Aktualności

DEKRET zatwierdzający Diecezjalną Radę Duszpasterską

DEKRET zatwierdzający Diecezjalną Radę Duszpasterską

Stosownie do kan. 511-514 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośnych przepisów Statutu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, na okres pięciu lat zatwierdzam nowy skład Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. 20 MARCA 2023 W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE

ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. 20 MARCA 2023 W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,  poinformował, że Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), kolejny już raz, wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną „Łańcuch eucharystyczny”. Przez 39 kolejnych dni, poszczególne episkopaty będą podejmowały różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

CCEE prosi, aby Kościół w Polsce animował modlitewnie dzień 20 marca 2023 r.

W związku z tym uprzejmie zapraszamy na Mszę św. ww. intencji sprawowaną 20 marca br. o godz. 9.00 w bazylice katedralnej w Płocku. Będzie jej przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski.
Pasterze z całej Europy wyrażają ufność, że wspólne błaganie milionów Europejczyków przybliży dzień upragnionego pokoju i raz jeszcze zjednoczy wszystkich wierzących w
solidarnej trosce o Ukrainę.
Płock, dnia 17 marca 2023 r.
                                                           ks. Piotr Grzywaczewski
                                                             Kanclerz Kurii Płockiej
czytaj więcej

Lekarz medycyny rodzinnej: obecność kapelana w szpitalu jest niezbędna

Lekarz medycyny rodzinnej: obecność kapelana w szpitalu jest niezbędna

O tym, że wiele chorób ma źródło w psychice i duchowości, obecność kapelana w szpitalu jest niezbędna, a lekarz i kapelan działają na tej samej płaszczyźnie – powiedziała dr n. med. Justyna K. Stępkowska z Warszawy do księży kapelanów posługujących w placówkach ochrony zdrowia na terenie diecezji płockiej. W spotkaniu w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku (15 marca br.) uczestniczył również bp Szymon Stułkowski.  czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: papież Franciszek przestrzega młodzież przed życiem jedynie w świecie wirtualnym

Ks. biskup M. Milewski: papież Franciszek przestrzega młodzież przed życiem jedynie w świecie wirtualnym

- Papież Franciszek kocha młodzież i stara się ją rozumieć. Wielokrotnie prosił młodzież, aby wyrwała się z zamknięcia w świecie wirtualnym - powiedział bp Mirosław Milewski do młodzieży parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie (15 marca br.). W czasie Mszy św. udzielił młodym sakramentu bierzmowania. czytaj więcej

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – rekolekcje powołaniowe w Seminarium
foto: WSD Płock

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – rekolekcje powołaniowe w Seminarium

W piątkowy wieczór 10 marca br. do płockiego Wyższego Seminarium Duchownego przybyło 15 młodych uczestników rekolekcji pragnących w murach domu formacji przyszłych kapłanów zatrzymać się w czasie Wielkiego Postu by dobrze przygotować się do przeżycia Świąt Wielkiej Nocy, a także zastanowić się nad swoim powołaniem. czytaj więcej

Zmarł Zygmunt Winnicki, Tata ks. Rafała Winnickiego

Zmarł Zygmunt Winnicki, Tata ks. Rafała Winnickiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 69 lat zmarł Zygmunt Winnicki, tata ks. mgr. Rafała Winnickiego, wikariusza parafii św. Anny w Serocku. czytaj więcej

Postaci Starego Testamentu tematem konkursu plastycznego

Postaci Starego Testamentu tematem konkursu plastycznego

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku ogłosił wyniki diecezjalnego konkursu plastycznego dla uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych pt. „Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka”. Na konkurs wpłynęło 350 prac. czytaj więcej

Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego ze św. Janem Pawłem II w Płońsku

Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego ze św. Janem Pawłem II w Płońsku

11 marca 2023 r. odbył się Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich, z udziałem 80 osób. Jest on rozgrywany od 13 lat dwa razy w roku, w obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. czytaj więcej

Oaza Modlitwy dla dzieci w płockiej „Studni”

Oaza Modlitwy dla dzieci w płockiej „Studni”

„Święta codzienność” - pod takim hasłem w Płocku odbyła się trzydniowa Oaza Modlitwy dla dzieci, czyli spotkanie formacyjne dla najmłodszych członków Ruchu Światło-Życie. Kilkudziesięciu uczestników wspólnie się modliło i integrowało: - Człowiek może was oszukać, ale Bóg nigdy - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, który przewodniczył Mszy św. z udziałem uczestników Oazy. czytaj więcej

VII Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet Diecezji Płockiej w Rypinie

VII Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet Diecezji Płockiej w Rypinie

W kościele parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie odbyło się VII Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet Diecezji Płockiej, pod hasłem „Pan Jezus więcej mnie ukochał niż na to zasłużyłam” (11 marca br.). Mszy św. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. W homilii powiedział między innymi, że kobieta „jest miłością w sercu Kościoła”. Gościem spotkania była dr hab. Monika Waluś. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski: w ocenie św. Jana Pawła II liczą się fakty rzeczywiste, a nie medialne

Ks. bp Mirosław Milewski: w ocenie św. Jana Pawła II liczą się fakty rzeczywiste, a nie medialne

- W ocenie dorobku życia św. Jana Pawła II trzeba brać pod uwagę fakty rzeczywiste, a nie fakty medialne. Nie wierzcie we wszystko, co jest filmem czy książką, często nieobiektywną i zmanipulowaną - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do wiernych parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Dokonał tam 11 marca br. kanonicznej wizytacji pasterskiej. czytaj więcej

Uchwała XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w sprawie troski o sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II

Uchwała XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w sprawie troski o sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II

1. Uczestnicy XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wyrażają wdzięczność Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, który podczas czwartej wizyty w Polsce 7 czerwca 1991 roku czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę