Biskup pomocniczy Mirosław Milewski

Biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 14 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Dewizą biskupią biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7. 

Ks. biskup Milewski: życie trzeba budować na solidnym, Bożym fundamencie

O tym, że życie trzeba budować na solidnym fundamencie, jakim jest Jezus i Jego Ewangelia, mówił ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii Bożewo (2 grudnia br.), której udzielił sakramentu bierzmowania. We wspomnienie niedawno beatyfikowanego ks. Jana Machy zachęcił do wytrwałości w wierze, mimo trudnych okoliczności. czytaj więcej

Msza św. dziękczynna za adorację Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium w Płocku

8 grudnia o godz. 14:30 odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego, jako dziękczynienie za 25 lat nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku. czytaj więcej

Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w Pułtusku

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 27 listopada br. obchodziła w Pułtusku jubileusz. 25-lecia działalności. Mszy św. z tej okazji przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Jesteście Kościołem w wyboru. Potrzebujemy waszego osobistego świadectwa wiary – powiedział w homilii. Część oficjalna spotkania odbyła się w Domu Polonii w Pułtusku.    czytaj więcej

Diecezjalny XXXVI Światowy Dzień Młodzieży

W Płocku pod hasłem „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26,16)” 2 listopada br. odbył się XXXVI Światowy Dzień Młodzieży. Mszy św. z udziałem około trzystu młodych ludzi z diecezji przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Dziś, tutaj jest nasz „Damaszek”. Podczas tej Eucharystii Jezus przychodzi, jak do Pawła, aby odmienić i nasze życie – głosił biskup. Wydarzenie inicjowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” zakończyło się wieczornym koncertem zespołu „Muode Koty”. czytaj więcej

Kamil Bednarek zaśpiewał na zakończenie misji w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem

O tym, że warto żyć w zgodzie ze swoim wnętrzem, w zgodzie z samym sobą, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 10 listopada br. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, w diecezji płockiej. Przewodniczył Mszy św. na zakończenie misji parafialnych, podczas której udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbył się koncert akustyczny Kamila Bednarka. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: Synod, to odpowiedź na wewnętrzny kryzys wiary

- Synod, to odpowiedź na wewnętrzny kryzys wiary – powiedział Biskup Płocki Piotr Libera w katedrze płockiej podczas inauguracji diecezjalnego etapu Synodu o synodalności (7 listopada 2021 r.). W programie znalazła się prelekcja Marcina Przeciszewskiego, redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej: - Proces synodalny pomoże nam wejść w dialog ze światem współczesnym - podkreślił dziennikarz. czytaj więcej

Rada Ruchów i Stowarzyszeń wzięła udział w procesie synodalnym

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej zaangażowała się w diecezjalne prace przed synodem o synodalności. Podczas jesiennego spotkania w Opactwie Pobendyktyńskim w Płocku jej członkowie dyskutowali nad wybranymi zagadnieniami z zakresu synodalności m.in. współodpowiedzialnością, dialogiem i słuchaniem w Kościele. czytaj więcej

W parafii Radzymin odnowiono XIX-wieczne organy

W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie odnowiono organy pochodzące z XIX wieku: - Organy w świątyni parafialnej, to symbol wspólnoty Kościoła w danym miejscu – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, który pobłogosławił instrument. Udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.  czytaj więcej

Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Dzierzgowie

- Szanujcie osoby i rzeczy święte, nie zgadzajcie się na ich deptanie i ośmieszanie. Nie płyńcie z modnymi nurtami, które wciągają ludzi i w konsekwencji wielu z nich żyje, jakby nie potrzebowało Boga – zwrócił się do wiernych ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dzierzgowie  (25 września br.). W czasie Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży, a także poświęcił trzy odnowione ołtarze. czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary

- Bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary. Człowiek potrzebuje Boga, trzeba bronić Jego obecności w przestrzeni publicznej - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty w parafii Żałe, podczas wizytacji kanonicznej parafii. czytaj więcej

Ks. bp M. Milewski: św. Stanisław Kostka przeciwstawił się panującym modom na życie

- Św. Stanisław Kostka był osobowością. Nie dał się zwieść mirażowi kariery. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Gąbinie, w święto św. Stanisława Kostki (1550-1568) - głównego patrona diecezji płockiej (18 września 2021 r.).    czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”

- Błogosławieni kardynał Wyszyński i matka Czacka byli „ludźmi krzyża”. Swoim życiem pokazali, że wiara w krzyż Chrystusowy daje ogromną siłę, pomocną w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Skrwilnie (14 września br.). czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski do młodzieży: w życiu i w wierze potrzeba wysiłku

- W życiu i w wierze potrzeba wysiłku.  Oprócz egoistycznym potrzeb, jest też miłość i odpowiedzialność. Ludzi trzeba kochać czynem – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym (30 sierpnia br.). czytaj więcej

Jubileusz 50-lecia parafii Niechłonin

- Parafia to miejsce, w którym wzrasta nasze chrześcijaństwo – czynna wiara w Jezusa Chrystusa. To miejsce naszego początku i końca – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie (22 sierpnia br.). W dniu odpustu przewodniczył Mszy św. dziękczynnej z okazji 50-lecia parafii, która w 1971 roku została erygowana.  czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: nowy ład moralny trzeba oprzeć na wartościach chrześcijańskich

- W naszej Ojczyźnie nie będzie się działo dobrze, jeśli plany przemian gospodarczych, reform społecznych i kulturowych będą się odbywały tylko w celu polepszania bytu materialnego, z zapomnieniem o wartościach, które kształtują nasz los jako ludzi stworzonych przez Boga – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w bazylice katedralnej płockiej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest Patronką świątyni (15 sierpnia 2021 r.). czytaj więcej

W Łukomiu odbył się pogrzeb Andrzeja Mosakowskiego – lidera wspólnoty Wojownicy Maryi

W parafii Łukomie 10 sierpnia 2021 r. odbył się pogrzeb Andrzeja Mosakowskiego – lidera wspólnoty Wojownicy Maryi, która w ostatnich latach zaczęła się rozwijać na terenie diecezji płockiej. Andrzej Mosakowski zginął 3 sierpnia w wypadku samochodowym pod Sierpcem: - Był gotowy, aby pójść do Pana – powiedział w kazaniu ks. kan. dr Roman Mosakowski, brat zmarłego, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie koło Pułtuska. czytaj więcej

Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

6 sierpnia 2021 r. wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę, pod hasłem „Idziemy z Józefem”. W tym roku pielgrzymka ma charakter sztafety, jej pierwszy dzień jest Dniem Wdzięczności za 40 lat pielgrzymowania Kościoła płockiego do Matki Bożej: - Wybraliście duchowy marsz zamiast wielu codziennych spraw i powinności - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, tradycyjnie poprzedzającej pielgrzymkę. czytaj więcej

Ks. bp M. Milewski: Bóg pomaga nam uciszyć burze na morzu naszego życia

- Życie jest pełne „burz na morzu”. Przetrwamy je, jeśli zaprosimy Boga do łodzi naszego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim 20 czerwca 2021 r. Odwiedził tę parafię w ramach wizytacji pasterskiej. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Boże Ciało: kto jest przy Jezusie, staje się do Niego podobny

- Eucharystia, to sam Jezus. Kto poświęci swój czas, by pobyć z Jezusem, staje się choć odrobinę bardziej podobny do Niego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Płocku (3 czerwca 2021 r.). Koncelebrowanej Eucharystii w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Poświęcenie sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gostyninie

- Dziś już nie można być „anonimowym katolikiem”, skromnie schowanym na modlitwie w swej izdebce. Potrzebne są konkretne czyny - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie (24 maja br.). Kościołowi parafialnemu patronuje tam Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Biskup pomocniczy diecezji płockiej pobłogosławił też sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. czytaj więcej

Najbliższe wydarzenia >>

Msza św. dziękczynna za adorację Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium w Płocku

8 grudnia o godz. 14:30 odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego, jako dziękczynienie za 25 lat nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku.

Spotkanie opłatkowe

Szkoła w Lucieniu

Pasterka - Płock, katedra, 25 grudnia 2016 r.

1. «Dziś (...) w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 11). czytaj więcej

Poświęcenie witraży w parafii św. Józefa Rzemieślnika Płock, 18 grudnia 2016 r. (czytania z IV Niedzieli Adwentu A)

Dziękuję za możliwość wspólnej modlitwy w świątyni pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, gdy wciąż mamy przed oczami wydarzenia Roku Miłosierdzia. Podczas tej liturgii chcemy przecież raz jeszcze wyrazić za niego Bogu swoją wdzięczność. Co też istotne, zgromadziliśmy się w kościele, w którym znajdują się dwie pamiątki po papieżu Polaku, dzięki któremu co roku obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia. W tym miejscu możemy oglądać kamień węgielny przez niego poświęcony i obraz Jezusa Miłosiernego, który był wkomponowany w ołtarz papieski. To obok niego właśnie stanął kilka miesięcy temu, w kwietniu tego roku, jasnogórski obraz Maryi – Matki Miłosierdzia, która nawiedzała parafie diecezji płockiej. Jesteśmy wreszcie w Kościele stacyjnym, świątyni jubileuszowej z bramą miłosierdzia. Kto przekroczył jej gościnne progi, mógł dostąpić od Boga odpustu zupełnego za grzechy.  czytaj więcej

Obrzęd kandydatury – WSD Płock Płock, dnia 4 grudnia 2016 r. (II Niedziela Adwentu rok A)

„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki”(Mt 3,1-2). Dziś, w Drugą Niedzielę Adwentu uczestniczymy w obrzędzie kandydatury. To dla naswszystkich, dla seminarium i diecezji, wielka łaska od Jezusa Dobrego Pasterza, że wybrał i wskazałludzi do służby i szczególnej bliskości.

 

czytaj więcej

70. rocznica Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie Wspomnienie Ofiarowania NMP, Ciechanów 21 listopada 2016 r.

„Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi; tak bowiem wsławił Twe imię, że Twoja chwała nie zejdzie z ust ludzkich (Jdt 13,18.19). Kościół powszechny w dniu dzisiejszym wspomina Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Według tradycji Maryja, będąc małą dziewczynką, została zaprowadzona do świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowała, aż do osiągnięcia wieku zamążpójścia. W ikonografii, w sztuce, scena ofiarowania Najświętszej Maryi Panny najczęściej ukazuje Maryję jako kilkuletnią dziewczynkę idącą po schodach do świątyni, by tam ofiarować się Bogu. „Maryja jawi się (…) jako świątynia, w której Bóg umieścił swe zbawienie i jako służebnica, która jest całkowicie poświęcona Panu” (Jan Paweł II, Rozważanie na Anioł Pański 21 listopada 1999 r.).  czytaj więcej

Zakończenie Roku Miłosierdzia w diecezji płockiej Rypin, 20 listopada 2016 r. (rok „C”)

„Misericordia et mísera” („Miłosierdzie i nieszczęśliwa”) – taki tytuł ma list apostolski na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, podpisany dziś przez Papieża Franciszka po zamknięciu Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra w Rzymie, który będzie ogłoszony jutro, w południe, w Watykanie. „Miłosierdzie i nieszczęśliwa”… Choć nie znamy jeszcze treści dokumentu, to możemy się domyślać, że tytułowe słowa pochodzą od św. Augustyna, komentującego Janowe opowiadanie o kobiecie cudzołożnej (por. 8, 1-11). Święty Doktor Kościoła pisał: „Pozostała cudzołożnica i Pan, pozostała zraniona i lekarz, pozostała wielka nieszczęśnica i wielkie miłosierdzie” (Enarrationes in Psalmos 50, 8). Na innym miejscu Augustyn, nazywany Doktorem Łaski, doda: „Pozostał On sam i ona sama, Stwórca i stworzenie, nieszczęśliwa i miłosierdzie, pozostała ona, świadoma swego przestępstwa i On, który jej odpuszczał grzech” (Sermones 16/A, 5). czytaj więcej

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Armii Krajowej Gimnazjum w Baboszewie Baboszewo, 10 listopada 2016 r.

Mija dekada, odkąd patronem szkoły w Baboszewie została Armia Krajowa. Uczycie się o niej na lekcjach historii, ale też przy okazji szkolnych rocznic czy uroczystości. Bo to w Waszych stronach właśnie, na tym terenie, tu, gdzie mieszkacie, żyjecie, uczycie się, pracujecie, w pobliskich Pieńkach Rzewińskich, w październiku 1943 roku doszło do jedynego na Mazowszu Północnym zrzutu broni. Dokonano go z angielskiego samolotu, który pilotowała polska załoga. Broń tę, już na ziemi, odbierali żołnierze Armii Krajowej obwodu płońskiego, z Sarbiewa i Strożęcina. Zrzut w tym miejscu nie był przypadkowy – tu aktywnie działała Armia Krajowa. Społeczność miejscowa upamiętniła to niezwykle ważne wydarzenie, umieszczając na budynku świątyni parafialnej tablicę pamiątkową, ufundowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej obwód Płońsk z siedzibą w Baboszewie oraz Społeczeństwo Ziemi Płońskiej. Społeczność parafii i gminy Baboszewo pamięta o swoich bohaterach - każdego roku organizujecie uroczystości z udziałem zasłużonych dla Ojczyzny gości, między innymi potomków bohaterów zrzutu z 1943 roku czy członków Światowego Związku Armii Krajowej.  czytaj więcej

Kazanie na Dzień Niepodległości

Zbliżamy się do 98 rocznicy odzyskania niepoidległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. Po 123 latach niewoli zaistniała na mapach świata. Odzyskała suwerenność. Z miłości do naszej Ojczyzny spotykamy się także dziś w świątyni parafialnej w Kroczewie, na wspólnej modlitwie, by dziękować za niepodległość.  czytaj więcej

Rocznica poświęcenia własnego Kościoła Mokowo, 30.10.2016 r.

W 2002 roku ukazał się film Tomasza Bagińskiego „Katedra”. To film krótkometrażowy, trwający zaledwie 7 minut. Akcja rozgrywa się na jakiejś planecie pozbawionej nieba i atmosfery, w terenie pustynnym, wypalonym słońcem. Wędrowiec przemierzający ten spustoszony świat staje przed okazałym budynkiem – katedrą. Otwierają się drzwi, wchodzi do wnętrza i zaczyna iść przez środek budowli. Gdy na filary padają snopy światła zauważamy, że katedra zbudowana jest jakby ze splecionych pnączy, strzelających wysoko filarów zwieńczonych gotyckimi, ostrymi łukami. W filarach zatopione są ludzkie twarze, pełne pokoju i skupienia, które z delikatnym uśmiechem śledzą przesuwającego się pielgrzyma. Gdy dochodzi do końca głównej nawy okazuje się, że katedra jest niedokończona, że urywa się i czeka na kolejne przęsło. Nagle dzieje się coś dziwnego. Z ziemi wyrastają pnącza, które oplatają pielgrzyma, z jego ciała strzelają liny, które wynoszą go w górę i wplatają w istniejącą już część katedry. Zapada spokój. Katedra „urosła” o kolejną część. Ale wciąż pozostaje niedokończona… czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II Bieżuń, 29 października 2016 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Bardzo się cieszę, że dziś jestem w Bieżuniu, w waszej parafii, że mogę uczestniczyć w tym ważnym, historycznym wydarzeniu, jakim jest wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła. Dziękuję serdecznie ks. proboszczowi Tomaszowi za zaproszenie i życzliwie przyjęcie. Pozdrawiam wszystkich zebranych wokół ołtarza kapłanów, którzy modlą się z nami w tym szczególnym momencie, na tej świątecznej liturgii. Pozdrawiam z serca drogich parafian Bieżuńskich; wszystkich czcicieli św. Jana Pawła II.   czytaj więcej

25 lat Samorządu Pielęgniarek i Położnych Płock, 22 października 2016 r.

Obchody jubileuszu 25-lecia Waszego samorządu postanowiłyście zainaugurować Mszą św. w bazylice katedralnej. Taka była Wasza wola: bo Wy widzicie te obrazki Matki Bożej, Jezusa Miłosiernego, świętych i błogosławionych, skwapliwie umieszczane u wezgłowia łóżek chorych. Widzicie różańce w ich dłoniach. Dobrze wiecie, że dla Waszych chorych Bóg jest ważny, Matka Boża jest ważna i modlitwa jest ważna.   czytaj więcej

Św. Łukasza – patrona Służby Zdrowia Ciechanów, 18 października 2016 r.

W zakończeniu Listu do Kolosan św. Paweł mówi o „Łukaszu, umiłowanym lekarzu”, natomiast w krótkim piśmie Pawłowym do Filemona jest on określony jako współpracownik apostoła, który wyznaje – co przed chwilą słyszeliśmy we fragmencie Drugiego Listu do Tymoteusza – że ma u swego boku tylko Łukasza jako wiernego przyjaciela. Jestem przekonany, że te dwa Łukaszowe rysy: miłość do powołania lekarskiego i przyjaźń to szczególne drogowskazy dla nas, zgromadzonych w tym ciechanowskim szpitalu, by świętować wspólnie dzień Służby Zdrowia. Pozwólcie, że na ich podstawie skieruję do Was kilka myśli. czytaj więcej

Święto św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia Płock – Winiary, 17 października 2016 r.

Zgromadziliśmy się w kaplicy szpitala na Winiarach, której patronuje św. Ojciec Pio, aby modlić się wspólnie w intencji wszystkich pracowników Służby Zdrowia w dniu święta patronalnego, a także ich podopiecznych. Są w tym gronie kapelani szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej czy kapłani związani z duszpasterstwem Służby Zdrowia. Jest z nami pan dyrektor płockiej placówki oraz przedstawiciele innych ośrodków zajmujących się leczeniem, są pielęgniarki, są lekarze, a wreszcie ci, którym oni wszyscy służą – osoby chore, potrzebujące leczenia, opieki medycznej, ale też opieki duchowej. Wszystkich Was, moi drodzy, serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego spotkania oraz wspólnej modlitwy.  czytaj więcej

50. rocznica konsekracji kościoła parafialnego Gąbin, 16 października 2016 r. (XXIX niedz. zwykła C)

Pół wieku temu kolejny kościół parafialny w Gąbinie – mieście położonym jak Rzym na kilku wzgórzach, zbudowano właśnie w tym miejscu – na niewielkim, ale jednak wzgórzu: żeby dobrze było go widać go z daleka, żeby łatwo było do niego trafić, żeby był jak „miasto na górze”. Bo świątynia parafialna, to jest swego rodzaju miasto na górze – miasto Boga, miejsce Jego przebywania, miejsce adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, miejsce poza czasem i przestrzenią,  prowadzące do wieczności. Na szczycie góry stał przecież biblijny Mojżesz, i trzymał ręce wzniesione wysoko do góry, a wtedy Amalekici nie mieli szans w walce z Izraelitami (Wj,17,8-13). Bo stanie na górze daje moc i siłę, i sprawia, że rzeczy po ludzku niemożliwe stają się realne, rzeczywiste.  czytaj więcej

Par. św. Marcina w Gostyninie –1050 r. chrztu Polski Gostynin, 2 października 2016 r.

Na początku chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do Waszego Miasta i Waszej Parafii na wspólne obchody, tak ważnej dla naszej ojczyzny, rocznicy 1050 – lecia chrztu Polski. Cieszę się, że możemy wspólnie dziękować Bogu za to wydarzenie sprzed wielu lat…

Znamy dobrze tę chwalebną przeszłość.Książe Mieszko I przyjął bowiem chrzest w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Choć od tego pamiętnego dnia upłynęło 1050 lat, wciąż jest to najważniejszy dzień w całej historii naszego narodu. Nie BYŁ, lecz JEST, ponieważ właśnie wtedy określona została przyszłość naszej polskiej ziemi.Przez chrzest w progi domów naszych przodków weszło chrześcijaństwo, które do dziś kształtuje obraz naszej ojczyzny.

Do Polski przybyli misjonarze przynosząc ze sobą dorobek kultury europejskiej. Zostaliśmy włączeni w orbitę intelektualnej tradycji filozofii greckiej, prawnej kultury rzymskiej i religijnej tradycji judeochrześcijańskiej. Dzięki łacinie stanęły otworem wrota do nauki, do europejskiego dziedzictwa intelektualnego. 

czytaj więcej

50-lecie Karmelu w Dysie-Lublinie Dys, 1 października 2016 r., wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W Godzinie Miłosierdzia, w godzinie śmierci Pana Jezusa, o trzeciej po południu, rozpoczęliśmy Mszę świętą. To wielka łaska dla nas. Stajemy pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. Celebrujemy ją z sercem skruszonym, ale też pełnym wdzięczności. Celebrujemy ją jednocześnie z wielkim wzruszeniem i uwielbieniem Boga „za wielkie rzeczy, które nam uczynił”.Jesteśmy tu we wspólnocie ludzi sobie bardzo bliskich poprzez wiarę i jednocześnie łączące nas więzi duchowej przyjaźni i braterstwa sakramentalnego.  czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę