Aktualności

Ks. bp M. Milewski: Bóg pomaga nam uciszyć burze na morzu naszego życia

Ks. bp M. Milewski: Bóg pomaga nam uciszyć burze na morzu naszego życia

- Życie jest pełne „burz na morzu”. Przetrwamy je, jeśli zaprosimy Boga do łodzi naszego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim 20 czerwca 2021 r. Odwiedził tę parafię w ramach wizytacji pasterskiej. czytaj więcej

Zakończyły się XI Dni św. Antoniego w Ratowie

Zakończyły się XI Dni św. Antoniego w Ratowie

Widowisko plenerowe „Ratowo 1920” zakończyło 20 czerwca br. XI Dni św. Antoniego na terenie Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Padwy w Ratowie. W ciągu tygodnia w Ratowie można było m.in. zwiedzić z przewodnikiem zabytkowy konwent klasztorny oraz obejrzeć pokaz musztry kawaleryjskiej.  czytaj więcej

RAPORT o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgloszonych w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku

RAPORT o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgloszonych w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku

Dramat małoletnich osób, wykorzystanych seksualnie przez osoby duchowne, na długo pozostanie w pamięci ludzi wierzących jako jeden z najbardziej trudnych okresów w życiu Kościoła. Jest on tym bardziej bolesny, że do ogromu cierpień ofiar została dołączona obojętność i brak właściwej reakcji ze strony osób i struktur odpowiedzialnych za czuwanie nad tym, by praca duszpasterska nie stała się okazją do wyrządzenia krzywdy komukolwiek, zwłaszcza najsłabszym. Kościół musi ciągle pamiętać o przestrodze i surowej karze, przed którą przestrzega Jezus: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18, 6). 

Dlatego po raz kolejny mocnym głosem muszą wybrzmieć słowa przeprosin za rany zadane dzieciom i młodzieży, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez niektórych duchownych diecezji płockiej. Choć dramat wykorzystania seksualnego dokonuje się we wszystkich grupach społecznych, zawodowych, wiekowych, to jego oblicze jest szczególnie odrażające, gdy czynią to osoby duchowne i konsekrowane. Wtedy Kościół, który został powołany, by być znakiem zbawienia w świecie, traci swoją wiarygodność, przestaje być autorytetem moralnym i duchowym, a pasterze powołani do duchowej troski nad powierzonymi im ludźmi czy to z powodu swoich zaburzeń, czy niemoralnego stylu życia, stają się narzędziem w ręku szatana. 

Mając świadomość bólu zadawanego ofiarom, również przez niektórych duchownych diecezji płockiej, Kościół lokalny pragnie z całą szczerością i odpowiedzialnością zmierzyć się z bolesnymi faktami z przeszłości poprzez publikację niniejszego raportu. Publikacja raportu stawia sobie trzy cele:

1) oczyszczenie i uzdrowienie wspólnoty Kościoła;

2) rzetelne poinformowanie członków Kościoła lokalnego o rozmiarach tej tragedii. Do tej wiedzy mają prawo przede wszystkim ofiary, ich rodzice, krewni, osoby towarzyszące pokrzywdzonym w wychodzeniu z dramatu wykorzystania, diecezjanie płoccy oraz opinia publiczna. Pozwoli to na merytoryczną dyskusję, chroni przed uproszczeniami i stereotypami w postrzeganiu Kościoła, duchownych i rozmiarach nadużyć seksualnych;

3) zbudowanie spójnego systemu prewencji i właściwego reagowania na sytuacje wykorzystania małoletnich. Pogłębiona wiedza o skali problemu, jego uwarunkowaniach i kontekstach, pozwoli też na bardziej trafną diagnozę sytuacji, w której znalazł się Kościół płocki. 

czytaj więcej

Dzień skupienia członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Dzień skupienia członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie 19 czerwca br. Diakonia Wyzwolenia Człowieka, działająca w ramach Domowego Kościoła, zorganizowała dzień skupienia dla członków i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: - Chcemy między innymi pomagać rodzinom osób, które były uzależnione od alkoholu – powiedział Henryk Kowalczyk, animator grupy. czytaj więcej

W Sońsku poświęcono tablicę dedykowaną misjonarzom z diecezji płockiej

W Sońsku poświęcono tablicę dedykowaną misjonarzom z diecezji płockiej

W parafii Sońsk 19 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej misjonarzom z diecezji płockiej, a zwłaszcza ks. prał. Wiesławowi Morawskiemu, który pochodzi z tej parafii. Tablica powstała z inicjatywy ks. biskupa Piotra Libery, a ufundowała ją parafia Sońsk. Uroczystość była transmitowana, misjonarz z Ameryki Południowej uczestniczył w niej online. czytaj więcej

Sztandar Płockiego Towarzystwa Kolarzy w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Sztandar Płockiego Towarzystwa Kolarzy w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Muzeum Diecezjalne w Płocku, za zgodą ks. biskupa Piotra Libery, przekazało do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie historyczny sztandar Płockiego Towarzystwa Kolarzy: - Po konserwacji będzie to jeden z naszych najcenniejszych eksponatów – przekazali muzealnicy ze stolicy. czytaj więcej

Figura Maryi po 70. latach wróciła na Wzgórze Tumskie w Płocku

Figura Maryi po 70. latach wróciła na Wzgórze Tumskie w Płocku

Przy ul. Mostowej na Wzgórzu Tumskim w Płocku ponownie stanęła figura Matki Bożej. Zdemontowaną na przełomie lat 40. i 50. XX wieku figurę postanowiła przywrócić temu miejscu grupa płocczan. Poświęcenia figury maryjnej dokonał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku. Matka Boża ponownie wita ludzi przyjeżdżających do Płocka. czytaj więcej

DEKRET O ODWOŁANIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE

DEKRET O ODWOŁANIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE

Zachęcamy do zapoznania się z dekretem Biskupa Płockiego o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane.  czytaj więcej

Trwają Dni św. Antoniego w Ratowie

Trwają Dni św. Antoniego w Ratowie

Suma odpustowa była centralnym puntem Dni Św. Antoniego, obchodzonych w Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie, drugich – w reżimie sanitarnym. Zadumie modlitewnej towarzyszyły podziękowania za odwrót pandemii i prośby o jej ustanie. czytaj więcej

Jubileusze 25-lecia kapłaństwa

Jubileusze 25-lecia kapłaństwa

- Jesteście kapłańskimi realistami. Osiągnęliście pełnię swoich możliwości – tymi słowami ks. biskup Piotr Libera zwrócił się do księży diecezji płockiej, którzy 8 czerwca br. obchodzili jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Świętowanie rozpoczęli od Eucharystii w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży: Pan Bóg nigdy nikogo nie skreśla

Ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży: Pan Bóg nigdy nikogo nie skreśla

- Pan Bóg nigdy nikogo nie skreśla. Droga grzechu nie jest drogą nieodwracalną – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą (6 czerwca br.). czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę