Aktualności

Modlitwa w 45. rocznicę protestów robotniczych Czerwca`76

Modlitwa w 45. rocznicę protestów robotniczych Czerwca`76

W Płocku odbyły się uroczystości związane z 45. rocznicą protestów robotniczych w Czerwcu 1976 roku: - Społeczeństwo czuło się upodlone i sponiewierane w swej ludzkiej godności, dlatego pragnęło osobistej wolności i państwowej suwerenności – powiedział w kazaniu ks. kan. Andrzej Smoleń, duszpasterz ludzi pracy. Gościnnie w obchodach uczestniczyły delegacje z Radomia i Ursusa. czytaj więcej

Zmarła Żaneta Ciuba, siostra ks. Artura Ciuby

Zmarła Żaneta Ciuba, siostra ks. Artura Ciuby

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Żaneta Ciuba, siostra ks. Artura Ciuby posługującego w parafii św. Katarzyny w Nasielsku. czytaj więcej

Krzyż Wolności i Solidarności dla ks. Józefa Belniaka SDB z Czerwińska nad Wisłą

Krzyż Wolności i Solidarności dla ks. Józefa Belniaka SDB z Czerwińska nad Wisłą

Ks. Józef Belniak SDB ze wspólnoty salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w Warszawie. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych - Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989, odbyła się 25 czerwca 2021 r. na placu przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 34 w Warszawie. czytaj więcej

Eucharystia w intencji papieża Franciszka

Eucharystia w intencji papieża Franciszka

- Jedność jest fundamentem naszego wędrowania ku zbawieniu. Św. Piotr i św. Paweł bardzo różnili się między sobą, to służyli temu samemu Panu - Jezusowi Chrystusowi, i nigdy o tym nie zapominali - podkreślił biskup płocki Piotr Libera 29 czerwca 2021 r. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Przewodniczył Eucharystii św. w intencji papieża Franciszka - Następcy św. Piotra Apostoła. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Płocka oraz pracownicy instytucji diecezjalnych.  czytaj więcej

W Ciechanowie po raz drugi odbyło się spotkanie młodych „Wake up”

W Ciechanowie po raz drugi odbyło się spotkanie młodych „Wake up”

„Wake up!” (obudź się) - pod takim hasłem 26 czerwca 2021 r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie młodych. W programie były m.in. warsztaty uwielbienia i konferencja dla rodzin:  - Gdy martwimy się o Kościół, pamiętajmy, że jesteśmy bardzo w rękach Bożych - powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Po raz drugi inicjatorem spotkania był ks. Tomasz Dec i wspólnota Wojsko Gedeona. czytaj więcej

W Rokiciu poświęcono odnowiony dom Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN

W Rokiciu poświęcono odnowiony dom Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN

O tym, żeby nie bać się zaufania Bogu, zawierzenia Mu siebie, powiedział ks. biskup Piotr Libera w Rokiciu. 26 czerwca 2021 r. dokonał tam poświęcenia odnowionego domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego kościoła w Szyszkach

Poświęcenie odnowionego kościoła w Szyszkach

- Jeśli nie będziesz się regularnie spowiadać, stracisz poczucie grzechu. A gdy to się stanie, nigdy nie oczyścisz się ze współczesnych „trądów”, które nas otaczają i często osaczają, czyniąc bezwolnymi - stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Szyszki (25 czerwca 2021 r.). Poświęcił tam odnowione elementy świątyni oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.  czytaj więcej

II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej w Brwilnie

II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej w Brwilnie

W Brwilnie koło Płocka na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego odbył się II Antoniański Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej. W programie dnia patronalnego znalazła się też Msza św., której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Nie sądźmy bliźniego, bo wszyscy jesteśmy słabi i ułomni – powiedział na terenie zabytkowej „Antoniówki”, miejsca związanego z bł. abp. Antonim J. Nowowiejskim. czytaj więcej

„Wakacje na scenie” – bezpłatne półkolonie w Szkołach Katolickich

„Wakacje na scenie” – bezpłatne półkolonie w Szkołach Katolickich

Stowarzyszenie Człowiek Kultura oraz Szkoły Katolickie w Płocku latem wspólnie będą realizowały projekt „Wakacje na scenie”. Zapraszają na bezpłatne półkolonie na terenie Szkół Katolickich dla 90 dzieci z Płocka, w formie 6 - pięciodniowych turnusów. Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. czytaj więcej

Zmarła Krystyna Borkowska, mama ks. Marka Jędrzejewskiego

Zmarła Krystyna Borkowska, mama ks. Marka Jędrzejewskiego

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła Krystyna Borkowska, mama ks. Marka Jędrzejewskiego, proboszcza parafii św. Walentego w Unierzyżu. czytaj więcej

Modlitwa motocyklistów w Osieku

Modlitwa motocyklistów w Osieku

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku miało miejsce Liturgiczne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2021. Motocykliści modlili się o bezpieczeństwo na drodze, o szczęśliwe powroty. czytaj więcej

Wznowienie zajęć Klubu Seniora „Szansa” i Poradni Rodzinnej

Wznowienie zajęć Klubu Seniora „Szansa” i Poradni Rodzinnej

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią działalność wznowił Klub Seniora „Szansa” w Płocku, w którym organizowane są różnorodne zajęcia. Poza tym swoje drzwi dla osób potrzebujących porady specjalistów otworzyła Poradnia Rodzinna. Za obiema inicjatywami stoi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę