Aktualności

Homilia bp. Piotra - Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księży wyświęconych w 1969 r.

Homilia bp. Piotra - Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księży wyświęconych w 1969 r.

Bądźcie cichym i dobrymi ojcami duchownymi, cierpliwymi przewodnikami duchowymi i doświadczonymi spowiednikami. Umiejcie życiem całym powtarzać za św. Pawłem: niekiedy „uchodzący” za „kler”, „za oszustów, a przecież prawdomówni, [...] niby umierający, a oto żyjemy, [...] jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu [...]”. czytaj więcej

Zmarł ks. Piotr Brzezik

Zmarł ks. Piotr Brzezik

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł ks. Piotr Brzezik. Przeżył 55 lat. czytaj więcej

Diecezja płocka ma sześciu nowych księży

Diecezja płocka ma sześciu nowych księży

O tym, że święcenia kapłańskie należy przyjąć uczciwie i z wiarą, powiedział biskup płocki Piotr Libera do sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którzy 15 czerwca br. przyjęli święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. W uroczystości uczestniczyły rodziny nowych księży, proboszczowie z ich rodzinnych oraz społeczność Seminarium. czytaj więcej

XI Piesza Pielgrzymka Akcji Katolickiej im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego do Słupna

XI Piesza Pielgrzymka Akcji Katolickiej im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego do Słupna

XI Piesza Pielgrzymka z Płocka do Słupna - miejsca internowania podczas II wojny światowej błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego odbyła się w sobotę 15 czerwca br. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej zorganizowała ją w roku, w którym Kościół płocki obchodzi 20. rocznicę ich beatyfikacji. czytaj więcej

Zmarła s. Laurenta, pasjonistka

Zmarła s. Laurenta, pasjonistka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 czerwca, w wieku 80 lat, odeszła do Pana s. Laurenta Teresa Wojciechowska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. czytaj więcej

W Ratowie trwają Dni św. Antoniego

W Ratowie trwają Dni św. Antoniego

- Szanujmy swą chrześcijańską tożsamość – zaapelował ks. biskup Roman Marcinkowski 13 czerwca br. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego w Ratowie. Przewodniczył tam Mszy św. w czasie dorocznych Dni św. Antoniego. W sanktuarium odbył się także obrzęd poświęcenia lilii i chlebków św. Antoniego. czytaj więcej

Finał rodzinnego konkursu na drzewo genealogiczne

Finał rodzinnego konkursu na drzewo genealogiczne

Nagrody w konkursie „Moja rodzina – drzewo genealogiczne” odebrali 13 czerwca br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku laureaci tego konkursu. Był on jednym z wydarzeń towarzyszących VIII Marszowi dla Życia i Rodziny. Uczestnicy spotkania wspólnie pomodlili się za rodziny diecezji płockiej. czytaj więcej

W diecezji trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

W diecezji trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Msze św. w intencji misjonarzy, różaniec misyjny dzieci i konkurs plastyczny dla szkół o tematyce misyjnej, znajdą się w programie obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji płockiej. Plany na październik dekanalni referenci misyjni poznali 10 czerwca br. podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. W spotkaniu uczestniczył także ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Zmarła Genowefa Topolewska, Mama śp. ks. Marka Topolewskiego

Zmarła Genowefa Topolewska, Mama śp. ks. Marka Topolewskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 11 czerwca odeszła do Pana Genowefa Topolewska. czytaj więcej

320 tys. zł od diecezjan na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

320 tys. zł od diecezjan na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Kwotę ponad 320 tys. zł zebrano w diecezji płockiej w na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – miejsce pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu, ufam Tobie!”. Była to trzecia zbiórka diecezjalna na „płockie Betlejem miłosierdzia”, jak nazywane jest to szczególne miejsce. czytaj więcej

Księża podziękowali Bogu za 25-lecia kapłaństwa

Księża podziękowali Bogu za 25-lecia kapłaństwa

Czternastu księży z diecezji płockiej, którzy w 1994 roku przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego, obchodziło 11 czerwca br. jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Mszy św. w ich intencji w kaplicy Dobrego Pasterza w płockim Wyższym Seminarium Duchownym przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Wyruszyliście, aby z miłości do Chrystusa, najlepiej jak to możliwe, wypełniać obowiązek ratowania człowieka – podkreślił hierarcha. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę