Aktualności

ŻYCZENIA PASCHALNE BISKUPA PŁOCKIEGO A. D. 2022
obraz Duccio di Buoninsegna

ŻYCZENIA PASCHALNE BISKUPA PŁOCKIEGO A. D. 2022

Powoli wychodzimy z bolesnego doświadczenia pandemii, ale przeżywamy niestety tegoroczną Uroczystość Paschalną w cieniu okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystkich nas bardzo niepokoi obecna sytuacja. Potrafiliśmy jednak mimo wszystko otworzyć nasze serca na pomoc duchową i materialną naszym siostrom i braciom z Ukrainy, za co serdecznie dziękuję!

Kochani moi, z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać Wam wszystkim, najserdeczniejsze życzenia paschalne. Niech spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, będzie dla nas wszystkich umocnieniem wiary i mimo wszelkich trudności źródłem prawdziwej radości. Życzę także pokoju serca, niegasnącej nadziei i doświadczenia Bożej miłości w naszej niełatwej codzienności. Zapewniam Was wszystkich o mojej nieustannej modlitwie i przekazuję pasterskie błogosławieństwo.

Płock, Pascha A. D. 2022

 

Wasz Biskup Piotr

 

ZARZĄDZENIE: Wielkanocne życzenia Biskupa Płockiego należy odczytać  wiernym, w ramach ogłoszeń duszpasterskich, podczas wszystkich Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną 17 kwietnia 2022 r.

Płock, dnia 7 kwietnia 2022 r.  

 

† Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny

czytaj więcej

Caritas zaprasza ubogich na Śniadanie Wielkanocne – 17 kwietnia 2022 r.

Caritas zaprasza ubogich na Śniadanie Wielkanocne – 17 kwietnia 2022 r.

Po dwuletniej przerwie Caritas Diecezji Płockiej powraca do pierwotnej formy Śniadania Wielkanocnego w pierwszym dniu świąt Zmartwychwstania Pańskiego: - Zapraszamy 17 kwietnia na dziedziniec Caritas przy ul. Sienkiewicza 34 w Płocku, po rezurekcji, czyli około godziny 8:00, na świąteczny żur – powiedział ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor płockiej Caritas. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: w Kościele jesteśmy sługami na znak miłości
plock.gosc.pl

Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: w Kościele jesteśmy sługami na znak miłości

- Mamy stawać się sługami nie na znak poddaństwa, ale szacunku, wdzięczności i miłości. Właśnie tego pragnął dla nas Jezus - powiedział ks. biskup Piotr Libera w czasie wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej (14 kwietnia 2022 r.). Zgodnie ze zwyczajem, na wzór Jezusa w Wieczerniku, umył nogi dwunastu mężczyznom. czytaj więcej

Msza Krzyżma w bazylice katedralnej w Płocku
plock.gosc.pl

Msza Krzyżma w bazylice katedralnej w Płocku

W bazylice katedralnej w Płocku tradycyjnie rano w Wielki Czwartek (14 kwietnia 2022 r.) sprawowana była Msza Krzyżma. Przewodniczył jej ks. biskup Roman Marcinkowski, biskup senior, który w homilii podkreślił, że w kapłańskie życie wpisuje się cierpienie i ofiara. Podczas Mszy św. obecni w katedrze księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie.   czytaj więcej

Odznaczenia kanonickie - Wielki Czwartek 2022

Odznaczenia kanonickie - Wielki Czwartek 2022

W Wielki Czwartek ks. bp Piotr Libera ogłosił nowe nominacje kanonickie. czytaj więcej

Triduum Paschalne w katedrze płockiej – 14-17 kwietnia 2022 r.

Triduum Paschalne w katedrze płockiej – 14-17 kwietnia 2022 r.

Program obrzędów liturgicznych w katedrze płockiej podczas Triduum Paschalnego w dniach od 14 do 17 kwietnia 2022 r.: czytaj więcej

Życzenia Biskupów z Płocka dla Gości z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Diecezji Płockiej
www.cerkiew.net.pl

Życzenia Biskupów z Płocka dla Gości z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Diecezji Płockiej

Życzenia Biskupów z Płocka dla Gości z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Diecezji Płockiej czytaj więcej

Pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę

- Ze słabości może wypływać największa siła. Warto swoje ograniczenia przekuć na sukcesy, zmierzyć się ze swoją słabością – zachęcił ks. biskup Mirosław Milewski maturzystów z diecezji płockiej, którzy 11 kwietnia 2022 r. pielgrzymowali na Jasną Górę. Pielgrzymkę zorganizował wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku pod hasłem „Moc w słabości” (por. 2 Kor 12,9). czytaj więcej

W dekanacie Gąbin odbyła się pierwsza Nocna Droga Krzyżowa

W dekanacie Gąbin odbyła się pierwsza Nocna Droga Krzyżowa

W piątek 8 kwietnia 2022 r. w dekanacie Gąbin odbyła się pierwsza Nocna Droga Krzyżowa. Uczestniczyło w nich około 300 wiernych z trzech parafii: Gąbin, Czermno i Troszyn. czytaj więcej

Wierni ze Słupi przeszli 10-kilometrową Drogą Krzyżową

Wierni ze Słupi przeszli 10-kilometrową Drogą Krzyżową

W sobotę przed Niedzielą Palmową (9 kwietnia br.) po raz pierwszy odbyła się Droga Krzyżowa ze Słupi do Łęga. Jest to nowość w kalendarzu duszpasterskim parafii Słupia. Grupa około 50 osób wraz ze swoim proboszczem – ks. Dariuszem Majewskim, pokonała dystans około 10 km. czytaj więcej

Warto zagłosować w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie roku 2021”

Warto zagłosować w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie roku 2021”

Zachęcamy do oddania głosów na dwie nominacje w plebiscycie „Tygodnika Płockiego” - „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie roku 2021”. Chodzi o wystawę „Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku (w dziedzinie „Kultura”) oraz na akcję Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” (w dziedzinie „Inicjatywy społeczne i gospodarcze”. Głosy można oddawać sms-em do dnia 14 kwietnia br. czytaj więcej

Modlitwa o pokój na staromiejskiej Drodze Krzyżowej
plock.gość.pl

Modlitwa o pokój na staromiejskiej Drodze Krzyżowej

Po dwuletniej przerwie ulicami Starego Miasta w Płocku przeszła Droga Krzyżowa (8 kwietnia 2022 r.). Uczestnikom przyświecało hasło z Ewangelii według św. Jana „Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14,1). W tym gronie była grupa uchodźców z Ukrainy: - Pamiętajmy, że to nie krzyż jest celem naszej ludzkiej wędrówki, ale życie wieczne – podkreślił na zakończenie nabożeństwa bp Piotr Libera. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę