Aktualności

Apel katolickich biskupów Polski i Ukrainy o poszukiwanie dialogu i porozumienia w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych

Apel katolickich biskupów Polski i Ukrainy o poszukiwanie dialogu i porozumienia w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych

Z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, iż ostatnie serie rozmów między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. W swoich wystąpieniach przywódcy wielu państw wskazują na zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której granic masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska - naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy - odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy. czytaj więcej

Msze św. dla młodych duchem w ostatnie niedziele miesiąca w Ciechanowie

Msze św. dla młodych duchem w ostatnie niedziele miesiąca w Ciechanowie

Wspólnota Wojsko Gedeona zaprasza raz w miesiącu do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie o godz. 19:30 na „Mszę dla młodych duchem!”. Podczas tych Mszy św. oprawę muzyczną, liturgiczną i modlitewną zapewniają ludzie młodzi. W doświadczeniu Bożej obecności pomaga kilkunastominutowe uwielbienie Boga przed Mszą, a także modlitwa flagami, przypominająca o wstawiennictwu aniołów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 30 stycznia 2022 r. czytaj więcej

Diecezjalna celebracja Niedzieli Słowa Bożego

Diecezjalna celebracja Niedzieli Słowa Bożego

Ks. biskup Piotr Libera przewodniczył w bazylice katedralnej w Płocku Mszy św. w Niedzielę Słowa Bożego: - Pismo św. otwiera przed nami drzwi do sanktuarium spotkania z prawdą o człowieku – zwrócił się do wiernych 23 stycznia br. Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II: -  Słuchając Słowa Bożego wchodzimy z nim w  dialog – podkreślił biblista. czytaj więcej

Spotkanie noworoczne Rejonu Płockiego Domowego Kościoła

Spotkanie noworoczne Rejonu Płockiego Domowego Kościoła

- Prawdziwa miłość jest również szalona – człowiek zapomina o sobie, aby być całkowicie dla drugiego – powiedział ks. biskup Piotr Libera do małżeństw i rodzinnależących do Domowego Kościoła Rejonu Płockiego. Spotkał się z nimi 22 stycznia 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. czytaj więcej

Rabin i biskup katolicki rozmawiali o Biblii, wartościach i antysemityzmie

Rabin i biskup katolicki rozmawiali o Biblii, wartościach i antysemityzmie

Rabin Yehoshua Ellis i biskup pomocniczy Mirosław Milewski 20 stycznia br. byli gośćmi spotkania w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, z okazji przypadającego w styczniu Dnia Judaizmu. Rozmowę poprowadził dr Rafał Kowalski z Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Goście spotkania odpowiadali na pytania między innymi dotyczące sensu Dnia Judaizmu w Polsce, wspólnych korzeni oraz antysemityzmu.   czytaj więcej

Pora wyboru – rekolekcje dla młodzieży o rozeznawaniu drogi życia wg. reguł św. Ignacego Loyoli
foto: Vladislav Babienko Ktpsvecu0xu Unsplasha

Pora wyboru – rekolekcje dla młodzieży o rozeznawaniu drogi życia wg. reguł św. Ignacego Loyoli

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku zaprasza młodzież z klas maturalnych oraz studentów na rekolekcje o rozeznawaniu drogi życia. W życiu codziennym stajemy przed wieloma sytuacjami wymagającymi naszej decyzji. Jedne są większej, inne mniejsze. Jak mam rozpoznać, co jest dobre, a co lepsze? Skąd mam wiedzieć, czy moja decyzja jest zgodna z wolą Boga? Czy należy bardziej słuchać rozumu czy serca? Podejmowanie decyzji to proces, któremu warto się przyglądać, aby lepiej rozumieć siebie i innych oraz zmieniać swoją rzeczywistość na lepszą, coraz bardziej zgodną z planem Bożym. czytaj więcej

Jasny przekaz wiary (Gość Niedzielny)
plock.gosc.pl

Jasny przekaz wiary (Gość Niedzielny)

- Warto było wziąć udział w tym konkursie, bo mogliśmy coś zrobić całą rodziną i każdy miał tu jakiś wkład - powiedziały po wręczeniu nagród laureatki płockiego konkursu orszakowego na rodzinną szopkę bożonarodzeniową. czytaj więcej

I Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości” – 22 stycznia 2022 r.

I Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości” – 22 stycznia 2022 r.

W sobotę 22 stycznia br. w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie odbędzie się I Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości” w Roku Rodziny Amoris laetitia, adresowany do dzieci, młodzieży oraz zespołów rodzinnych. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10:00. czytaj więcej

Ekumeniczny dialog synodalny w Towarzystwie Naukowym Płockim
fot. TNP

Ekumeniczny dialog synodalny w Towarzystwie Naukowym Płockim

Biskup płocki Piotr Libera i ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku byli gośćmi ekumenicznego dialogu synodalnego, który 19 stycznia 2022 r. odbył się w Towarzystwie Naukowym Płockim. Dyskusję poprowadził historyk prof. dr hab. Leszek Zygner z Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, reprezentujący sekcję dialogu TNP. czytaj więcej

W kościele Janowym w Płocku rozpoczęto Tydzień Ekumeniczny

W kościele Janowym w Płocku rozpoczęto Tydzień Ekumeniczny

W płockim kościele parafii św. Jana Chrzciciela rozpoczęto obchody związane z Tygodniem Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18 stycznia 2022 r.). Mszy św. przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, a kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej: - Duch Święty, gdy przyjdzie, okaże nam nasz grzech, ale też łaskę Bożą – podkreślił kaznodzieja.   czytaj więcej

W diecezji płockiej grupy synodalne rozmawiają o kształcie i rozwoju Kościoła

W diecezji płockiej grupy synodalne rozmawiają o kształcie i rozwoju Kościoła

W diecezji płockiej odbywają się spotkania grup synodalnych. Wierni świeccy, księża i osoby konsekrowane zastanawiają się nad kształtem i kierunkami rozwoju Kościoła. Swój głos można też przekazać za pośrednictwem skrzynki synodalnej w parafii, meilowej skrzynki synodalnej lub osobiście dwóm koordynatorom synodalnym.   czytaj więcej

W parafii Sokołowo Włościańskie peregrynuje wizerunek Matki Bożej Łaskawej

W parafii Sokołowo Włościańskie peregrynuje wizerunek Matki Bożej Łaskawej

W dniach 15-22 stycznia br. w parafii Sokołowo Włościańskie odbywa się peregrynacja cudownej ikony Matki Bożej Łaskawej, pochodzącej z kościoła Jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę