Aktualności

XXI Dzień Papieski w Płocku – 10 października 2021 r.

XXI Dzień Papieski w Płocku – 10 października 2021 r.

Msza św. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku i zbiórka na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odbędą się 10 października 2021 r. w ramach XXI Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się”. W diecezji płockiej jest obecnie 60 papieskich stypendystów. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Tadeusz Janowski

Zmarł ks. kan. Tadeusz Janowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że  zmarł ks. kan. Tadeusz Janowski. Odszedł do Pana ukończywszy 89 lat życia i po 63 latach posługi kapłańskiej. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Strzygach

Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Strzygach

Do tego, aby nie tłumić, nie gasić ognia wiary, ale wciąż zginać przed Bogiem kolana w modlitwie, wezwał ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Strzygi. W czasie pobytu w parafii dokonał poświęcenia w kościele dwóch zabytkowych ołtarzy, które zostały odnowione.  czytaj więcej

Dzień Formacji dla muzyków kościelnych

Dzień Formacji dla muzyków kościelnych

W sobotę 2 października br. odbył się drugi z czterech zaplanowanych Dni Formacji dla muzyków kościelnych. Tym razem spotkanie miało miejsce w Ciechanowie. Pierwsza część Dnia Formacji miała charakter modlitewny. czytaj więcej

Uroczystość w 83. rocznicę narodzin dla nieba św. siostry Faustyny

Uroczystość w 83. rocznicę narodzin dla nieba św. siostry Faustyny

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 5 października br. odbyła się uroczystość ku czci św. siostry Faustyny Kowalskiej, w 83. rocznicę jej narodzin dla nieba: - Jezus Miłosierny przyjmuje wszystkich utrudzonych i obciążonych grzechami - powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski, biskup senior diecezji płockiej. Wierni w ciągu dnia mogli zakupić bułeczki św. s. Faustyny z piekarni sióstr. Dochód z nich przeznaczony był na rozbudowę sanktuarium.  czytaj więcej

Konkurs „Aktywna parafia”

Konkurs „Aktywna parafia”

Do 6 października można nadsyłać zgłoszenia do konkursu „Aktywna parafia”, którego celem jest propagowanie działań społecznych, ochrona zdrowia i promocja aktywnego trybu życia w parafii w czasie wychodzenia z pandemii. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym bp. Artura Mizińskiego – Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorem konkursu jest Katolicka Agencja Informacyjna, a cały projekt dofinansowany jest z funduszu prewencyjnego PZU. czytaj więcej

Zmarł ks. Kazimierz Roman

Zmarł ks. Kazimierz Roman

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 2 października 2021 r. zmarł ks. Kazimierz Roman. Odszedł do Pana ukończywszy 87 lat życia i po 62 latach posługi kapłańskiej. czytaj więcej

36. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej – 5-22 października 2021 r.

36. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej – 5-22 października 2021 r.

W dniach 5-22 października 2021 r. odbędą się 36. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod hasłem „Nie lękajcie się”. Do udziału zapraszają: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Publikujemy program Dni: czytaj więcej

W parafii Radzymin odnowiono XIX-wieczne organy

W parafii Radzymin odnowiono XIX-wieczne organy

W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie odnowiono organy pochodzące z XIX wieku: - Organy w świątyni parafialnej, to symbol wspólnoty Kościoła w danym miejscu – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, który pobłogosławił instrument. Udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.  czytaj więcej

350 dzieci wzięło udział w projekcie „Nasze muzeum jest żywe”

350 dzieci wzięło udział w projekcie „Nasze muzeum jest żywe”

„Nasze muzeum jest żywe” – to tytuł projektu, w ramach którego 350 dzieci z Płocka obejrzało historyczny spektakl teatralny i obejrzało zbiory Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Inicjatorem projektu było Stowarzyszenie Człowiek Kultura, a wykonawcami spektaklu aktorzy Teatru Form Wielu. czytaj więcej

Poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Szreńsku

Poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Szreńsku

Figura św. Michała Archanioła, pochodząca z Gargano we Włoszech, stanęła w kościele parafii św. Wojciecha w Szreńsku, staraniem proboszcza ks. kan. mgr. Jana Żółtowskiego. Poświęcenia figury dokonał ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego: - Niech św. Michał Archanioł wspiera was w pomnażaniu dobra – życzył wiernym. czytaj więcej

Komunikat prasowy (30 września 2021 r.)

Komunikat prasowy (30 września 2021 r.)

Informujemy, że w dniach 30 kwietnia 2021 r. oraz 21 września 2021 r., po trwających 12 lat procesach, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyroki kończące postępowanie w obu sprawach, spowodowanych pozwami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę