młodzież naszej diecezji tak chętnie podąża drogą, którą wyznaczają weekendowe rekolekcje, cotygodniowe spotkania, comiesięczne Msze dla młodzieży czy cykliczne wieczory chwały?  czytaj więcej

Salezjanie z Czerwińska przyjęli uchodźców z Ukrainy

Salezjanie z Czerwińska przyjęli uchodźców z Ukrainy

W Czerwińsku nad Wisłą księża salezjanie w swoim klasztorze przyjęli 35 osób z Ukrainy, które uciekły przed wojną. Dorosłym zapewnili wszystko, co potrzebne do normalnego funkcjonowania, dzieci i młodzież uczą się już w miejscowych szkołach. czytaj więcej

1 mln zł od diecezjan płockich na pomoc Ukrainie

1 mln zł od diecezjan płockich na pomoc Ukrainie

Wzrosła kwota, którą zebrano na pomoc i wsparcie Ukrainy, za pośrednictwem Caritas Polska – obecnie jest to 1 mln zł. Środki przekazywane były w kilku transzach. Nie wykluczone, że kwota ta jeszcze wzrośnie. czytaj więcej

Pasjoniści w Przasnyszu przygotowali transport z pomocą na Ukrainę
foto: fanpage @pasjonisci

Pasjoniści w Przasnyszu przygotowali transport z pomocą na Ukrainę

Na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu przygotowany został transport z darami, który w tym tygodniu pojedzie do placówki ojców pasjonistów w Smotryczu na Ukrainie: - To drugi transport, który wyruszy do Smotrycza, aby zawieść potrzebne rzeczy naszym współbraciom, którzy prowadzą tam dom pomocy społecznej, a w czasie wojny przyjęli to siebie uchodźców wewnętrznych – powiedział proboszcz o. Wiesław Wiśniewski CP. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: przyjęcie sakramentu bierzmowania, to deklaracja wiary

Ks. biskup Mirosław Milewski: przyjęcie sakramentu bierzmowania, to deklaracja wiary

O tym, że przyjęcie sakramentu bierzmowania, to deklaracja wiary, deklaracja bycia katolikiem, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Podczas Eucharystii udzielił sakramentu bierzmowania siedemdziesięcioosobowej grupie młodzieży (12 marca br.). czytaj więcej

700 tysięcy zł na pomoc Ukrainie od wiernych diecezji płockiej

700 tysięcy zł na pomoc Ukrainie od wiernych diecezji płockiej

Diecezja płocka przekazała kwotę w wysokości 700 tysięcy zł na konto Caritas Polska na wsparcie Ukrainy, która broni się przed najeźdźcą z Rosji. Środki te były przekazywane w kilku transzach, kwota może być jeszcze wyższa, gdyż środki cały czas spływają z parafii. Wiele parafii przyjęło też uchodźców z Ukrainy na plebaniach i w budynkach parafialnych. W pomoc zaangażowali się też klerycy Wyższego Seminarium Duchownego na przykład porządkowali budynek przeznaczony do zamieszkania przez ludność ukraińską.   czytaj więcej

Informacja dla miekszańców Płocka i okolic!

Informacja dla miekszańców Płocka i okolic!

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwraca się o wsparcie w przygotowaniu pomocy humanitarnej dla mieszkańców Żytomierza. W sobotę 12 marca przyjechał do Płocka tir przysłany przez władze Żytomierza. Samochód wraca do Ukrainy w poniedziałek, 14 marca (około godz. 10.00), dlatego  potrzebne jest pilne zaangażowanie jak największej liczby ludzi dobrej woli. Zebranie darów w tak krótkim czasie może okazać się niezwykle  trudne, a chcemy wykorzystać każdą okazję do przekazania konkretnego wsparcia ofiarom rosyjskiej agresji, dopóki jest to możliwe. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę