Aktualności

Dożynki diecezjalne w Karniewie

Dożynki diecezjalne w Karniewie

- W dniu wdzięczności diecezji za mazowieckiego gospodarza, za tajemnicę wypieczonego z ziarna bochna chleba – dziękujmy także za tajemnicę dojrzałego jak dorodny bochen chleba człowieczeństwa, które objawiło się w osobie Prymasa Tysiąclecia – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas dożynek diecezji płockiej i gminy Karniewo (29 sierpnia br.). Ponowił także Śluby Jasnogórskie kard. Stefana Wyszyńskiego i pobłogosławił wieńce dożynkowe. czytaj więcej

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Czerwińsku nad Wisłą

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Czerwińsku nad Wisłą

Eucharystia, świadectwa i koncert znalazły się w programie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, który odbył się 28 sierpnia br. w Czerwińsku nad Wisłą: - Czy za wiernością charyzmatowi nie kryje się brak nowych inicjatyw? – zastanawiał się ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyły także małżeństwa z Domowego Kościoła. czytaj więcej

Zabytki sakralne otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza

Zabytki sakralne otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza

Dwadzieścia pięć zabytkowych obiektów, głównie sakralnych, znajdujących się w regionie płockim, otrzymało dofinansowanie do prac remontowych z budżetu Mazowsza. Równolegle zabytki te otrzymały certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza”. Ich wręczenie odbyło się przed XII-wieczną bazyliką katedralną, której przyznano 70 tys. zł na remont stalli kanonickich. czytaj więcej

Książka na rocznicę śmierci ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

Książka na rocznicę śmierci ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

W tych dniach ukazała się książka pt. „Ksiądz Profesor dr hab. Ireneusz Mroczkowski 1949-2020” autorstwa ks. kan. prof. dr. hab. Michała M. Grzybowskiego. To garść wspomnień o zmarłym rok temu wybitnym księdzu, teologu i człowieku nauki. czytaj więcej

Jubileusz 50-lecia parafii Niechłonin

Jubileusz 50-lecia parafii Niechłonin

- Parafia to miejsce, w którym wzrasta nasze chrześcijaństwo – czynna wiara w Jezusa Chrystusa. To miejsce naszego początku i końca – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie (22 sierpnia br.). W dniu odpustu przewodniczył Mszy św. dziękczynnej z okazji 50-lecia parafii, która w 1971 roku została erygowana.  czytaj więcej

Poświęcenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kurowie

Poświęcenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kurowie

Na terenie parafii Kurowo zainaugurowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otwarcie poprzedziła Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin: - Kto służy bliźniemu, kto się nie wywyższa, kto stara się być bratem czy siostrą dla drugiego człowieka - może być nazwany dzieckiem Bożym – powiedział ks. biskup Piotr Libera 21 sierpnia br. do organizatorów i uczestników tych placówek. czytaj więcej

Msza św. w czasie Vistula Folk Festival

Msza św. w czasie Vistula Folk Festival

- Jeżeli opuścimy Chrystusa, nasz prawdziwy skarb - to do kogo i dokąd pójdziemy? Kim Jezusa zastąpimy? – zastanawiał się ks. biskup Piotr Libera podczas Mszy św. z udziałem zespołów folklorystycznych, goszczących na Vistula Folk Festival w Płocku (22 sierpnia br.). Jest to najstarszy w Polsce festiwal folklorystyczny, pielęgnujący polską kulturę ludową i prezentujący kultury innych krajów. Każdego roku muzycy uczestniczą we wspólnej Mszy św. się w bazylice katedralnej. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Ludwik Jan Jasiński

Zmarł ks. kan. Ludwik Jan Jasiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 sierpnia 2021 r. zmarł ks. kan. Ludwik Jan Jasiński. Odszedł do Pana w 89 roku życia i 63 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Na „Stanisławówce” powstała tablica ku czci „Orląt Płockich”

Na „Stanisławówce” powstała tablica ku czci „Orląt Płockich”

Na terenie płockiej parafii pw. św. Stanisława Kostki poświęcono tablicę ku czci najmłodszych obrońców miasta – „Orląt Płockich” -  w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku (15 sierpnia br.). Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył ks. dr Piotr Sosnowski SDB, delegat Inspektora Inspektorii Warszawskiej ks. dr. Tadeusza Jareckiego SDB.      czytaj więcej

Ks. bp Edward Kawa w Sokołowie Włościańskim: Europa potrzebuje pomocy duchowej

Ks. bp Edward Kawa w Sokołowie Włościańskim: Europa potrzebuje pomocy duchowej

O tym, że Polska może zaoferować Europie bogactwo duchowe, powiedział ks. biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy w Lwowie, w parafii Sokołowo Włościańskie. Parafia ta w czasie pandemii przekazała kilku parafiom za wschodnią granicą dary w wysokości 70 tysięcy zł. czytaj więcej

Zmarł ks. Jacek Darmofalski, wikariusz parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim

Zmarł ks. Jacek Darmofalski, wikariusz parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2021 r. zmarł ks. mgr Jacek Darmofalski. Odszedł do Pana w 43 roku życia i 17 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: nowy ład moralny trzeba oprzeć na wartościach chrześcijańskich

Ks. biskup Mirosław Milewski: nowy ład moralny trzeba oprzeć na wartościach chrześcijańskich

- W naszej Ojczyźnie nie będzie się działo dobrze, jeśli plany przemian gospodarczych, reform społecznych i kulturowych będą się odbywały tylko w celu polepszania bytu materialnego, z zapomnieniem o wartościach, które kształtują nasz los jako ludzi stworzonych przez Boga – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w bazylice katedralnej płockiej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest Patronką świątyni (15 sierpnia 2021 r.). czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę