Aktualności

Nagroda św. Michała Archanioła dla pani Teresy Krowickiej

Nagroda św. Michała Archanioła dla pani Teresy Krowickiej

Teresa Krowicka z Płocka jest tegoroczną laureatką nagrody Michała św. Archanioła „Świadek wiary”, przyznawaną przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. 84-latka w dzieciństwie przebywała wraz z rodziną w niemieckim obozie KL Soldau (Działdowo), była świadkiem męczeństwa bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. Od wielu lat dzieli się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu, a także czynnie wspiera parafię katedralną w Płocku.  czytaj więcej

Płocczanie na XXXVII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Płocczanie na XXXVII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

250 osób z diecezji płockiej wzięło udział w XXXVII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 25–26 września 2021 r. Równocześnie odbyła się się sesja jesienna Duszpasterstwa Rodzin. czytaj więcej

Msza św. w intencji osób, które utraciły wiarę lub ją tracą

Msza św. w intencji osób, które utraciły wiarę lub ją tracą

W kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku 27 września br. wieczorem odbyła się pierwsza Msza św. w intencji osób, które utraciły bądź tracą wiarę. Z inicjatywą takich Mszy wyszli: wikariusz parafii ks. dr Krzysztof Cymerman i ks. mgr Dariusz Malczyk, audytor w Sądzie Biskupim w Płocku: - Święta Monika przez wiele lat modliła się za swojego syna Augustyna, aby się nawrócił. Wierzyła w Bożą Opatrzność - podkreślili duszpasterze. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Dzierzgowie

Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Dzierzgowie

- Szanujcie osoby i rzeczy święte, nie zgadzajcie się na ich deptanie i ośmieszanie. Nie płyńcie z modnymi nurtami, które wciągają ludzi i w konsekwencji wielu z nich żyje, jakby nie potrzebowało Boga – zwrócił się do wiernych ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dzierzgowie  (25 września br.). W czasie Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży, a także poświęcił trzy odnowione ołtarze. czytaj więcej

XVI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

XVI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

Dnia 24 września 2021r., odbyła się XVI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży. Na cykliczną imprezę, organizowaną już po raz 16 przybyło 350 dzieci i młodzieży z Diecezji Płockiej, Płońska i okolic. czytaj więcej

Motocykliści wzięli udział w Mszy św. na zakończenie sezonu

Motocykliści wzięli udział w Mszy św. na zakończenie sezonu

- Jezus może być twoją drogą, a Msza św. twoją autostradą do nieba – powiedział ks. Dariusz Skoczylas, duszpasterz motocyklistów z diecezji płockiej, podczas Mszy św. na zakończenie sezonu motocyklowego (25 września br.). Sprawowana była ona na Starym Rynku w Płocku. Odbyło się też wiele wydarzeń, adresowanych dla posiadaczy motocykli oraz sympatyków tych pojazdów. czytaj więcej

Bierzmowanie dla dorosłych w diecezji płockiej

Bierzmowanie dla dorosłych w diecezji płockiej

Centrum Psychologiczno - Pastoralne "Metanoia" zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla dorosłych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania te będą odbywały się naprzemiennie w Ciechanowie i w Płocku. czytaj więcej

Konkurs etiud o Świętych i Błogosławionych

Konkurs etiud o Świętych i Błogosławionych

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej zapraszają na IX  Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”. czytaj więcej

Zaproszenie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – 5 października 2021 r.

Zaproszenie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – 5 października 2021 r.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 5 października br. będziemy przeżywać uroczystość św. Siostry Faustyny - w 83. rocznicę jej narodzin dla nieba. Msze św. w Sanktuarium odbędą się w godzinach: 6.30, 12.00, 17.00. Kulminacją uroczystości będzie uroczysta Eucharystia o godzinie 17.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. czytaj więcej

Orędzie Ojca Świętego na 107. Światowy Dzień Migranta i uchodźcy

Orędzie Ojca Świętego na 107. Światowy Dzień Migranta i uchodźcy

W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu nie było już innych», a tylko «my»”  (n. 35).

 

czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Ogłoszenie dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Czcigodni Księża! W  związku z  prowadzonym w  Polsce badaniem statystycznym – Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i  Mieszkań 2021 – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwrócił się do  Biskupa Płockiego z  prośbą o  wsparcie popularyzacji tego przedsięwzięcia, w  którym udział jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli. W  związku z  tym, w  najbliższą niedzielę 26 września 2021 r. w  ogłoszeniach duszpasterskich należy zachęcić parafian do  udziału w  spisie. Podajemy poniżej przykładowy tekst ogłoszenia duszpasterskiego. czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary

Ks. biskup M. Milewski: bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary

- Bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary. Człowiek potrzebuje Boga, trzeba bronić Jego obecności w przestrzeni publicznej - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty w parafii Żałe, podczas wizytacji kanonicznej parafii. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę