Aktualności

Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

We wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, 14 października 2021 r., na cmentarzu zabytkowym w Płocku odbył się pogrzeb 13 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. czytaj więcej

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności, ogłoszonego w Kościele przez papieża Franciszka. Bieżące informacje o synodzie zamieszczane są w osobnej zakładce na stronie internetowej diecezji. Poszczególne gremia synodalne wezmą udział w oficjalnej inauguracji synodu w katedrze płockiej, zaplanowanej na 7 listopada.   czytaj więcej

IX Bieg Papieski w Płocku – 18 października 2021 r.

IX Bieg Papieski w Płocku – 18 października 2021 r.

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Płocku zaprasza do udziału w IX Biegu Papieskim, z okazji 43. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II. Bieg odbędzie się 18 października 2021 r., jest jednym z wydarzeń 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera na uczelni wyższej: kształtujcie serca w świetle prawdy

Ks. biskup Piotr Libera na uczelni wyższej: kształtujcie serca w świetle prawdy

O tym, że trzeba zdobywać wiedzę i kształtować serca trzeba w świetle prawdy, powiedział bp Piotr Libera podczas 22. inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. W programie znalazł się wykład inauguracyjny ks. prof. Henryka Seweryniaka o Pontyfikale płockim, odzyskanej księdze liturgicznej z przełomu XII i XIII wieku. czytaj więcej

Święto patronalne Domu Leonianum w Sikorzu

Święto patronalne Domu Leonianum w Sikorzu

O tym, że Bóg błogosławi ludziom niosącym na swych barkach krzyż, powiedział ks. biskup Piotr Libera w Domu Leonianum w Sikorzu koło Płocka, w święto patronalne (9 października br.). Patronem domu, w którym obecnie mieszka 71 seniorów, jest bł. bp Leon Wetmański, męczennik II wojny światowej. czytaj więcej

Zmarł ks. Krzysztof Brzuska

Zmarł ks. Krzysztof Brzuska

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 października 2021 r. zmarł ks. Krzysztof Brzuska. Odszedł do Pana ukończywszy 63 lata życia i po 38 latach kapłaństwa. czytaj więcej

Proboszcz w Tłuchowie nagrodził lokalne wydawnictwa

Proboszcz w Tłuchowie nagrodził lokalne wydawnictwa

Podczas zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Tłuchowo, które odbyło się 11 października br. ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski nagrodził trzy zespoły redakcyjne, działające na terenie Parafii Tłuchowo. Wyróżnienie  otrzymały: Zespół Redakcyjny Biuletynu Parafialnego „Apostoł”, „Tłuchowskie Zeszyty Historyczno-Społeczne” oraz Parafialna Strona Internetowa. czytaj więcej

Muzeum Diecezjalne w Płocku zaprasza na nową stałą wystawę Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku

Muzeum Diecezjalne w Płocku zaprasza na nową stałą wystawę Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku

Zbiór dokumentów i eksponatów prezentuje wizytę Papieża Jana Pawła II w Płocku, przygotowania do pielgrzymki, pobyt w Płocku. Wystawa poszerza wiedzę o często już zapomniane wizyty w Płocku, jako Kardynała Karola Wojtyły czytaj więcej

W parafii Świętej Trójcy w Rypinie odnowiono ołtarze

W parafii Świętej Trójcy w Rypinie odnowiono ołtarze

- Różaniec, to nie jest „klepanie zdrowasiek”, ale głębokie przeżywanie prawd wiary, z odniesieniem ich do swojego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Świętej Trójcy w Rypinie. 9 października br. dokonał tam poświęcenia (po odnowieniu) trzech ołtarzy, w tym głównego. czytaj więcej

Pierwsza w historii diecezji płockiej pielgrzymka mężczyzn do Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach

Pierwsza w historii diecezji płockiej pielgrzymka mężczyzn do Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach

Po raz pierwszy w historii diecezji płockiej odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach, pod hasłem „Opiekun życia” (9 października 2021 r.). Mężczyźni, którzy zgromadzili się przed obrazem Koziebrodzkiej Pani, mieli okazję przeżyć wspólnie dzień modlitwy i refleksji: - Zadaniem ojca - opiekuna życia jest stawianie wymagań, które pomagają wzrastać. Jednak owe wymagania najpierw należy postawić sobie - uważał ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, który przewodniczył pielgrzymkowej Eucharystii. czytaj więcej

XXI Dzień Papieski w Płocku

XXI Dzień Papieski w Płocku

- Bądźcie przejrzyści dla siebie nawzajem. Dążcie do takich relacji - wezwał ks. prof. Henryk Seweryniak w XXI Dniu Papieskim w Płocku, podczas Eucharystii w katedrze, której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. Odbyła się też zbiórka na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. czytaj więcej

10-lecie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej

10-lecie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej

- Szkoła nowej ewangelizacji, to szkoła Jonaszów, którzy po osobistym doświadczeniu i grzechu i ocalenia, są gotowi iść w Jego imię  do bram Niniwy – powiedział ks. biskup Piotr Libera do członków Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty w Płocku, która obchodziła swoje 10-lecie (5 października br.). Twórczynią szkoły i jej dyrektorem jest dr Iwona Zielonka.  czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę