Aktualności

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym o pielgrzymce św. Jana Pawła przed 30. laty

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym o pielgrzymce św. Jana Pawła przed 30. laty

Fotografie Jana Waćkowskiego, pamiątki, dokumenty, wycinki prasowe, mural o pielgrzymce św. Jana Pawła II do Płocka w 1991 roku znalazły się na wystawie, którą otwarto 25 października br. w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Na wystawie pt. „Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku” wykorzystano też multimedia z filmami z pielgrzymki. czytaj więcej

Katecheci przeszli online szkolenie misyjne

Katecheci przeszli online szkolenie misyjne

W diecezji płockiej w ramach inicjatywy „Budzimy do misji” 20 katechetów odbyło online szkolenie misyjne. Do udziału w szkoleniu zaprosił katechetów ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, który wiele lat spędził na misjach w Wenezueli.  czytaj więcej

IX Przegląd etiud o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli

IX Przegląd etiud o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli

Szkoły ze Starych Proboszczewic i z Płocka zajęły pierwsze miejsca w IX Przeglądzie etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli, zorganizowanym przez Książnicę Płocką i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Po przerwie ponownie odbył się on w formie tradycyjnej, z prezentacjami na scenie.  czytaj więcej

Foto kronika o wizycie św. Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku

Foto kronika o wizycie św. Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” przygotowało grę miejską oraz foto kronikę, związaną z 30. rocznicą pielgrzymki św. Jana Pawła II do Płocka. Papież 7 czerwca 1991 roku spotkał się m.in. z osadzonymi na dziedzińcu Zakładu Karnego: -  Było to spotkanie bez precedensu, ponieważ nigdy wcześniej ani nigdy później głowa Kościoła katolickiego nie spotkała się ze skazanymi za murami jakiejkolwiek jednostki penitencjarnej – podkreślił Hubert Skrzyński, prezes „Busoli”. czytaj więcej

Promocja księgi jubileuszowej śp. ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

Promocja księgi jubileuszowej śp. ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

W Towarzystwie Naukowym Płockim odbyło się spotkanie wspomnieniowe oraz prezentacja księgi jubileuszowej, poświęconej śp. ks. prof. Ireneuszowi Mroczkowskiemu, wybitnemu płockiemu teologowi moraliście, który zmarł nagle 17 sierpnia 2020 roku. Publikacja była przygotowywana na 70-lecie urodzin naukowca i społecznika, ale jego śmierć sprawiła, że „z księgi pamiątkowej stał się księgą pamięci”. czytaj więcej

Zaproszenie na XI Płockie Zaduszki Strażackie – 14 listopada 2021 r.

Zaproszenie na XI Płockie Zaduszki Strażackie – 14 listopada 2021 r.

Druhny i Druhowie !
Serdecznie zapraszam na XI PŁOCKIE ZADUSZKI STRAŻACKIE, które odbędą się w niedzielę – 14 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w kościele św. Dominika w Płocku tzw. ”Górki” (parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego). czytaj więcej

Zmarła Krystyna Marzec, mama ks. Stanisława Marca

Zmarła Krystyna Marzec, mama ks. Stanisława Marca

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 października 2021 r., zmarła Mama ks. kan. mgr. Stanisława Marca, księdza emeryta diecezji łomżyńskiej mieszkającego aktualnie na terenie Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Zaproszenie do Ratowa na promocję publikacji naukowej

Zaproszenie do Ratowa na promocję publikacji naukowej

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy zaprasza 27 października do sali konferencyjnej pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie na spotkanie promujące publikację naukową pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą”, której wydanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. czytaj więcej

IX Bieg Papieski w Płocku na 43. rocznicę wyboru Papieża Polaka

IX Bieg Papieski w Płocku na 43. rocznicę wyboru Papieża Polaka

IX Bieg Papieski z okazji 43. rocznicy wyboru Papieża Polaka odbył się 18 października 2021 r. w Płocku, z inicjatywy Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria”przy parafii pw. św. Józefa. Uczestnicy pobiegli do miejsc, które w 1991 roku odwiedził św. Jan Paweł II. czytaj więcej

Konferencja duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej w Płońsku

Konferencja duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej w Płońsku

W dniu 16 października 2021 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku odbyła się doroczna konferencja duszpasterstwa rodzin, skierowana przede wszystkim do doradców życia rodzinnego, w ramach stałej formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej. Na zakończenie konferencji doradcy biorący w niej udział otrzymali misje kanoniczne biskupa płockiego. czytaj więcej

Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

16 października 2021 r. w hali sportowej w Płońsku odbył się Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. Został on zorganizowany w 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową. czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. Szarbela do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

Wprowadzenie relikwii św. Szarbela do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

Do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu 17 października 2021 r. uroczyście wprowadzono relikwie św. Szarbela: - Świętym może zostać człowiek z pozoru zwykły, słaby i kruchy jak inni - powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, który dokonał wprowadzenia relikwii. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę