Aktualności

W Płocku tablica upamiętnia cmentarz choleryczny z XIX wieku

W Płocku tablica upamiętnia cmentarz choleryczny z XIX wieku

W Płocku ustawiono tablicę, która upamiętnia miejsce, gdzie w XIX wieku znajdował się cmentarz choleryczny. Tablicę ustawiono obok stojącego od wielu lat krzyża, powstała z inicjatywy Towarzystwa Technicznego w Płocku. Epidemia cholery w Polsce i Płocku zebrała tragiczne żniwo w latach 1831-1838. Po dzień dzisiejszy teren byłego cmentarza potocznie nazywany jest Cholerką. czytaj więcej

IV pielgrzymka rzeczna z Czerwińska do Płocka

IV pielgrzymka rzeczna z Czerwińska do Płocka

Około 30 wodniaków wzięło udział w czwartej pielgrzymce rzecznej po Wiśle. Pielgrzymi wyruszyli ze Wzgórza Czerwińskiego w Czerwińsku, a dopłynęli na Wzgórze Tumskie w Płocku. Celem ich podróży była modlitwa w płockiej katedrze, przed hermą św. Barbary, patronki osób pływających i pracujących na wodzie. czytaj więcej

Obóz jeździecki dla młodzieży w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Obóz jeździecki dla młodzieży w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

W Ostoi św. Antoniego, znajdującej się na terenie Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie trwa obóz jeździecki dla młodzieży: - Jazda konna może być drogą do poznawania nauczania św. Antoniego oraz jego zachwytu nad przyrodą, doskonałym dziełem Stwórcy - podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium i kapelan Towarzystwa Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. czytaj więcej

Rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona o św. Józefie

Rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona o św. Józefie

„Święty Józef - bohater wiary” - pod takim hasłem odbyły się wakacyjne rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona, która działa w diecezji płockiej od 19 lat. Młodzież przebywała w Soblówce w Beskidzie Żywieckim. Katechezy, warsztaty psychologiczne i wieczorne nabożeństwa koncentrowały się wokół duchowości Opiekuna Jezusa: - Atmosfera wspólnoty z rówieśnikami i doświadczenie osobistego spotykania Jezusa, to najprostsza charakterystyka rekolekcji, będących zwieńczeniem pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej w ciągu roku - przekazał ks. Tomasz Dec. czytaj więcej

Rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Bańskiej Wyżnej

Rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Bańskiej Wyżnej

Około 400 osób bierze udział w rekolekcjach letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej, jakie odbywają się w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego. W gronie uczestników jest 50 młodych osób: - Młodzi ludzie są jeszcze do „odzyskania” przez Kościół, o ile będą mieli wsparcie w rodzinie – uważa ks. Jacek Gołębiowski, odpowiedzialny za Laboratorium Wiary – młodzieżową wspólnotę Ruchu Rodzin Nazaretańskich. czytaj więcej

Komunikat Głównego Przewodnika PPDP

Komunikat Głównego Przewodnika PPDP

W najbliższych dniach do parafii dziekańskich w całej diecezji trafią Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych. Proszę Księży Proboszczów o ich odebranie i rozprowadzenie w parafiach. czytaj więcej

W Przasnyszu odbył się jubileusz 300-lecia pasjonistów

W Przasnyszu odbył się jubileusz 300-lecia pasjonistów

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu 7 lipca 2021 r. odbyła się centralna uroczystość 300-lecia istnienia Zgromadzenia Męki Pańskiej (pasjonistów). Wspólnie modlono się o beatyfikację o. Bernarda (Zygmunta) Kryszkiewicza CP – 23 maja br. papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót pasjonisty, związanego z diecezją płocką. czytaj więcej

Parafia św. M. Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim postawiła na ekologię

Parafia św. M. Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim postawiła na ekologię

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim dokonała ekologicznych modernizacji: - Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł staje się koniecznością. Termomodernizacja obiektów kościelnych wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycie energii, a tym samym na ochronę środowiska – mówi ks. kan. Andrzej Redmer, proboszcz parafii. Wkład własny parafii wyniósł 186 tys. zł.  czytaj więcej

Komunikat Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku

Komunikat Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku

Czas pewnej izolacji społecznej, spowodowanej koniecznością zminimalizowania rozprzestrzeniania się SARS-COV-2, stanowi dla wielu chrześcijan okazję do inicjowania nowych form głoszenia Ewangelii i miłości bliźniego.  czytaj więcej

W Gliczarowie Górnym trwają rekolekcje oazowe młodzieży z diecezji płockiej

W Gliczarowie Górnym trwają rekolekcje oazowe młodzieży z diecezji płockiej

Około 60 młodych ludzi z diecezji płockiej weźmie w tym roku udział w letnich rekolekcjach oazowych. Pierwszy turnus właśnie trwa. To pierwsza oaza po rocznej przerwie, w ubiegłym roku formowali się tylko pełnoletni animatorzy, nie było oazy dla dzieci i młodzieży. czytaj więcej

Dzieci ze wspólnoty Baranki przyjęły Pierwszą Komunię świętą

Dzieci ze wspólnoty Baranki przyjęły Pierwszą Komunię świętą

Sześcioro dzieci z diecezji płockiej, które przygotowywały się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. zgodnie z programem Baranki, 3 lipca 2021 r. w bazylice katedralnej płockiej przyjęło tenże sakrament: - To było spotkanie z żywym Bogiem – powiedzieli Justyna i Jakub Wójcikowie, odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Eucharystii oraz rodzice 7-letniego Wojtka, który był jednym z Baranków.  czytaj więcej

„Powołał ich od sieci” – w Seminarium odbyły się rekolekcje powołaniowe

„Powołał ich od sieci” – w Seminarium odbyły się rekolekcje powołaniowe

„Powołał ich od sieci” – pod takim hasłem na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku odbyły się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej (28 czerwca – 1 lipca 2021 r.). Wzięło w nich udział 13 młodych osób, w wieku od 16 do 19 lat. Rekolekcje stacjonarne zorganizowano z inicjatywy Diecezjalnego Centrum Powołaniowego i Kleryckiej Grupy Powołaniowej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę